Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Waar of niet waar? Negen stellingen over lichaamstaal

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Als u er even niet helemaal bij bent
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Als u er even niet helemaal bij bent

U neemt deel aan een belangrijke bespreking. Tijdens het gesprek dwalen uw gedachten even af. Plotseling bemerkt u dat u de draad niet meer kunt oppakken. Blijkbaar heeft u iets gemist. Het ontgaat u volledig waarover uw gesprekspartners het op dit moment hebben. U luistert aandachtig en hoopt op die manier iets te kunnen opvangen waardoor u weer weet waar het over gaat. U kunt dan tenminste weer inhaken zonder gezichtsverlies. Tegelijkertijd hoopt u vurig dat niemand u op dat moment iets zal vragen of zich tot u zal richten. Herkent u deze situatie? Dan vindt u hier suggesties om met deze ongemakkelijke situatie om te gaan.

De weg kwijt; het spoor bijster
Er kunnen verschillende redenen zijn die er voor zorgen dat u een gesprek niet meer kunt volgen. Het is mogelijk dat u zich gewoonweg niet genoeg heeft voorbereid op het gesprek. Uw gesprekspartners kunnen ook een moeilijk te volgen jargon gebruiken. Verder kan het zijn dat een spreker traag van stof is, waardoor uw concentratie naar het laagste pijl zakt. Een mens kan zich maar voor een beperkt deel van de tijd optimaal concentreren. Als u niet echt in het onderwerp zit, is het goed mogelijk dat u niet alles voor honderd procent volgt. Meestal zorgt uw vermogen om te anticiperen ervoor dat u de draad weer kunt oppakken zonder dat iemand iets van uw absence bemerkt. Soms heeft u daar wat meer tijd voor nodig. In de tussentijd dient u er uit te zien als iemand die wel weet waar het over gaat.

Wat wilt u laten zien?
Als de aandacht op u gericht is en er van u een reactie verwacht wordt, is het lastig om te verbergen dat u mentaal bent afgehaakt. Op zich is er niets mis mee als u aan de laatste spreker zou vragen te herhalen wat hij gezegd heeft. Ook is het normaal om te zeggen dat u het niet helemaal heeft gevolgd. Helaas bemerkt u uw geestelijke afwezigheid zelf vaak pas als het gesprek al een poosje aan de gang is. Uw confessie zou bevestigen dat u al die tijd heeft zitten slapen. Hiermee maakt u nu niet bepaald een bijstere indruk. In veel gevallen is het goed mogelijk om te doen overkomen dat u het wel kunt volgen. Tegelijkertijd kunt u trachten uw gesprekspartners te bewegen iets te herhalen of samen te vatten. Daarbij moet u voorkomen dat aan u gevraagd wordt te reageren. Hiervoor kunt u nuttig gebruik maken van enkele non-verbale en verbale technieken.

Wat u niet moet doen
Hoewel ik niet graag de positie van de mismatcher inneem, kan het soms nuttig zijn om te weten wat u in een bepaalde situatie niet moet doen. Zeker als het voor de hand ligt het op dat moment juist wel te doen. Mensen die de kluts kwijt zijn en dat niet willen laten merken, hebben vaak de neiging de technieken van het actief luisteren overmatig toe te passen. Daarbij buigen ze zich wat voorover, kantelen hun hoofd zijwaarts, kijken de spreker aandachtig aan, knikken, hummen en glimlachen opvallend. Daardoor zorgen ze er juist voor dat de spreker zich meer tot hen gaat richten. Dit betekent ook dat ze uitgenodigd worden te reageren. En dat is precies wat u op dat moment niet wilt. Als u op dat moment nog moet bekennen dat u het niet heeft gevolgd, komt uw geknik en gelach wel erg schaapachtig over. Kijkt u echter naar het plafond of staart u uit het raam, dan denkt de spreker dat u het allemaal wel weet of dat het onderwerp u niet interesseert. Er zal u dan geen reactie worden gevraagd, maar u krijgt ook geen verdere verduidelijking. En dat is wel nodig omdat het uw doel is te kunnen inhaken op het gesprek.

Tekenen van zelfvertrouwen
Als u niet weet waar het over gaat, kan dat uw zelfvertrouwen danig ondermijnen. Dit is merkbaar aan uw gedrag. U vermijdt blikken als u wordt aangekeken. Wellicht maakt u ook onrustige bewegingen of u verbergt uw gezicht achter uw vingers. Misschien vergezelt u uw woorden met verontschuldigende lichaamstaal zoals schouders optrekken, buigen en glimlachen. Probeer echter meer zelfvertrouwen uit te stralen dan u voelt. Krabbel met uw pen af en toe wat op papier, waardoor u de indruk geeft dat u wat gezegd wordt goed tot u wilt laten doordringen. U laat op die manier ook zien dat u dit belangrijk vindt om te onthouden.

Kijkgedrag en mimiek
Met uw blikken kunt u het gesprek sturen, ook als u niet de voorzitter bent. Het is goed om naar de spreker te kijken zolang die aan het woord is. Uw hoofd schuin houden is een goede manier om uw aandacht te laten blijken, maar glimlach en knik niet te veel. Als u zo nu en dan fronst, laat u een kritische instelling zien. Hiermee nodigt u de spreker uit dingen te herhalen of te verduidelijken. Als u merkt aan de intonatie dat de spreker aan het eind van zijn betoog is, werp dan uw blik naar een ander, van wie u een antwoord verwacht. Op deze manier toont u zich een betrokken luisteraar en een natuurlijke leider. En toch kunt u vanuit deze positie op een later moment zonder bezwaar nog vragen om verheldering. U heeft namelijk geen tekenen van desinteresse, maar ook niet van helder begrip getoond.

Verbale technieken
U kunt het gesprek ook in uw richting sturen door iets te zeggen. Alleen al door het feit dat u iets zegt, geeft u de indruk dat u weet waar het over gaat. U doet tenminste niet uw best zich te verstoppen.

Reageer op onbelangrijke details
Als u regelmatig aan het woord bent, zal niemand u meer vragen wat u er van vindt. Omdat u al aan het woord bent geweest, geeft u de indruk dat u uw mening al duidelijk heeft gemaakt.

Herhaal wat een ander al heeft gezegd
Daarmee geeft u er blijk van dat u weet waarover gesproken wordt. Bovendien nodigt u de voorgaande spreker op die manier uit om er nog iets meer over te zeggen.

Vat een vraag samen en speel die dan door
Als u direct om uw mening wordt gevraagd, hoeft u nog steeds geen antwoord te geven. Als u de vraag samenvat laat u zien dat u hem begrijpt. Daarna noemt u een naam en kijkt in de richting van die persoon, aan wie u zo de vraag doorspeelt. In veel gevallen zal die ander nog vereerd zijn dat u hem aan het woord laat. Het doorspelen van de vraag voelt voor de ander als steun voor diens mening.

Vraag om een toelichting
Als iemand iets vraagt dat u niet begrijpt hoeft u dat nog niet te bekennen. U kunt de ander gewoonweg om een toelichting vragen. Als u het na deze toelichting nog steeds niet begrijpt, pauzeert u even en zegt dan: ‘En?...’

Stel de juiste vragen
Als het uw bedoeling is verduidelijking te krijgen van wat iemand bedoelt, dient u de juiste vragen te stellen. Het is nuttig om navraag te doen naar de manier waarop hij iets voor zich ziet. In plaats van ‘Waarom vind je dat?’ of ‘Wat bedoel je daarmee?’ vraagt u hem iets in de trant van ’Hoe zie je dat voor je?’.

De wat- en waaromvraag brengen de spreker in een verdedigende positie. De hoevraag zorgt ervoor dat hij uitleg geeft over de manier waarop hij het voor zich ziet en wil uitvoeren.

Laat een ander samenvatten
Als u de voorzitter bent van een bijeenkomst wordt van u verwacht dat u af en toe een samenvatting en voorlopige conclusie trekt. Maar ook dit kunt u delegeren. In het geval u tegenstrijdige meningen bemerkt is het zelfs goed om ieder zijn eigen woorden te laten samenvatten. Vraag dan: ‘Misschien kunnen jullie ieder in het kort jullie visie nog eens weergeven’. Als u dan vervolgens de beide stellingen in één zin verwoordt, heeft u een goede samenvatting gegeven. Bovendien heeft het u geholpen om meer helderheid te krijgen. Samenvattingen bevatten namelijk meestal minder vakjargon en wijdlopige uiteenzettingen.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Laat medewerkers hun manager overtuigen! Waar of niet waar? Negen stellingen over lichaamstaal.

Terug naar Index









Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com





Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk