Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Onderhandelen, een bijzondere manier van samenwerken!

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Synergie: één en één is drie!
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Synergie: één en één is drie!

U heeft dit vast wel eens meegemaakt: u ging op bezoek bij een vriend en diens vriendin, waarmee hij al lange tijd samenleeft. De vriend vertelde u geanimeerd over iets dat hij en zijn vriendin samen hadden meegemaakt en zij volgde hem daarbij in woord en daad. Ze knikte en glimlachte naar hem bij passages in het verhaal die zij herkende. Zij volgde zijn mimiek en bewoog soms zelfs haar lippen alsof zijzelf aan het woord was. Terwijl uw vriend sprak blikte zijn vriendin heen en weer om hem te kunnen volgen en te zien hoe u op hem reageerde. Als uw vriend pauzeerde in zijn verhaal, soms midden in een zin, nam zij het over waar hij gebleven was. Uw vriend nam dan de lichaamstaal die zij eerst liet zien over. Door zijn manier van doen vulde hij haar aan en versterkte haar verhaal zoals zij dat eerst bij hem had gedaan.

Aanvullen en versterken
In eerdere artikelen heb ik voorbeelden gegeven van hoe u kunt afstemmen op uw gesprekspartner. In gesprek met de ander kunt u met hem qua gedachten op één lijn komen door u een betrokken luisteraar te tonen. U knikt instemmend, glimlacht veel en toont belangstelling door de manier van doen van de ander over te nemen. In dit artikel wil ik benadrukken hoe u de boodschap van een collega of zakenpartner kunt versterken door hem aan te vullen. Wat is uw manier waarop u samen anderen tegemoet treedt? Door uw lichaamstaal op elkaar af te stemmen, vult u elkaar aan. Dit versterkt uw boodschap.

Eén en één is drie
U heeft ongetwijfeld wel eens gehoord van het effect van synergie. Synergie is wat we zien wanneer het geheel meer is dan de som der delen. Door de manier waarop mensen samenwerken of elkaar aanvullen biedt het resultaat telkens net iets extra’s. Er kan sprake zijn van synergie bij de uitvoering van een toneelstuk waarna er een daverend staand applaus volgt, dat verschilt van de manier waarop dit normaal plaatsvindt. Synergie wordt ook getoond door een voetbalploeg die niet alleen wint, maar bovendien de indruk geeft niet te kunnen verliezen. Het kan er zijn tijdens een feestje waar iedereen zich werkelijk vermaakt met elkaar, waardoor het nét iets extra’s heeft. Het geheel blijkt een extra dimensie, een rijkheid, te bevatten die de som der delen niet kent.

Synergie in lichaamstaal
In lichaamstaal komt synergie vooral tot uitdrukking in een gevoelige timing en synchroniciteit. Als twee sprekers een goed getimede presentatie neerzetten, waarbij ze naadloos op elkaar aansluiten is dat synergie. Als collega’s elkaar aanvullen in een bepaald ritme waardoor hun samenwerking een gevoel van magie verkrijgt, is dat synergie. Als iedereen zo goed op elkaar afstemt dat het aanvoelt alsof er niets mis kan gaan is dat synergie. Synergie kan worden bevorderd door goede timing in oogcontact, hoofdbewegingen, gebaren, en non-verbale aspecten van de spraak. Juist door gebruikmaking van dit soort subtiele lichaamstaal reageren mensen wezenlijk op elkaar en beïnvloeden zij elkaar. Zonder woorden geven zij reactie op wat er is gebeurd of gezegd en anticiperen zij feilloos op hetgeen door de ander is neergezet.

Hoe treedt u naar buiten?
Het zou goed zijn als u en uw teamleden naar buiten treden als een eenheid. U laat zien aan uw klanten dat in uw bedrijf niet iedereen voor zich werkt, maar ieder elkaar aanvult in het uitdragen van uw product. Als u samen met een collega in gesprek bent met een klant, kunt u elkaar op een gelijksoortige wijze aanvullen, zoals uw vriend en zijn vriendin aan het begin van dit artikel. Kijk met een trotse blik naar uw collega als hij over uw zaken spreekt en vul hem op een ondersteunende manier aan. Als uw collega stopt met spreken, kunt u zijn verhaal zonder onderbreking voortzetten. Vervolg de zin van uw collega met woorden zoals: ‘en daarom... en bovendien... inderdaad... daar kan ik aan toevoegen...’. Herhaal daarbij in andere woorden hetzelfde als uw collega zojuist gezegd heeft. Zo geeft u de indruk van een goed gesmeerde machine waar alle radertjes soepel met elkaar bewegen. Maak dezelfde soort gebaren als uw collega en neem dezelfde houding aan. Kijk behalve naar uw klant ook naar uw collega die non-verbaal zal bevestigen wat u zegt. Op deze manier toont u een eenheid in presentatie en gedachten. U kunt zich ongetwijfeld voorstellen dat dit zeer overtuigend op uw klant overkomt.

Synergie in een vergadering
Als twee mensen in een vergadering elkaar op een perfecte manier aanvullen, kan er sprake zijn van een synergie die een extra kwaliteit toevoegt aan hetgeen gezegd wordt. De synergie tussen beide deelnemers aan de vergadering versterkt hun uitstraling. Het enthousiasme dat ze daarmee laten zien, werkt uitermate motiverend voor de anderen. Ook lukt het hen beter te verduidelijken wat ze precies bedoelen. De afstemming tussen twee mensen moet bijzonder goed werken om synergie te laten plaatsvinden. Als dat lukt voegt dat dus zeker een extra kwaliteit toe die het waard maakt om voor te streven.

Samenwerking door synergetisch management
Hoe ziet u uw organisatie voor ogen? Als een verzameling medewerkers die ieder voor zich hun bijdrage leveren aan het product of als een groep mensen die iets met elkaar delen waardoor ze gezamenlijk een product tot stand brengen? Met elkaar samenwerkend is er sprake van een levende organisatie, onafhankelijk van elkaar niet. Het 'meer' is dus gelegen in de combinatie van twee of meer mensen en hun middelen. En dat 'meer' dan de som der samenstellende delen is bepalend voor de eenheid van dit levende systeem. Vergeet niet dat u deel uitmaakt van dit geheel. Als u mét uw mensen werkt levert dat meer synergie op dan wanneer u hen slechts vóór u laat werken

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Wat is eigenlijk het probleem?
Problemen niet 'oplossen' maar creatief aanpakken
Problemen? Zo vindt u de oplossing!
Niet analyseren, maar combineren
Neem afstand van problemen
De kunst van het relativeren
Zo werkt u zonder problemen
Omgaan met 'onoplosbare' problemen
Flexibel manoeuvreren richting uw doelen

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Hoe is het met uw eigen lichaamstaal gesteld? Onderhandelen: een bijzondere manier van samenwerken!

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
synergie
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk