Verstoord
Je kijkt verstoord en slaat in de lucht. Je boosheid is nog ongecontroleerd. Je expressie is primair.

Direct
Je richt je boosheid direct tot de ander en zegt hem zonder aarzelen goed de waarheid.

Beschuldigend
Je vinger is in de aanval maar je ogen zoeken steun bij een ander: "Hij heeft het gedaan!".

Doordringend
Als blikken konden doden... Toch is het maar de vraag of jouw bedoeling altijd duidelijk is.

Verslindend
Je ziet er misschien boosaardig uit zo, maar het tonen van je tanden duidt vooral op onderliggende angst.

Dreigend
Ik waarschuw je: kom niet dichterbij! Je houding is dreigend maar je zult niet zelf de aanval inzetten.

Imponerend
Je laat zien dat je niet bang bent en dringt je op in de intieme zone van de ander. Je blik is imponerend.

Verbeten
Je keert je af van de anderen en verbijt je woede. Jij telt misschien liever eerst tot tien.

Strijdvaardig
Je laat zien dat je bereid bent de strijd aan te gaan. Dit is alleen verstandig als je echt karate beheerst.

Overstemmend
Jouw boosheid uit zich voornamelijk door het volume van je stem. Wordt er dan wel echt naar je geluisterd?

Verontwaardigd
Je voelt je genomen! Uit je hoofdstand en je mimiek blijkt een mengeling van boosheid en verbazing.

Aanvallend
Je bent in gevecht om het gelijk. Je dreigt met stem, afstand en gebaren. Let hierbij goed op je zelfcontrole!

Strijdlustig
De spanning op je kaken is zichtbaar in je nek. Het vuur straalt uit je ogen. Je lust je tegenstander rauw!

Demonstratief
Jij weet waar je voor staat en dat zullen ze merken ook! Je zal ze een lesje leren!

Ingetogen
Je bent wel boos, maar dat merken anderen nauwelijks aan je. Je trekt je terug en gaat geen confrontatie aan.

Verslagen
Je bent verslagen! Je bent wel boos, maar je teleurstelling is groter. Je sportiviteit houdt je boosheid in bedwang. Je weet ook dat je verder moet. Het is belangrijk dat je de strijd nu niet opgeeft!

Verongelijkt
Tja, wat zal je eens gaan doen om je zin te krijgen, stampvoeten of huilen? Je bent verongelijkt en manipulatief. Onthoud wel: zo'n trillende pruillip maakt je er in ieder geval niet knapper op!

Waarschuwend
Dit is geen verwijtende maar een waarschuwende vinger: pas op hoor! In Nederland is dit een veel voorkomende waarschuwing naar kinderen. Naar volwassenen komt het agressief over.