Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Wat is het evenwicht in uw werk- en privéleven?
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Flexibel manoeuvreren richting uw doelen
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Flexibel manoeuvreren richting uw doelen

Een van de eerste dingen die u leerde in uw managementopleiding is het stellen van doelen en u daaraan conformeren. Maar zijn doelen wel altijd zo nodig en moet u zich er altijd consequent op blijven richten? Veel managers varen blindelings op hun doelen. De doelen bieden hun richting, duidelijkheid en structuur. Toch brengen andere managers het ook ver zonder zichzelf al te veel doelen te stellen. Deze managers kijken steeds wat er op hun pad komt en anticiperen daarop. Dit houdt hen creatief en flexibel. Er zijn ook managers die alleen doelen op langere termijn stellen. Ze passen de route naar hun eindbestemming aan, afhankelijk van wat er zich voordoet.

Doelgericht of vrijblijvend
U bent van plan om met de auto op vakantie te gaan naar Zuid-Frankrijk. Vooraf oriënteert u zich op de bestemming. Uw oog valt op Gourdon, een klein plaatsje, gelegen in het departement Alpes-Maritimes in de regio Provence. U denkt na over wat u wilt doen op uw vakantie en wat u belangrijk vindt aan uw accommodatie. Vervolgens reserveert u een appartement op een vakantiepark in Gourdon voor twee weken. Uiteindelijk gaat u op pad. U stippelt de route uit op de kaart (of in uw navigatiesysteem), waarvan u verwacht dat die zo snel mogelijk leidt naar uw bestemming. Onderweg luistert u naar de fileberichten. Daarop kunt u anticiperen om te voorkomen dat u vaak stil komt te staan onderweg.

Bovenstaande manier is de manier waarop veel mensen hun vakantie plannen. Het kan echter ook anders. Anderen gaan, zoals we dat noemen, op de bonnefooi. Deze mensen plannen helemaal niets, behalve de periode waarin ze gaan en een globale bestemming. Ter plekke zien ze wel waar ze terecht komen en gaan ervan uit dat ze wel een slaapplek kunnen vinden. Als het in Zuid-Frankrijk te hard waait, kan het nog zijn dat ze uitwijken naar Spanje. Het is immers allemaal zeer flexibel. Overigens is het niet zo dat laatstgenoemde mensen helemaal niets plannen of geen doelen stellen. Zonder te weten in welke richting je gaat reizen, kom je immers nergens. Verder is het zinnig om te weten of je bijvoorbeeld warme of luchtige kleding moet inpakken. Bovendien is het handig om te checken of je paspoort niet verlopen is en om te besluiten of je een reisverzekering wilt afsluiten.

Welke manier het prettigst is verschilt per persoon. Beide manieren hebben voor- en nadelen. De eerste manier biedt veel zekerheden. U weet beter wat u te wachten staat en bent verzekerd van een slaapplek. Maar als u vast zit aan een bepaalde plek, kunt u weer minder gemakkelijk uitwijken naar een alternatieve locatie, bijvoorbeeld als het weer tegenzit.

Waarom is het belangrijk om doelen te stellen?
U hoeft niet altijd alles in het leven te plannen. Toch is dat in veel gevallen wel aan te raden, vooral op het werk, waar u te maken hebt met meerdere mensen. Om bij dezelfde metafoor te blijven. Als u een busreis met een grote groep gaat maken, is het een stuk lastiger om alles aan het toeval over te laten en daarop dan te anticiperen. Het is dan nodig om vooraf een en ander te plannen, afspraken te maken en doelen te stellen. Zo weet iedereen waar hij/zij aan toe is en staan we niet zo snel voor verrassingen. In het bedrijfsleven zorgen doelen ervoor dat iedereen weet wat de richting en eindbestemming is. Met deze kennis kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden over wat ieder doet en wie verantwoordelijk is. Daarmee wordt het werk ook controleerbaar en overdraagbaar. De doelen bieden verder duidelijkheid aan de buitenwereld. Mensen weten zo wat u hen kunt bieden.

Vorm geven aan doelen stellen
Als u wilt samenwerken is het dus van belang dat u doelen stelt. Dat mag duidelijk zijn. De vraag is echter hoe u daar vorm aan geeft. Veel managementboeken leggen zoveel nadruk op het stellen van doelen, dat dit laatste bijna een doel op zich wordt. Er worden suggesties gegeven voor het gebruik van checklists, planborden en mailingsystemen om de doelgerichtheid van het werk te kunnen waarborgen. Een van de grootste punten van kritiek op bijvoorbeeld het boek Getting Things Done van David Allen is het teveel moeten opschrijven, teveel lijstjes, teveel controle in plaats van écht dingen doen. Het gevaar van het stellen van een doel is dat het doel belangrijker wordt dan de koers, schrijft Claar Janssen, en dat is zeker waar. Sommige bedrijven geven vorm aan geformaliseerde mission statements en doelen die de basis vormen voor rigide regels en procedures. En daarmee verliest het doel zijn functie. Een doel is een doel (het woord zegt het al). Het gaat daarbij om een eindbestemming of om een resultaat dat u wilt behalen. Maar het gaat er niet om hoe u dat behaalt; de weg erheen. De strikte formulering van het doel en het vastleggen van een gestructureerde manier om het te behalen via een vaststaande tussenstations (subdoelen) is in feite een middel.

Hoofddoel en subdoelen
Als het gaat over doelen, wordt er vaak gesproken over een hoofddoel, of einddoel, en subdoelen. De subdoelen zijn tussenstapjes die gemaakt worden om het hoofd- of einddoel te bereiken. Soms gaan de subdoelen echter een eigen leven leiden. Aan het behalen daarvan wordt veel belang gehecht. Het is dan alsof er maar één mogelijke route is naar uw appartement in Zuid-Frankrijk. Als het gaat om uw vakantiebestemming zult u er niet aan twijfelen dat er ook andere wegen mogelijk zijn. Door te anticiperen op de verkeerssituatie bereikt u uw eindbestemming soms sneller.

Op het werk kunnen er ook situaties voorkomen die ervoor zorgen dat we afdwalen van de geplande route. Dit kunnen tegenslagen zijn, maar ook onverwachte kansen kunnen ervoor zorgen dat u kiest een ander pad in te slaan. Om weer op de hoofdroute te komen in de richting van het einddoel, richten veel mensen zich echter opnieuw op de subdoelen die eerder niet behaald waren. Dit geldt zeker als daar veel nadruk op gegeven is vanuit de leiding of de organisatie. Er wordt dan getracht om problemen op te lossen die echter niet langer een belemmering hoeven te zijn.

Zoals ik eerder schreef in mijn artikel Zo werkt u zonder problemen, houden managers zich vaak onnodig bezig met allerlei zaken die in het proces naar het einddoel vaak helemaal niet zo relevant meer zijn. Met een duidelijk doel voor ogen op de snelweg naar uw eindbestemming, hoeft u niet van elke afrit de omgewaaide bomen te verwijderen.

Een nieuwe route
Om uw hoofddoel te bereiken, kunt u subdoelen formuleren. Als de situatie verandert vanwege omstandigheden: tegenslagen, of juist kansen, is het echter ook verstandig om opnieuw naar uw doelen te kijken. Is het behalen van uw subdoelen nog wel steeds nodig voor de eindbestemming? Ga liever te werk zoals uw navigatiesysteem dat doet. Zodra u een eindbestemming ingeeft, bepaalt uw navigatiesysteem welke route u dient te gaan. Als u afwijkt van deze route, stuurt het systeem u niet per se naar dezelfde weg terug. Vanuit uw huidige positie wordt dan een nieuwe route bepaald. Het navigatiesysteem zal u niet verwijten dat u de geplande wegen (subdoelen) hebt overgeslagen, maar doet niets anders dan u het meest effectieve alternatief aanreiken.

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Wat is eigenlijk het probleem?
Problemen niet 'oplossen' maar creatief aanpakken
Problemen? Zo vindt u de oplossing!
Niet analyseren, maar combineren
Neem afstand van problemen
De kunst van het relativeren
Synergie: één en één is drie
Zo werkt u zonder problemen
Niet-bestaande problemen oplossen
Omgaan met 'onoplosbare' problemen

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Wat is het evenwicht in uw werk- en privéleven?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk