Home  Bodycom  Boeken  Video's  Communicatie  Lichaamstaal  Management  Emotie  Baby's  Leren  Cultuurverschil  Situatie  Persoonlijk  Clusters  Liefde  FAQ  Advies  Links
 


bol.com Partner

De lichaamstaal van de liefde

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Meer complimenten in je relatie

Prille liefde

In elke relatie is blijk van waardering een essentieel element.Als de liefde nog pril is zijn we van nature erg complimenteus naar onze nieuwe partner. Amor heeft ons immers blind gemaakt voor alle slechte eigenschappen van deze adorabele persoon. Alles wat hij of zij doet heeft onze speciale aandacht en krijgt ook onze bijzondere waardering. Elk woord dat we tot onze geliefde uitspreken klinkt complimenteus en in onze hele manier van doen zit waardering verborgen.

Deze complimenteuze lichaamstaal is meer dan slechts een opgestoken duim, een knipoog of een schouderklopje - we zijn geheel aan die ander toegewijd, met lichaam en geest. En op dat moment twijfelt niemand eraan of onze non-verbale complimenten wel gemeend zijn. We stralen al bij de aanwezigheid van die ander, lachen om elke grap en zorgen ervoor dat we hem of haar niet uit het oog verliezen.

Meer kritiek dan complimenten

Als de eerste liefde wat is afgezakt, vergeten we nog wel eens onze partner te waarderen voor alles wat hij/zij doet of gewoon voor wie hij/zij is. We lijken ons meer te focussen op wat de ander niet goed doet dan dat we de leuke dingen nog van hem/haar zien. Liefdespartners die langere tijd bijeen zijn hebben daarom soms vaker kritiek op elkaar dan dat ze elkaar complimenten geven. De complimentjes blijven uit en ook in hun manier van doen worden de geliefden een stuk minder complimenteus.

Complimenten verdwijnen

Als de partners het met elkaar oneens zijn, blijven de complimenten vaak geheel achterwege. We geven dan geen positieve aandacht maar reageren afwerend. Soms wordt er in deze situaties niet of nauwelijks meer met elkaar gesproken. Oogcontact wordt vermeden en ieder gaat zijn eigen gang. Een onenigheid die weinig lijkt voor te stellen, kan veranderen in een strijd om het gelijk. Overigens denken deze mensen dat ze er goed aan doen op zulke momenten weinig complimenteus te zijn naar hun partner. Ze laten hun partner liever even in zijn sop te laten gaarkoken: zo zal hij leren! Hun gedachte daarbij is dat elke vorm van aandacht en waardering er alleen maar voor zorgt dat hun partner denkt dat alles koek en ei is. Als ze te vriendelijk en complimenteus zijn, zal hun partner helemaal niet meer doen wat zij van hem verlangen, zo vrezen zij.

Een gemis aan liefde

In werkelijkheid zorgt een chronisch tekort aan complimentjes binnen een relatie er voor dat liefdespartners uit elkaar groeien. Ze luisteren niet meer naar elkaar en begrijpen elkaar steeds minder. Tegelijkertijd ervaren ze het gemis aan waardering van de ander als een gemis aan liefde: hij/zij moppert alleen maar op me en zegt nooit wat aardigs - hij/zij houdt niet meer van me! Er ontstaat twijfel over de relatie en het kan zelfs ten koste gaan van het zelfbeeld van de partners.

Draagvlak voor feedback

Complimenteren - wederzijdse waardering - binnen een relatie zorgt ervoor dat de partners elkaar beter (blijven) begrijpen. Er is altijd wel een basis voor waardering te vinden! Zelfs bij een meningsverschil is het goed om te uiten wat je wel goed vindt van wat de partner doet. Door goede dingen te zien en te benoemen, ontstaat er ook meer draagvlak voor andere feedback. Daardoor wordt eventuele kritiek eerder (= op tijd) gegeven en meer opbouwend gebracht.

Tips

Hier volgen enkele tips voor het complimenteren binnen een liefdesrelatie.

 • Prijs je partner zoveel mogelijk voor de dingen die hij/zij goed doet. Geef hem daarnaast ook waardering voor wie hij/zij is, zonder iets te hoeven doen. Doe dat niet alleen in het begin van je relatie, maar ook daarna.
 • Geef zo min mogelijk aandacht aan dingen die je niet waardeert in je partner. Je kunt het een keer noemen als iets niet bevalt, maar laat het er dan bij. Er bestaat een psychologisch fenomeen (uitdoving) dat het gedrag waar je geen aandacht aan geeft het snelst verdwijnt.
 • Complimenten werken het best als ze regelmatig gegeven worden. De kracht van herhaling doet wonderen. Tien keer per dag een complimentje schouderklopje of knipoog is echt niet te veel. Het geeft de ander het gevoel dat je om hem/haar geeft.
 • Als je bedenkt dat je je partner een pluim wilt geven, doe dat dan meteen! Wacht niet te lang - anders begrijpt je partner niet meer waar je aardige opmerking precies op slaat. Bovendien kun je zelf belangrijke details in je compliment vergeten. Het goede gevoel dat je zelf hebt bij het compliment zal op een later moment ook zijn afgezwakt.
 • Misschien moet je partner er even aan wennen dat je opeens zo complimenteus bent. Het kan dan zijn dat hij/zij wat achterdochtig reageert. Geef het niet op: blijf complimenten geven! Net zolang tot het complimenteren een tweede natuur is.
 • Als je waardering laat blijken, wees dan zo eerlijk mogelijk. Niet overdrijven - dat heeft iemand die je zo goed kent immers snel in de gaten.
 • Varieer in je complimenten. Niet altijd hetzelfde bloemetje op dezelfde dag! Plaats de ene keer een aardige opmerking; geef de tweede keer een fantastische massage en breng de derde keer ontbijt op bed. Of liever nog: bedenk dingen die echt passen bij de ander - uit blijk van waardering!
 • Doet jouw partner helemaal niets dat waardering waard is? Kun je echt niets meer bedenken waarvoor je partner een compliment verdient? Kijk dan eens goed en rustig naar wat je partner allemaal doet. Ontdek op welke manier je partner zijn/haar waardering voor jou laat blijken. Dat kan wel eens meer zijn dan je dacht.
 • Als je schouderklopjes uitdeelt, sla jezelf dan niet over: Jij doet immers ook je best!
 • tekst: Frank van Marwijk.
  © Bodycom Lichaamscommunicatie

  Meer over dit onderwerp
  De kunst van het complimenteren
  Waarom is complimenteren zo moeilijk?
  Zes wegen naar erkenning
  Zorg dat u waardering krijgt
  Foute complimenten
  Waarderingsmanagement als levensstijl
  Twaalf manieren om een compliment te krijgen
  Zorg dat u zelf waardering krijgt
  Zo neemt u een compliment in ontvangst
  Van klaagcultuur naar complimentencultuur
  Speelse complimenten
  Motiverende complimenten
  Geloofwaardige complimenten
  Persoonlijk compliment
  Manipuleren met schouderklopjes
  Waarderend onderzoek
  Wat doet u op de Nationale Complimentendag?
  1 maart: Nationale Complimentendag

  Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk


  Boek: Het Anti-Klaagboek

                  Eerste hulp bij zeuren en zaniken

  Laat je dag niet meer verpesten door het gezeur en gezanik van collega's, familie of vrienden. Ontdek hoe je korte metten maakt met hun geklaag in dit nieuwe boek van Bart Flos.

  Voor veel mensen is het glas altijd halfleeg. Op de eerste lentedag klagen ze al over de warmte en bij een salarisverhoging mekkeren ze over de nieuwe auto van de buren. Klinkt dit bekend? Maak dan gebruik van je aangeboren optimisme en reken ook af met de klaagcultuur, thuis en op het werk!

     Anti-Klaagboek
    Eerste hulp bij zeuren en zaniken
    Bart Flos
    Uitgeverij Haystack
    2011
    ISBN: 9789077881934

  Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
  Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

   Meer informatie
   Hoofdstukindeling
   Online bestellen

  Manipuleren kun je leren

  geschreven door lichaamstaalexpert
  Frank van Marwijk


  Meer dan 30.000 exemplaren!
  Bestellen via Managementboek
  Bestellen via Bol.com

  Informatie

  Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

  Bodycom Lichaamscommunicatie
  Voorschoten
  K.v.K. Haaglanden 28088572
  https://www.lichaamstaal.nl
  e-mail:
  telefoon: 06 16024219


  Nationale complimentendag De lichaamstaal van de liefde

  Terug naar Index

  Boeken op onderwerp:
  complimenten
  waardering
  respect
  aandacht
  emotie
  Roos Vonk
  management
  lichaamstaal
  relativeren
  mensenkennis
  psychologie
  relatie

  Doe niet zo moeilijk
  De kunst van het relativeren
  Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
  Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

  Bestellen bij:
  Managementboek.nl
  Bol.com

  Meer over relativeren


  Manipuleren kun je leren
  Meer dan 30.000 exemplaren!
  Manipuleren kun je leren
  Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

  Bestellen bij:
  Managementboek.nl
  Bol.com


  Het groot complimentenboek
  Het groot complimentenboek
  Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

  Bestellen bij:
  Managementboek.nl
  Bol.com

  Meer complimenten


  Lichaamstaal bij baby's
  Lichaamstaal bij baby's
  Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

  Meer informatie
  Hier bestellen.


  Boek: Lichaamstaal
  Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
  Lichaamstaal, Frank van Marwijk
  Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

  Bestellen bij:
  Managementboek.nl
  Bol.com

  Nieuwe pagina's:
  Lichaamstaal in het onderwijs
  Complimenten in relaties
  Persoonlijke lichaamstaal
  Combinaties van lichaamssignalen
  Ruzie maken
  Expressiespel
  Schaduwen lezen?
  Ogentest
  Gedachtenlezen?
  Ik weet het niet...

  Laatste artikelen:
  Evenwicht werk en privÚ
  Flexibel doelen stellen
  Grip op emoties
  Representatief overkomen
  Urgent en belangrijk
  Les in mensenkennis
  Verspillingen voorkomen
  Sprakeloze aansturing
  Speelse complimenten
  Hoe gemiddeld ben je?
  Nieuwjaarsconference
  Geslaagde voornemens
  Meer structuur

  Meer artikelen van
  Frank van Marwijk