Home  Groeten  Luisteren  Contact maken  Baby's  Stress  Waarheid  Eerlijkheid  Waardering  Manipuleren  NLP  Liefde  Dating  Flirten  Sollicitatie  Verkoop  Toespraak  Presentatie  Vergaderen  Pengebruik  Roken  Aanspraak  Assertiviteit  Ruzie  Agressie  Macht  Man/vrouw  Samen in bed  Kinderen  Op school  Onderwijs  Op kantoor  Sport  Spiegelen  Gedachtenlezen?  Dieren  Contact  

 


bol.com Partner


Geen woorden maar daden!
Hoe lost u conflicten op?.
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Thomas & Kilmann-instrument conflictstijlen

Kies uit de onderstaande beweringen A. of B. telkens de stelling waarvan je vindt dat deze het best bij je past in conflichtsituaties. De stellingen worden steeds herhaald in verschillende andere combinaties. Bereken daarna je score. Onderaan de pagina vindt je de uitslag in vergelijking tot de scores van 339 midden- en topmanagers in bedrijfsleven en overheidsorganisaties.


1. A.  Soms laat ik anderen de verantwoordelijkheid nemen om het probleem op te lossen .

     B.  Liever dan te onderhandelen over de dingen waarover we het niet eens zijn, probeer ik de nadruk te leggen op de dingen waarover wij het wel eens zijn.

2. A.  Ik probeer een compromis-oplossing te vinden.

     B.  Ik probeer al zijn en al mijn belangen te behartigen.

3. A.  Ik ben doorgaans vastberaden in het nastreven van mijn doeleinden.

     B.  Soms probeer ik de ander te sussen om onze relatie goed te houden.

4. A.  Ik probeer een compromis-oplossing te vinden.

     B.  Soms geef ik mijn eigen wensen op ten behoeve van de ander.

5. A.  Ik vraag consequent de hulp van de ander bij het uitdenken van een oplossing.

     B.  Ik probeer datgene te doen wat noodzakelijk is om overbodige spanningen te vermijden.

6. A.  Ik probeer te vermijden het voor mijzelf onprettig te maken.

     B.  Ik probeer mijn standpunt af te dwingen.

7. A.  Ik probeer de kwestie uit te stellen tot ik enige tijd gehad heb om erover na te denken.

     B.  Ik geef sommige punten op in ruil voor andere.

8. A.  Ik ben doorgaans vastberaden in het nastreven van mijn doeleinden.

     B.  Ik probeer alle belangen en geschilpunten onmiddellijk boven tafel te krijgen.

9. A.  Ik vind verschillen niet altijd de moeite waard om je druk over te maken.

     B.  Ik span mij wel enigszins in om mijn zin te krijgen.

10. A.  Ik ben vastberaden in het nastreven van mijn doeleinden.

       B.  Ik probeer een compromis-oplossing te vinden.

11. A.  Ik probeer alle belangen en geschilpunten onmiddellijk boven tafel te krijgen.

       B.  Soms probeer ik de ander te sussen om onze relatie goed te houden.

12. A.  Soms vermijd ik het innemen van standpunten die tot controverses zouden kunnen leiden.

       B.  Ik laat de ander sommige van zijn standpunten, als hij mij sommige van mij laat.

13. A.  Ik stel voor elkaar halverwege te ontmoeten.

       B.  Ik ga er stevig tegenaan om mijn visie over te dragen.

14. A.  Ik vertel de ander mijn gedachten en vraag hem de zijne.

       B.  Ik probeer hem de logica en voordelen van mijn standpunt te tonen.

15. A.  Soms probeer ik de ander te sussen om onze relatie goed te houden.

       B.  Ik probeer datgene te doen wat noodzakelijk is om spanningen te vermijden.

16. A.  Ik probeer de gevoelens van de ander niet te kwetsen.

       B.  Ik probeer de ander te overtuigen van de voordelen van mijn standpunt.

17. A.  Ik ben doorgaans vastberaden in het nastreven van mijn doeleinden.

       B.  Ik probeer datgene te doen wat noodzakelijk is om mijn overbodige spanningen te vermijden.

18. A.  Als het de andere gelukkig maakt, laat ik hem zijn gezichtspunten

       B.  Ik laat hem sommige van zijn standpunten, als hij mij sommige van de mijne laat.

19. A.  Ik probeer alle belangen en geschilpunten onmiddellijk boven tafel te krijgen.

       B.  Ik probeer de kwestie uit te stellen tot ik enige tijd heb gehad om erover na te denken.

20. A.  Ik probeer onze verschillen onmiddellijk grondig door te nemen.

       B.  Ik probeer een billijke combinatie van winst en verlies voor ons beiden te vinden.

21. A.  In mijn aanpak van onderhandelingen probeer ik rekening te houden met de wensen van de ander.

       B.  Ik neig er altijd toe het probleem direct te bespreken.

22. A.  Ik probeer een standpunt te vinden dat het midden houdt tussen het zijne en het mijne.

       B.   Ik kom op voor mijn wensen.

23. A.  Ik stel mij erg vaak ten doel al onze wensen te bevredigen.

       B.  Soms laat ik anderen verantwoordelijkheid nemen om het probleem op te lossen.

24. A.  Als het standpunt van de ander erg belangrijk voor hem lijkt, zal ik proberen aan zijn wensen tegemoet te komen.

       B.  Ik probeer hem ertoe te krijgen genoegen te nemen met een compromis.

25. A.   Ik probeer hem de logica en de voordelen van mijn standpunt te tonen.

       B.  In mijn aanpak van onderhandelingen probeer ik rekening te houden met de wensen van de ander.

26. A.  Ik stel voor elkaar halverwege te ontmoeten.

       B.  Ik stel mij bijna altijd ten doel al onze wensen te bevredigen.

27. A.  Soms vermijd ik het innemen van standpunten die tot controversen zouden leiden.

       B.  Als het de ander gelukkig maakt, laat ik hen wellicht zijn ideeŰn over de zaak.

28. A.  Ik ben gewoonlijk vastberaden in het nastreven van mijn doeleinden.

       B.  Gewoonlijk vraag ik hulp van de ander bij het uitdenken van een oplossing.

29. A.  Ik stel voor elkaar halverwege te ontmoeten.

       B.  Ik vind verschillen niet altijd de moeite waard om je druk over te maken.

30. A.  Ik probeer de gevoelens van de ander niet te kwetsen.

       B.  Ik maak de ander altijd deelgenoot van het probleem, zodat we het uit kunnen werken.


In vergelijking tot de scores van 339 midden- en topmanagers in bedrijfsleven en overheidsorganisaties geldt:

Doordrukken
25% van de deelnemers scoort 3 of lager = laag
50% van de deelnemers scoort tussen 3 en 7 = gemiddeld
25% van de deelnemers scoort tussen 8 en 12 = hoog

Samenwerken
25% van de deelnemers scoort van 5 of lager = laag
50% van de deelnemers scoort tussen 6 en 9 = gemiddeld
25% van de deelnemers scoort tussen 10 en 12 = hoog

Compromis zoeken
25% van de deelnemers scoort van 4 of lager = laag
50% van de deelnemers scoort tussen 5 en 8 = gemiddeld
25% van de deelnemers scoort tussen 9 en 12 = hoog

Vermijden
25% van de deelnemers scoort van 4 of lager = laag
50% van de deelnemers scoort tussen 5 en 7 = gemiddeld
25% van de deelnemers scoort tussen 8 en 12 = hoog

Toegeven
25% van de deelnemers scoort van 3 of lager = laag
50% van de deelnemers scoort tussen 4 en 6 = gemiddeld
25% van de deelnemers scoort tussen 7 en 12 = hoog


tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219Herken en voorkom stress door kennis van lichaamstaal Geen woorden maar daden!

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
conflicthantering
ruzie
management
emotie
samenwerken
bemiddelen
mediation

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk