Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Stel u onzichtbaar op

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Laat problemen niet verdwijnen, maar creŽer een oplossing
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Laat problemen niet verdwijnen, maar creŽer een oplossing

Veel managers zien het oplossen van problemen als hun belangrijkste dagtaak. Ze analyseren de situaties die zich voordoen en onderzoeken steeds opnieuw welke problemen daarbij optreden. Ze maken plannen om de ontdekte problemen op te kunnen lossen en stemmen hun werkwijze daarop af. Er dient zich telkens weer een nieuw probleem aan dat moet worden opgelost. Geen probleem? Dan is er pas echt een probleem, want zonder problemen valt er ook niets op te lossen. Is uw voornaamste doel het oplossen van problemen?

Verbazingwekkende aandacht voor problemen
In de meeste managementboeken staat de aanpak van problemen centraal. Onlangs las ik een verhandeling over spreken in het openbaar, waarbij gesteld werd dat u om dit goed te kunnen doen eerst het probleem helder moet stellen. De presentatie werd bij voorbaat al als probleem gedefinieerd. Vanuit een dergelijke visie kunt u werkelijk elke situatie die zich voordoet als een probleem benaderen. Maar heeft u wel altijd een probleem nodig om iets te kunnen doen?

Problemen oplossen of creativiteit
Robert Fritz beschrijft in zijn boeken De weg van de minste weerstand en De weg van de minste weerstand voor managers een interessante denkwijze. Managers zijn te veel gefocust op het oplossen van problemen. Het alternatief is creativiteit. Volgens Fritz bestaat er een groot verschil tussen problemen oplossen en creatieve actie. Een probleem oplossen is iets doen om iets te laten verdwijnen: het probleem. Creatieve actie is iets doen om iets te laten ontstaan: de creatie. Bij een creatieve benadering heeft u geen probleem nodig. Deze denkwijze kan u helpen op een andere manier naar dingen te kijken.

Werkt u als een dokter of als een kunstschilder?
Veel managers in westerse bedrijven werken vanuit een probleemgestuurde visie. U kunt dit vergelijken met de werkwijze van de dokter. De patiŽnt (klant) komt bij de dokter met bepaalde klachten (probleem). De dokter tracht vervolgens middels een anamnese de aard en de oorzaak van de klacht helder te krijgen (gegevens verzamelen). Daarna stelt de arts een diagnose (probleemanalyse) en gaat na welke behandeling (acties) er nodig zijn om genezing (doelstelling) te bereiken. De doelstelling van de arts is afgeleid van het probleem: zonder klacht valt er niets te genezen. Als u werkt vanuit een probleemgestuurde visie kijkt u in elke situatie welke problemen er opgelost moeten worden. Is het probleem opgelost, dan dient u te zoeken naar een volgend probleem.

De creatieve benadering heeft een ander uitgangspunt. Een kunstschilder ziet een maagdelijk doek niet als een probleem, maar als een middel. Hij heeft vooraf een bepaald beeld van wat hij wil. Zijn doel is niet het oplossen van een probleem, maar het tot stand brengen van iets dat nog niet bestaat. Tijdens zijn werk kan hij best tegenslagen ervaren in de totstandkoming van zijn einddoel. Zijn focus blijft echter op zijn doel gericht in plaats van op het probleem. Het probleem is slechts een opstakel op zijn weg. Als hij dit tegenkomt zal hij het aanpakken door er dwars doorheen te gaan, of door het met een omtrekkende beweging te omzeilen. Hij maakt van het oplossen van het probleem geen doel op zichzelf. De probleemaanpak behoeft dan ook geen schoonheidsprijs; het focus is gericht op het eindproduct.

Wat is uw einddoel?
Misschien vindt u de bovenstaande vergelijking wat zwart-wit gesteld. Het alledaagse werk van een manager biedt immers vele situaties die u in termen van probleem en oplossing kunt beschrijven. Toch is het interessant om te zien dat u uw werk met zijn meevallers en tegenslagen ook vanuit een andere visie kunt benaderen.

Vanuit het positief denken wordt het woord probleem wel eens geherdefinieerd als uitdaging. Maar zoals Fred Akkerma terecht schreef in zijn artikel Top-10 manieren om anders naar problemen te kijken, is dit in feite een vlucht. U hoeft een probleem niet mooier te maken dan het is. U kunt een probleem namelijk zien als een obstakel op de weg naar het te behalen doel. Het trotseren van een obstakel op zich is nauwelijks uitdagend. De werkelijke uitdaging zit hem in het bereiken van het einddoel.

Richt u op uw eindbestemming
Een nare eigenschap van problemen is dat ze alle aandacht naar zich toe trekken ten koste van alles en iedereen. Managers bewandelen om deze reden soms zijpaden die niet leiden naar een eindbestemming die zij vooraf gekozen hebben. Problemen die de voortgang in een proces belemmeren verdienen zeker aandacht, maar met een duidelijk doel voor ogen op de snelweg naar uw eindbestemming, hoeft u niet van elke afrit de omgewaaide bomen te verwijderen. Maak een probleem en de aandacht die dit krijgt niet altijd groter dan nodig, maar denk creatief en kies soms voor de weg van de minste weerstand.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Wat is eigenlijk het probleem?
Problemen? Zo vindt u de oplossing!
Niet analyseren, maar combineren
Neem afstand van problemen
De kunst van het relativeren
Synergie: ťťn en ťťn is drie
Zo werkt u zonder problemen
Omgaan met 'onoplosbare' problemen
Niet-bestaande problemen oplossen
Flexibel manoeuvreren richting uw doelen

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Gespreksregulatie met uw hoofd (3) Stel u onzichtbaar op

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
problemen
creativiteit
communicatie
manager
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk