De langwerpige glimlach

Als je zo glimlacht, grinnik je er misschien bij of je laat met een sissend geluid lucht tussen je tanden ontsnappen. De vierkante mondhoeken en op elkaar geklemde, ontblote tanden geven een mengeling van agressie en angst of van assertiviteit en verzoening weer. Lastige dronkaards worden vaak met zo'n glimlach aangekeken.