Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Aan de slag zonder uitgewerkt plan
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Zes wegen naar erkenning
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Zes wegen naar erkenning

Vorige week maandag, 22 oktober 2012, maakte UCI-voorzitter Pat McQuaid bekend dat Lance Armstrong zijn zeven Tour de France overwinningen kwijt zou raken. De bond schorste hem voor het leven uit de wielersport. McQuaid zei hierop dat Armstrong geen plaats meer heeft in het wielrennen en dat hij vergeten moet worden. Vooral deze laatste woorden kwamen hard aan bij veel Tour de France liefhebbers en zorgden voor dubbele gevoelens. Natuurlijk is dopinggebruik in de sport afkeurenswaardig en zou dit bestraft moeten worden. Vanzelfsprekend mag iemand die ten onrechte wint geen zegevolle titels dragen. Maar hem vergeten, gaat veel mensen toch te ver. Dit zou betekenen dat je hem elke vorm van erkenning ontneemt. Hij heeft tóch grote prestaties neergezet en zich ingezet voor de strijd tegen kanker.

Erkenning als basisbehoefte
Ieder mens heeft erkenning nodig. Dit is wat Abraham Maslow al duidelijk maakte in zijn behoeftepiramide. Het is belangrijk dat je weet dat je door anderen gezien wordt, dat je erbij hoort en dat je beschouwd wordt als een unieke persoonlijkheid met bijzondere kwaliteiten. We willen ervaren dat ons werk ertoe doet en dat anderen ons geloven en serieus nemen. We willen de sympathie van anderen krijgen en een plaats in hun leven innemen. Vergeten worden, betekent dat je die erkenning verliest en dat je bestaan wordt genegeerd. En dat is wat McQuaid in zijn persconferentie beoogde: vanaf nu is Armstrong alleen nog lucht voor ons.

Niet de inhoud, maar de relatie
Ook in ons werk hebben we behoefte aan erkenning. We willen niet alleen goed werk verrichten en zinvolle ideeën uitspreken. We willen ook gezien en gehoord worden voor dat werk en voor die ideeën. In ons werk gaat het niet alleen om de inhoud, maar veelal ook om onze drang naar erkenning. We willen wel samenwerken naar een gezamenlijk doel, maar tegelijkertijd hebben we het ook nodig dat onze eigen inbreng onderscheiden en erkend wordt. Veel meningsverschillen op het werk hebben meer te maken met de relatie tussen mensen en hun behoefte aan persoonlijke erkenning, dan dat het puur over de inhoudelijke zaken gaat.

Soms kunnen medewerkers zich om onduidelijke redenen verzetten tegen bepaalde plannen. Het kan zijn dat daar een gebrek aan erkenning aan ten grondslag ligt. Stel bijvoorbeeld dat u in een vergadering een voorstel doet voor een communicatietraining van uw team. U vraagt de aanwezigen hun mening daarover te geven. Eén van uw teamleden laat meteen weerstand blijken. Hij voert allerhande argumenten aan waarom hij het geen goed idee vindt. De werkelijke reden voor zijn verzet blijft echter verhuld. Twee jaar geleden heeft hij een voorstel geopperd voor teambuilding. Dit idee is toen van tafel geveegd. Er was geen tijd of geen geld beschikbaar. Steeds als hij daar later op terugkwam werd er nauwelijks aandacht aan gegeven. Nu krijgt uw voorstel wel alle aandacht! Deze persoon voelt zich miskend en dat is de voornaamste reden voor zijn verzet. Het enige wat nodig is om dit teamlid te motiveren, is hem de erkenning te geven voor zijn eerdere ideeën door hem bij uw plan te betrekken.

Het begint bij erkenning
Erkenning is essentieel in elke menselijke relatie. Vandaar dat Het groot complimentenboek begint met een hoofdstuk over erkenning. We onderscheiden een aantal vormen van erkenning waarmee u rekening dient te houden in het contact met collega’s, klanten en medewerkers. Ieder mens wil gezien worden, geloofd worden en erbij horen. Verder willen we onderscheidend zijn en waardering krijgen. Hier leest u zes wegen naar erkenning: vier uit het boek en nog twee extra.

1. Word ik wel gezien?
Dit is de meest elementaire vorm van erkenning die mensen nodig hebben. Het gaat hier om de erkenning van ons bestaansrecht. Dat anderen ons als persoon opmerken en ons serieus nemen. Mensen vinden het belangrijk dat anderen laten blijken dat zij hen beschouwen als een waardevolle soortgenoot. Deze basale behoefte aan erkenning kan op zich heel gemakkelijk vervuld worden. Het toverwoord daarbij is aandacht. Door duidelijk uw aandacht te richten op de ander, voelt die persoon zich door u gezien. U hoeft hiervoor alleen maar attent te zijn tegen andere mensen. Het gaat er bijvoorbeeld om dat u goedemorgen zegt tegen uw medewerkers als u hen ’s ochtends op de gang tegenkomt. Dat u een vriendin belt op haar verjaardag om haar te feliciteren of dat u een klant aanspreekt bij zijn naam. U kunt deze vorm van erkenning ook bieden door de moeite te nemen om belangstellend te luisteren naar een collega die vertelt over een probleem waar zij mee worstelt. Zo laat u blijken dat u het probleem dat ze vertelt serieus neemt. Het gaat er niet eens om dat u de juiste adviezen geeft. Alleen al het feit dat u de tijd neemt om aandachtig naar haar te luisteren doet veel goed. U geeft aandacht door éven het contact met mensen aan te gaan. Vaak volstaat het al om iemand kort aan te kijken en naar hem of haar te glimlachen: ‘Jij bent oké!’. Zo simpel kan het zijn!

2. Hoor ik er wel bij?
Ieder mens maakt deel uit van verschillende groepen: het gezin, de vriendengroep, de groep collega’s op het werk, de medesporters bij de sportvereniging enzovoorts. We leiden een deel van onze identiteit af van ons lidmaatschap van die groepen. Vraag maar eens aan mensen wie ze zijn. Nadat ze hun naam hebben genoemd, zullen ze vaak vertellen van welke groep ze deel uitmaken. Ze vertellen dan bijvoorbeeld iets over hun gezin, met wie ze samenwonen en hoeveel kinderen ze hebben. Of ze zeggen iets over het werk wat ze doen. Misschien doen ze een boekje open over hun sportprestaties bij hun club. Met wie we contact hebben en wat we doen, is belangrijk voor ons. Zo belangrijk, dat het iets zegt over wie we zijn. De groep is zo belangrijk, dat we ons er onderdeel van voelen. Dat gevoel wordt groter als de anderen uit onze groep ons lidmaatschap erkennen en onze bijdrage waarderen.

3. Ben ik wel onderscheidend?
Om betekenis te geven aan wie we zijn, verbinden we ons aan anderen. We willen door hen gezien en geaccepteerd worden. Anderzijds is het ook niet de bedoeling om daardoor een soort eenheidsworst te worden. Binnen de groep waar we deel van uitmaken, willen we ons juist ook kunnen onderscheiden van de anderen. We willen bijzondere eigenschappen, vaardigheden en prestaties laten zien, waarmee we vorm geven aan onze unieke identiteit. Waardering voor die eigenschappen, vaardigheden en prestaties geeft ons de nodige bevestiging. Ieder mens heeft wel iets waarmee hij zich kan onderscheiden van anderen. De één geeft daar uiting aan door middel van bijzondere aandacht voor zijn uiterlijk. Een ander heeft een hobby waarmee hij zich onderscheidt. De derde persoon gaat helemaal op in zijn werk en weet daarin te onderscheiden. Belangrijk is dat hij of zij dit kan delen met anderen.

4. Word ik wel geloofd?
Het is belangrijk dat we door anderen serieus genomen worden. Het is ook nodig dat anderen geloven in ons en vertrouwen op wat we zeggen en doen. Als onze geloofwaardigheid in opspraak is, voelen we ons behoorlijk alleen staan. Het is dan in ieder geval prettig om mensen om je heen te hebben die wel in je mogelijkheden of in je onschuld geloven. Asielzoekers hebben vanaf het moment dat ze ons land binnenkomen te maken met deze vorm van erkenning. De eerste vragen die hen gesteld worden, gaan erover of ze wel zijn wie ze zijn. Verder staan ook de traumatische ervaringen die ze hebben meegemaakt ter discussie. Met andere woorden: er wordt getwijfeld aan hun identiteit. Ook in ons werk is het belangrijk dat anderen van ons op aan kunnen en dit vertrouwen aan ons geven. Als teamleden serieus gaan twijfelen over onze oprechtheid en geloofwaardigheid, wordt het zelfs lastig er te kunnen blijven werken.

5. Word ik wel gewaardeerd?
Bij erkenning gaat het om gezien, vertrouwd en geaccepteerd worden door anderen. Het gaat er ook om dat anderen vinden dat u bij hun groep hoort. En het gaat erom dat ze het unieke van uw persoon en het onderscheidende van uw gedrag aanvaarden. Maar dit alles betekent nog niet dat die anderen u daarvoor ook waarderen. Erkenning houdt niet per se waardering in. Als er binnenkort een nieuw kabinet wordt gepresenteerd, zal ook de oppositie dit kabinet erkennen. Dit is erkenning in die zin, dat de oppositie het kabinet aanvaart en beschouwt als onderdeel van de regering. De oppositie ervaart het kabinet zeker ook als onderscheidend. Maar zoals dagelijks blijkt uit steeds weer andere voorbeelden, waardeert de oppositie een zittend kabinet maar zelden. Bij waardering komt het evaluatieve element erbij. Waardering begint met het besef dat iets of iemand waardevol is. Als uw leidinggevende bijvoorbeeld uw standpunt waardeert, betekent dat dat hij of zij uw mening op prijs stelt. Deze waardering van anderen hebben we nodig. Het motiveert ons als anderen waarderen wat we doen en het is dan ook prettig om dat zo nu en dan van hen te horen.

6. Geniet ik genoeg aanzien?
Erkenning betekent gezien worden. Zoals eerder genoemd betekent dat ook dat je je moet kunnen onderscheiden van anderen. Voor sommigen gaat dat nog een stukje verder. Deze mensen vinden het belangrijk om erkend te worden voor hun succes. Ze willen laten zien dat ze iets beter kunnen, zich in een hogere positie bevinden of meer bezitten dan anderen. Het gaat hier om de erkenning van hun superioriteit en status. Niet iedereen heeft behoefte aan deze vorm van erkenning. Voor anderen, voor wie dat wel geldt, is het belangrijk om hun status te etaleren. Je kunt dat merken aan hun statussymbolen zoals een grotere boot, duurdere kleding en luxe accessoires. Je kunt het ook afleiden aan bepaald statusgedrag en een hautaine houding. Deze mensen willen bijvoorbeeld alleen omgaan met personen uit hun eigen sociale klasse en afstand houden van anderen die minder zijn in hun ogen. Dit gedrag maakt deze mensen niet altijd even populair in de ogen van anderen. Toch is het goed te beseffen dat ook hieraan de behoefte aan erkenning ten grondslag ligt.

Erkenning: dé motiverende factor
Medewerkers die weinig aansluiting hebben bij anderen, kunnen zich temidden van een groep nog eenzaam voelen. Dit kan hen onzeker maken en demotiveren. Managers die de kunst verstaan om medewerkers het gevoel te geven dat ze belangrijk zijn, openen de poort tot motivatie. U kunt uw medewerkers erkenning geven door naar ze te luisteren, open te staan voor hun suggesties en hen te betrekken in de besluitvorming. Als u op die manier uw medewerkers beter leert kennen, ontdekt u wat ze belangrijk vinden en waar hun speciale kwaliteiten liggen. Als u daar aandacht aan geeft, zal hun betrokkenheid steeds groter worden.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
De kunst van het complimenteren
Waarom is complimenteren zo moeilijk?
Foute complimenten
Waarderingsmanagement als levensstijl
Twaalf manieren om een compliment te krijgen
Zorg dat u zelf waardering krijgt
Zo neemt u een compliment in ontvangst
Van klaagcultuur naar complimentencultuur
Speelse complimenten
Motiverende complimenten
Geloofwaardige complimenten
Compliment of salarigverhoging?
Persoonlijk compliment
Manipuleren met schouderklopjes
Waarderend onderzoek
Wat doet u op de Nationale Complimentendag?
1 maart: Nationale Complimentendag

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Aan de slag zonder uitgewerkt plan

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beďnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beďnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk