Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Inwerken met aandacht

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Geeft u voldoende complimenten?
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Geeft u voldoende complimenten?

Complimenteren is een geweldige manier om uw medewerkers te motiveren. Een gemeend compliment geeft een werknemer persoonlijke aandacht en waardering. Bovendien laat u er mee blijken dat u opmerkzaam en aardig bent. Een goed compliment zegt dus ook iets over u! Dit alles is waarschijnlijk weinig nieuws. De meeste mensen zijn zich toenemend bewust van de positieve kracht van complimenteren. Toch zijn we over het algemeen nog weinig scheutig met complimenten. Hier volgt een onderzoekje naar de redenen en daarna enige suggesties wat u er aan kunt verbeteren.

Aandacht voor het compliment
In mijn eerdere artikel: De kunst van het complimenteren, schreef ik al over de waarde van schouderklopjes, opgestoken duimen, waardering en positieve feedback. Coert Visser schreef later over voorwaarts complimenteren. Het compliment blijkt dus een item dat aandacht behoeft. Niet alleen omdat het zo'n krachtige vorm van communicatie is, maar misschien nog meer omdat het - vreemd genoeg - nog steeds geen vanzelfsprekendheid is om elkaar dagelijks de nodige positieve aandacht te geven. We vinden het te moeilijk, stellen het uit of laten het maar liever helemaal achterwege.

Waarom is complimenteren toch zo moeilijk?
In mijn artikel over transparante communicatie scheef ik over een gesprek dat ik had met Miranda Megens, journaliste van het Algemeen Dagblad over 'elkaar aanspreken'. Daarbij kwam ook de vraag naar voren waarom mensen elkaar op het werk zo weinig complimenten geven, al is het maar een simpele positieve opmerking over uiterlijk of kleding. Het lijkt zo eenvoudig om tegen een collega te zeggen: 'Jeeh, wat een mooie nieuwe rok heb je aan!' of 'Dit andere kapsel staat je erg goed!', maar toch verzuimen we het vaak om dergelijke complimenteuze uitspraken te doen.

Drie redenen:

Eerste reden
Een eerste oorzaak van dit verzuim kan te maken hebben met opmerkzaamheid. Vooral mannen blijken daar niet altijd zo'n ster in. Met andere woorden: u heeft misschien helemaal niet bemerkt dat uw collega iets nieuws aan heeft en zegt er dus niets over.

Tweede reden
Een tweede reden kan met gevoel voor eerlijkheid van doen hebben: misschien vindt u het kapsel helemaal niet zo mooi en zwijgt u liever. Veel mannen vinden het werkelijk shocking als hun - voorheen langharige - vrouwelijke collega plotseling met een kort geknipte coupe ten tonele verschijnt. Om te voorkomen dat hun: 'Goh, lekker fris!' gepaard gaat met de verkeerde mimiek en intonatie houden ze maar liever veilig hun mond dicht.

Derde reden
Een derde reden om niet al te complimenteus te zijn kan te maken hebben met angst voor een verkeerde reactie. Zoals Coert Visser in het eerder genoemde artikel schreef, hebben Nederlanders de neiging om ontvangen complimenten te ontkrachten of te bagatelliseren. Op het compliment: ' wat een mooie blouse!' volgt misschien de reactie: 'Oh, die heb ik al héél lang! Heb je die dan nóóit eerder gezien?' Feitelijk wordt de complimentgever hier afgerekend op zijn gebrek aan opmerkzaamheid. Deze persoon kan dat als gezichtsverlies ervaren en zorgt ervoor dat hij bij voorbaat wat voorzichtig wordt met opmerkingen over uiterlijk.

Complimenten over het werk
Als het gaat om complimenten over het werk spelen er nog andere factoren mee die het lastig maken om positieve waardering uit te spreken.

Eerste factor
De eerste factor is de vanzelfsprekendheid en dagelijkse routine. Uw secretaresse doet bijvoorbeeld elke dag hetzelfde werk. Dat doet ze wel goed, maar niet persé uitzonderlijk. Waarom zou u haar dan vandaag opeens een compliment geven voor iets dat ze dagelijks doet? Misschien wacht u tot de secretaressedag om haar extra te waarderen voor een jaar lang hard werken. Toch verliest het compliment dan enorm in kracht. Zeker als u haar elk jaar een bloemetje geeft op deze dag, blijft het de vraag of u dat doet omdat u haar werkelijk zo waardeert of als morele verplichting omdat het toevallig deze dag is. Als u complimenteert op een vast moment en op een gebruikelijke manier schept dat namelijk verwachtingen ('Waar blijft mijn bloemetje!'). Als complimenteren een routine wordt daalt het effect ervan. Als u een medewerker op bijzondere wijze in de aandacht wilt zetten doet u dat beter op een andere dag en steeds op een andere manier!

Tweede factor
Een tweede factor die complimenteren lastig maakt is wellicht uw gevoel voor 'eerlijke verdienste'. Complimenteert u een collega die eindelijk een keer een foutloos rapport presenteert, terwijl u het feitelijk een vanzelfsprekendheid vindt dat elk rapport foutloos is? Uw compliment zou deze werknemer - die het juist niet altijd zo goed doet - wellicht kunnen motiveren tot het afleveren van beter werk. Anderzijds kan het uw gevoel voor rechtvaardigheid aantasten als u complimenten geeft aan mensen die het naar uw idee helemaal niet verdiend hebben. Het is overigens de vraag of de slecht presterende collega uw waarderende woorden zou opvatten als een compliment of eerder als een vorm van cynisme. Als u complimenteert dient u in ieder geval uw woorden en de manier waarop u die uitspreekt op elkaar af te stemmen om te laten zien dat u het werkelijk meent.

Derde factor
De derde factor is angst voor jaloezie en onderlinge competitie. Als u meerdere secretaresses heeft die zich verschillend inzetten, kunt u het dan maken om slechts één van hen te complimenteren voor haar grote inspanning? Het gevolg zou immers kunnen zijn dat u de anderen miskent. Waardeert u in plaats daarvan de hele groep? In dat geval zit u wederom met het vraagstuk over eerlijke verdienste. Bovendien krijgt deze ene persoon dan nog steeds geen bijzondere erkenning voor haar enorme inzet.

Niet zonder risico
Complimenten geven is niet zonder risico. U schept er verwachtingen mee, u kunt er mensen mee voor het hoofd stoten, u kunt aangezien worden als een slijmbal. Dit alles kan er toe leiden dat u maar liever niemand complimenteert, behalve op momenten dat de uitzonderlijke prestaties er dik bovenop liggen. Alledaagse werkzaamheden krijgen geen extra aandacht - hoogstens eenmaal per jaar op een speciale dag of tijdens functioneringsgesprekken. En bij deze laatste worden ze soms slechts geuit ter inleiding van het gesprek en daarna meteen overschaduwd door een opsomming van punten die niet goed gaan.

Hoe dan wel complimenteren?
Iedereen heeft unieke eigenschappen die te waarderen zijn. Als u daar speciale aandacht aan geeft, complimenteert u zonder anderen voor het hoofd te stoten. Complimenteer duidelijk en opvallend! Daarmee laat u blijken dat het werkelijk een compliment betreft en geen losse opmerking tussendoor. Complimenteer op onregelmatige momenten. Psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat - extra - beloning of waardering meer effect heeft als deze niet op vaste tijden worden geboden. Sta eens vaker stil bij het gewone werk! Dit krijgt gewoonlijk de minste aandacht terwijl medewerkers er het meest bij betrokken zijn. Ook hier geldt: geef deze aandacht niet - alleen - op vaste momenten. Complimenteer zo nu en dan op bijzondere wijze; kijk voor suggesties voor origineel complimenteren eens op: www.complimentje.nl en www.pluimen.nl

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
De kunst van het complimenteren
Zes wegen naar erkenning
Foute complimenten
Waarderingsmanagement als levensstijl
Twaalf manieren om een compliment te krijgen
Zorg dat u zelf waardering krijgt
Zo neemt u een compliment in ontvangst
Van klaagcultuur naar complimentencultuur
Speelse complimenten
Motiverende complimenten
Geloofwaardige complimenten
Compliment of salarigverhoging?
Persoonlijk compliment
Manipuleren met schouderklopjes
Waarderend onderzoek
Wat doet u op de Nationale Complimentendag?
1 maart: Nationale Complimentendag

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk


Boek: Het Anti-Klaagboek

                Eerste hulp bij zeuren en zaniken

Laat je dag niet meer verpesten door het gezeur en gezanik van collega's, familie of vrienden. Ontdek hoe je korte metten maakt met hun geklaag in dit nieuwe boek van Bart Flos.

Voor veel mensen is het glas altijd halfleeg. Op de eerste lentedag klagen ze al over de warmte en bij een salarisverhoging mekkeren ze over de nieuwe auto van de buren. Klinkt dit bekend? Maak dan gebruik van je aangeboren optimisme en reken ook af met de klaagcultuur, thuis en op het werk!

   Anti-Klaagboek
  Eerste hulp bij zeuren en zaniken
  Bart Flos
  Uitgeverij Haystack
  2011
  ISBN: 9789077881934

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Omgaan met vaste patronen. Volgende artikel

Inwerken met aandacht

Boeken op onderwerp:
complimenten
waardering
respect
aandacht
emotie
Roos Vonk
management
lichaamstaal
relativeren
mensenkennis
psychologie
zakelijk flirten

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk