Onderdanig

Met je hand in de onderpositie geef je de leiding aan de ander. Het kan zijn dat je hem of haar om een gunst verlegen bent. Misschien laat je je makkelijk overrompelen. In ieder geval toon je met deze handdruk onderdanigheid.