Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

	
Serieuze complimenten met een vriendelijke knipoog
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Hoe gemiddeld bent u?
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Hoe gemiddeld bent u?

Veel mensen streven naar een succesvolle carrière. Succes in het werk leidt immers tot een hogere levensstandaard en daarmee misschien tot meer geluk, is de gedachte. Kinderen zijn hier vaak nog niet mee bezig, terwijl hun ouders al een fortuinlijke loopbaan voor hun kinderen in gedachten hebben. Het beste is niet goed genoeg. Daarom debatteren veel ouders met leerkrachten op de basisschool over het schooladvies voor hun zoon of dochter. Een VMBO advies willen ze graag opkrikken tot HAVO en als het advies HAVO is, dan moet het toch zeker VWO kunnen worden? De ouders verwachten van hun kind dat het veel meer kan bereiken met de hoogst mogelijke schoolkeuze. Met de keuze van het vakkenpakket is het niet veel anders. Je moet daar het maximale uit zien te halen. Excelleren is tegenwoordig het toverwoord op school.

Uitmuntend of slechts gemiddeld?
Dit alles is gebaseerd op het feit dat we denken dat meer altijd beter is. We willen de beste cijfers krijgen op school, de hoogste graad behalen, uitblinken in sport, het meest verdienen, in de duurste auto rijden, in een groot huis wonen, een succesvol bedrijf runnen en daarbij ook nog mooi en gezond zijn. Wie wil dat nu niet? De praktijk is voor de meesten van ons echter anders. Om de school weer als voorbeeld te nemen: rond de 54 procent van de kinderen stroomt na de brugklas door naar het VMBO, 24 procent gaat dan naar de havo en slechts 22 procent volgt het VWO. De meesten van ons excelleren dus niet. De meesten van ons zijn slechts gemiddeld. In de volksmond hebben de woorden gemiddeld of middelmatig vaak een negatieve betekenis alsof gemiddeld zijn iets ondermaats is.

De meeste mensen zijn gemiddeld intelligent, gemiddeld opgeleid, gemiddeld sportief, gemiddeld gezond, gemiddeld knap, rijden in een middelklasse auto, hebben een modaal inkomen en wonen in een gemiddelde gezinswoning. Dit is op zich niet verrassend. We noemen het niet voor niets gemiddeld. Bij de meeste kwaliteiten die je bij mensen kunt meten blijkt iets meer dan 68 procent van alle gemeten waarden rond het gemiddelde te liggen (plus of min één standaarddeviatie*).

(*De standaarddeviatie is getal dat de mate van spreiding rondom het gemiddelde aanduidt. Zo ligt binnen een normale verdeling 68,27 procent van de waarden tussen het gemiddelde min één keer de standaarddeviatie en plus één keer de standaarddeviatie. Er ligt 95,45 procent ligt tussen min en plus twee keer de standaarddeviatie en 99,73 procent ligt tussen drie keer de standaarddeviatie.)

Hoe gemiddeld is uw intelligentie?
Het bovenstaande is gemakkelijk te illustreren met de intelligentie Quotiënt (IQ-score). Het gemiddelde IQ ligt op 100. De standaarddeviatie* is 15. 68,3 procent heeft een IQ tussen de 85 (100-15) en 115 (100+15). Dit wordt aangeduid als zijnde een normale intelligentie. 13,6 procent heeft een IQ tussen 70 en 85 (100-2*15) Dit wordt zwak begaafd genoemd en 13,6 procent heeft een IQ tussen 115 en 130 (100+2*15). Dit noemt men intelligent begaafd. Tenslotte heeft slechts 2,3 procent een IQ tussen 55 en 70 (100-3*15) of een IQ tussen 130 en 145 (100+3*15) die respectievelijk zeer zwak begaafd en hoog begaafd worden genoemd.

De samenvatting van dit technische verhaal is dat een ruime meerderheid van de mensen een normale (gemiddelde) intelligentie heeft. Daar valt goed mee te leven, terwijl een veel hogere of lagere score problemen kan opleveren. Mensen die zeer zwak begaafd zijn hebben vaak hulp nodig bij hun functioneren. Mensen die hoog begaafd zijn, lijken het het beste getroffen te hebben. Toch is dat laatste niet altijd waar. Hoewel deze mensen qua intelligentie ver boven het gemiddelde presteren, hebben zij het niet altijd gemakkelijk in de omgang met anderen. Ze missen soms de aansluiting in sociaal contact en worden vanwege hun intelligentie niet altijd even goed begrepen. Veel hoogbegaafden hadden vroeger ook niet altijd de hoogste cijfers op school. Hun intelligentie zorgde er juist voor dat ze zich snel verveelden en ze zich distantieerden van de lesstof. Ze richtten hun aandacht in plaats daarvan op zaken die voor hen veel boeiender waren, maar die door leeftijdgenoten niet begrepen werden. De laatste jaren wordt er in het onderwijs toenemend aandacht gegeven aan kinderen die hoogbegaafd zijn, om hun extra uitdaging te kunnen bieden.

Onze voorliefde voor gemiddelden
Het is best mogelijk dat u op een bepaald gebied uitblinkt vanwege een aangeboren talent, specifieke scholing of ervaring, maar ook u zult waarschijnlijk op de meeste menselijke kwaliteiten gemiddeld scoren. De prestaties van de meeste mensen liggen dicht bij elkaar. Blijkbaar lijken we meer op elkaar dan dat we van elkaar verschillen. Het aardige is verder dat we juist die gemiddelden bijzonder op prijs stellen. We houden van mensen die gemiddeld zijn en we geven daar vaak de voorkeur aan. Ter illustratie noem ik de manier waarop we mensen op hun uiterlijk beoordelen. Wat maakt dat u iemand knap of lelijk vindt? Misschien kijkt u of de ander een gave huid heeft, een grote of juist kleine neus, dikke of dunne wenkbrauwen, enzovoorts. Daar komt u niet uit als u ook bedenkt dat smaken verschillen. Toch blijkt het wel mogelijk er een algemene uitspraak over te doen. Dat werd ontdekt nadat wetenschappers met behulp van de zogenaamde morphing-techniek met een computer een groot aantal portretten van diverse mensen gingen middelen. Daaruit ontstonden gezichten die alle onder de categorie knap of mooi geschaard konden worden. Wat mensen mooi vinden is dus het meest gemiddelde gezicht. Gemiddeld staat hier voor niet-afwijkend, menselijk, mooi, sterk en gezond.

Misschien heeft onze voorkeur voor gemiddeld er in de evolutie voor gezorgd dat we als soort beter konden overleven. Afwijkingen van het gemiddelde houden wat dat betreft een zeker risico in. In de natuur worden dieren die afwijken van de norm vaak verstoten uit de groep. Deze kunnen immers een bedreiging vormen voor de soort. Afwijkend gedrag kan immers duiden op een erfelijke mutatie.

Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg!
Mensen die op verschillende gebied gemiddeld zijn, vormen de grootste groep in de maatschappij. Dit is een aardig gegeven als je wilt weten op welke doelgroep je je wilt richten als het gaat om het aanprijzen van een dienst of product. Ook hierbij richten we ons vaak op het presenteren van het mooiste en het beste. Daar hangt een bijhorend prijskaartje aan. Veel mensen kijken lonkend naar de sportiefste auto, het mooiste zeiljacht, de meest luxueuze vakantiebestemming, en de smartphone met de meeste snufjes. Toch zijn het niet deze producten die het meest verkocht worden. Wat de meeste mensen kopen is gemiddeld in prijs en kwaliteit. Gewoon is de norm. Er zijn bedrijven die dat in hun marketingcampagnes accentueren. Neem de reclamespots van klaverblad verzekeringen. Daarin wordt benadrukt dat de directie van het bedrijf niet zit te wachten op een flitsende merknaam en een alleen op winst gerichte aanpak waarbij de klant het beste van het beste wordt beloofd. Nee, ze beogen een gewoon goed product te hebben. Niets meer en niets minder. Ook Albert Heijn richt zich, door op de kleintjes te letten, op de grote groep van gemiddelde mensen.

Maakt gemiddeld gelukkig?
Al met al is het nog niet zo slecht om gemiddeld te zijn, een gemiddeld product aan te bieden en u te richten op de gemiddelde mens. Maar hoe zit het nu met ons streven naar geluk? We wilden toch de beste cijfers krijgen op school, de hoogste graad behalen, uitblinken in sport, het meest verdienen, in de duurste auto rijden, in een groot huis wonen een succesvol bedrijf runnen en daarbij ook nog mooi en gezond zijn om gelukkiger te worden? Onderzoekers naar geluk hebben weinig correlatie gevonden tussen bovenstaande kwaliteiten en het ervaren van geluk, met uitzondering van gezondheid. De meest bekende uitspraak wat dit betreft is wel: ‘Geld maakt niet gelukkig’. Dit is echter beperkt waar. Het is zeker wenselijk om wat dit betreft verzekerd te zijn van een bepaalde standaard. Voor iemand die hoge schulden heeft en/of te weinig geld heeft om rond te komen, is inkomen wel degelijk een bepalende factor voor geluk. Echter, voor mensen die voldoende geld hebben om een normaal leven te leiden draagt de hoeveelheid geld op de bankrekening slechts weinig bij aan het geluk. Er is ontdekt dat bijvoorbeeld winnaars van hoge bedragen in de loterij zich aanvankelijk zeker gelukkiger voelen, maar dat die geluksbeleving maar van tijdelijke duur is. Het hebben van geld of bezit gaat al snel behoren tot de dagelijkse routine en wordt niet meer als iets bijzonders ervaren. Daarbij komt dat het hebben van veel bezit en geld samen gaat met hogere kosten en wellicht ook meer zorgen. Wat je hebt kun je verliezen; wat je niet hebt, kun je ook niet kwijtraken.

Als u gemiddeld bent, mag u zich gelukkig prijzen. Het hoeft dan niet meer te gaan om mooier, beter, groter. Het accent ligt dan op de ervaring van het gewone, dagelijkse leven. Belangrijk zijn uw gezin, uw vrienden, een wandeling in de natuur, maar ook het ‘gewoon’ iets presteren met uw collega’s en te genieten van dat succes. Het gaat er dan om dat u nieuwsgierig bent en zo elke dag nieuwe dingen leert. Het gaat er ook om dat anderen van u leren en dat u zo iets voor hen betekent. De grote uitdaging is dat u met de gewone dagelijkse dingen het verschil probeert te maken. De gewone dingen zorgen voor echte verandering. Het gaat dan juist om de ‘normale’, soms ongrijpbare zaken die zich aan het zicht van de massa onttrekken. Gewoon en gemiddeld zijn maakt best gelukkig.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina 	
Serieuze complimenten met een vriendelijke knipoog

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk