Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Hoe mobiel en bereikbaar wilt u zijn?

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Niet analyseren, maar combineren
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Niet analyseren, maar combineren

Binnen een organisatie hebben medewerkers soms verschillende ideeŽn om hetzelfde doel te bereiken. De meningen lijken te botsen, maar als u goed luistert, is er wel aansluiting te ontdekken. U kunt uw best doen de problemen te analyseren om te komen tot een besluit of compromis. Maar het is beter om eerst te zoeken naar de aansluiting die er tussen de uiteenlopende meningen bestaat. Probeer de creativiteit van uw medewerkers te bundelen. Ga er vanuit dat uw medewerkers staan voor de zaak en dat hun ideeŽn bedoeld zijn om de processen in de goede richting te leiden. Als manager bent u de katalysator die deze processen op gang brengt en goede samenwerking daarbij mogelijk maakt.

Hetzelfde doel - andere meningen
In een organisatie geldt het uitgangspunt dat alle medewerkers streven naar eenzelfde doel of mission statement. Maar de manier waarop de verschillende medewerkers trachten dit doel te bereiken, kan behoorlijk uiteen lopen. Soms lijkt het alsof mensen met dezelfde bedoeling elkaar eerder tegenwerken dan dat ze elkaar aanvullen. Binnen de overkoepelende doelstelling streven medewerkers ook voor persoonlijke eer en eigen belangen. Deze kunnen nogal eens botsen. Een innovatief voorstel van ťťn medewerker kan de persoonlijke belangen van andere medewerkers in gevaar brengen. Hierdoor ontstaat weerstand bij die medewerkers. Er worden alternatieve ideeŽn op tafel gelegd die hetzelfde doel beogen, maar die tegelijkertijd lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.

Er kan over verschillende alternatieven worden vergaderd, maar uiteindelijk moeten er keuzes worden gemaakt. Als de verschillende partijen er met elkaar niet uitkomen, kunt u gewoonweg de knoop doorhakken. U bepaalt dan welk van de alternatieven wordt uitgevoerd. U kunt ook trachten een compromis te bereiken. Beide opties zijn niet zo gelukkig. Bij een topdown beslissing wordt het plan niet door iedereen gedragen. En bij een alternatief benut u niet het maximale rendement dat uit de oorspronkelijke creatieve input te halen valt.

Probleemanalyse of -synthese?
Wij mensen hebben de natuurlijke neiging om zaken uiteen te rafelen als we ze willen begrijpen. We hebben veel geleerd over biologie, scheikunde en techniek door dingen van elkaar te scheiden en die te onderzoeken. Als kind al probeerden we soms de geheimen van ons speelgoed te ontdekken door de elementen uiteen te rukken. Het uit elkaar halen heeft ons zoveel nieuws geleerd dat we dat maar op alles toepassen. Om meer zicht te krijgen in de oorzaken van verschillende psychische stoornissen analyseren we de psyche. We kijken naar het bewuste, los van het onbewuste. We scheiden het verleden van het heden. En op dezelfde manier proberen we ook problemen te analyseren. We onderzoeken oorzaak en gevolg en vergelijken meningen, stukje voor stukje. Door alles uit elkaar te halen, trachten we de essentie van het probleem te vinden. Het tegengestelde is waar: u bereikt de essentie door dingen samen te voegen. Zoals ik heb eerder heb verteld is het geheel meer dan de som der delen!

Door onze denkwijze dat we zaken van elkaar moeten scheiden om antwoorden te vinden, zijn we geneigd om uiteenlopende meningen ook als losse zaken te zien, waaruit we moeten kiezen. Als we kiezen, is er in deze gedachtegang ťťn alternatief juist en de ander onjuist. Het blijft echter de kunst om hierin de juiste keuze te maken en de verschillende partijen te overtuigen van de juistheid van uw keuze. In veel gevallen komt dan het compromis op tafel. Hieruit zijn de essentiŽle aspecten waarover de verschillende partijen het oneens waren verwijderd. Soms worden daar nieuwe elementen aan toegevoegd. Het geheel is gematigd; het is voor beide partijen nŤt voldoende om mee te kunnen werken. Maar niemand voelt zich er persoonlijk echt mee verbonden. Een compromis bruist zelden van kracht en creativiteit .

Synthese van uiteenlopende ideeŽn
Een andere denkwijze is de synthese van uiteenlopende ideeŽn. Het uitgangspunt daarbij is dat iedereen in de organisatie er belang bij heeft te streven naar hetzelfde einddoel, product of missie. De gedachtegang over de beste weg naar de eindbestemming kan best verschillen. Maar omdat ieder zich richt op hetzelfde einddoel, verschillen de ideeŽn waarschijnlijk minder dan verondersteld. U wilt toe naar een besluit, waarbij de krachtigste elementen van beide voorstellen verenigd zijn. Daardoor ontstaat iets nieuws waarbij iedereen zich maximaal betrokken voelt. Een ieder heeft er immers een creatieve bijdrage aan geleverd.

Tegenwerkende krachten
Maar synthese gaat niet vanzelf. U kunt daar fantastische gedachten over hebben, maar het feit blijft dat de meningen botsen. Er zijn tegenwerkende krachten die ervoor zorgen dat de gedachten van de verschillende partijen niet op ťťn lijn komen. Het kan best zijn dat deze niet te maken hebben met het onderwerp zelf, maar dat er geheel andere factoren zijn die dit veroorzaken. Vergeet niet dat betrekkingsaspecten daarbij vaak een belangrijke rol spelen.

Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het eigendom van een idee. De ene medewerker kan vinden dat de ander met zijn idee aan de haal gaat. Iemand kan menen dat hij gepasseerd is omdat het voorstel niet eerst met hem is besproken. Een medewerker kan vinden dat zijn collega teveel eer krijgt die hem vanwege incidenten in het verleden niet toekomt, enzovoorts.

U bent de katalysator
Als u de problemen analyseert - uiteen rafelt - ontdekt u dat er meningsverschillen over de inhoud bestaan. Maar de dieptestructuren van de groepscommunicatie komen meestal niet op tafel. Als u het heft in handen neemt door autoritair te beslissen of een compromis voor te stellen lost u deze onderliggende zaken niet op. Bovendien verwijst u daarmee veel goeds naar de prullenbak. De strijdende partijen moeten zelf ontdekken dat aansluiting van de verschillende ideeŽn er voor zorgt dat er iets beters ontstaat. De elementen die elkaar afstoten moeten elkaar aantrekken en een verbinding aangaan.

In de scheikunde is soms een derde stof nodig om twee anderen te laten versmelten. Deze katalysator is een stof die zelf geen verbinding met de andere stoffen aangaat, maar slechts het proces op gang brengt. Als mensen verschillende voorstellen hebben die niet op elkaar lijken aan te sluiten, bent u die katalysator. U neemt geen deel aan het proces, maar bent de voorwaardenscheppende factor.

Bundelen van creativiteit
U zoekt daarbij naar de overeenkomst en aansluiting. Door te luisteren naar de argumenten van de verschillende partijen en hun ideeŽn samen te voegen helpt u de anderen om in te zien dat er iets beters ontstaat als ze hun creativiteit bundelen. Ook maakt u hen duidelijk dat tegengestelde meningen elkaar niet altijd hoeven te bijten, maar dat ze elkaar kunnen aanvullen. Dit is wat anders dan een compromis. Ter vergelijk: als de twee partijen een auto moeten kiezen, en de een kiest voor snelheid en kracht en de ander voor zuinigheid en nostalgie, dan lijken dit wellicht tegenstellingen. Een compromis: een Porsche met een 2CV motor is dan geen gelukkige oplossing. U kunt zich voorstellen dat als de twee partijen hun ideeŽn zouden koppelen er iets veel mooiers zou kunnen ontstaan.

Laat hen samenwerken
Soms komen er goede voorstellen op tafel die in dezelfde richting leiden, maar toch essentieel anders zijn. In zoín geval kunnen deze mensen hun ideeŽn het best zelf op elkaar afstemmen. Prijs hen voor hun creativiteit en maak van de strijdende partijen een commissie. Geef hen de opdracht hun ideeŽn gezamenlijk verder uit te werken en er naar te streven tot een uitkomst te komen waar beide gezichtspunten in verwerkt zijn. Als u uw medewerkers weet te overtuigen dat hun krachten elkaar aanvullen, dan voelen ze zich individueel meer gewaardeerd en verbetert ook hun onderlinge samenwerking.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Wat is eigenlijk het probleem?
Problemen niet 'oplossen' maar creatief aanpakken
Problemen? Zo vindt u de oplossing!
Neem afstand van problemen
De kunst van het relativeren
Synergie: ťťn en ťťn is drie
Zo werkt u zonder problemen
Omgaan met 'onoplosbare' problemen
Niet-bestaande problemen oplossen
Flexibel manoeuvreren richting uw doelen

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Durft u zich te verontschuldigen? Hoe mobiel en bereikbaar wilt u zijn?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
synergie
geweldloze communicatie
emotie
samenwerken
coachen
lichaamstaal
relativeren
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk