Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Tien managementlessen van The Secret

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Van Klaagcultuur naar complimentencultuur
Artikel van Frank van Marwijk


De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Van klaagcultuur naar complimentencultuur

Als er in de samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen een bedrijf dingen verkeerd gaan, wordt er vaak veel geklaagd. De medewerkers beklagen zich erover dat de dingen niet lopen zoals ze zouden moeten gaan. Er worden verwijten gemaakt en allerlei voorbeelden genoemd om aan te tonen dat anderen de veroorzakers zijn van de problemen. Het eigen aandeel wordt veelal gebagatelliseerd. En met de vele klachten is er voor onderlinge waardering steeds minder plek. De werksfeer wordt er hierdoor bepaald niet beter op en de productiviteit al evenmin. Verander deze klaagcultuur eens in een complimentencultuur! Leer uw medewerkers de goede dingen van elkaar te zien en elkaar daarvoor te waarderen.

Een complimenteuze manager
In vorige artikelen heb ik regelmatig het belang van complimenteren benadrukt. Daarin stond u zelf centraal. Complimenteren is een geweldige manier om uw medewerkers erkenning te geven en te motiveren. Een gemeend compliment geeft een werknemer persoonlijke aandacht en waardering. Bovendien laat u er mee blijken dat u opmerkzaam bent. Een goed compliment zegt dus ook iets over u! De meeste managers zijn zich gelukkig toenemend bewust van de positieve kracht van complimenteren. Complimenten worden steeds vaker toegepast als managementstool.

Verwijten tussen medewerkers onderling
Maar het is niet alleen de manager die constructieve feedback moet leren geven. Tussen medewerkers onderling kan het er soms venijnig aan toe gaan. Er worden vaak verwijten gemaakt naar personeel van andere afdelingen waar mee samengewerkt moet worden. Zij krijgen gemakkelijk de zwarte piet toegespeeld als dingen niet goed gaan. Medewerkers van sales leggen bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van hun lage productie bij marketing. Marketing vindt juist dat de verkopers niet genoeg hun best doen. Als de processen niet vlot genoeg verlopen wordt aan het secretariaat bureaucratie verweten. Er wordt geroepen dat sommige functionarissen hun afspraken niet nakomen enzovoorts. De kritieken komen vaak niet op de plek waar ze thuishoren, maar er wordt vooral gemopperd tussen collega’s op de afdeling onderling. Zo kan er een verschrikkelijke klaagcultuur ontstaan die enorm besmettelijk is. Op een gegeven moment lijkt iedereen ontevreden over elkaar. De anderen doen het alleen maar fout en zelf doen ze het natuurlijk goed. De klagers steken elkaar aan met hun onvrede en ze geloven er ook nog in.

Enthousiasme en vertrouwen
In een bedrijf dat net opstart, zijn alle medewerkers nog vol enthousiasme en vertrouwen in elkaar. Er worden mission statements gemaakt en veel positieve woorden uitgesproken over de op handen zijnde samenwerking. Een beginnende unit kent nog veel problemen die met de start gepaard gaan, maar de medewerkers geloven in elkaar, dus kunnen ze het aan. In een startende organisatie is veel bereidheid en bestaat er vaak een complimentencultuur. Helaas zakt dit vaak af naarmate de samenwerking vordert. Dit heeft in het begin vaak te maken met groepsprocessen - denk nog maar eens aan de onderlinge perikelen die er waren in het begin van de LPF. Behalve samenwerken aan een doel moeten werknemers ook hun eigen positie en rol in het geheel nog vaststellen. Dit gaat vaak gepaard met strijd. Dit gaat ook ten koste van de onderlinge waardering. Dit kan echter lang voortduren en sluipende vormen aannemen. Het enthousiasme en het onderlinge vertrouwen worden dan steeds minder.

Wie veroorzaakt de problemen?
Als er problemen zijn in de samenwerking denkt iedereen er over na wie of wat de oorzaak daarvan kan zijn. Bijzonder genoeg hebben maar weinig mensen het idee dat ze daar zelf een belangrijke rol in hebben. Het probleem wordt ook niet altijd toegeschreven aan de mensen met wie je nauw samenwerkt en die je goed kent. Nee, de problemen worden eerder toegekend aan de faciliterende medewerkers van andere afdelingen. Als manager verneemt u soms klachten uit verschillende hoeken. Bijna niemand onderkent zijn eigen aandeel. En medewerkers spreken elkaar ook niet altijd rechtstreeks aan. Als manager krijgt u soms de rol toebedeeld om het slechte nieuws (de klachtenstroom) over te brengen en de boel weer te lijmen. Het is natuurlijk maar de vraag of u die rol moet accepteren. Ook is het de vraag of u er iets mee oplost. De voorbeelden die door de medewerkers genoemd worden, zijn veelal niet de basis van de problematiek. Veelal ligt de basis van de problemen bij de samenwerking zelf en het gebrek aan onderlinge waardering.

Waarderingshiërarchie
Iedereen heeft waardering nodig voor het werk dat hij doet. Daarbij is waardering van de collega’s waarmee de medewerkers het meest direct samenwerken het belangrijkst. Daarna volgt waardering van hun leidinggevende en dan pas waardering van de andere mensen in de organisatie waarmee ze te maken hebben. Waardering van mensen waar je direct mee te maken hebt, is dus belangrijker dan waardering van mensen die verder van je af staan. Een klaagcultuur kan paradoxaal genoeg ontstaan omdat medewerkers die direct met elkaar samenwerken ‘waardering’ krijgen van elkaar door mee te doen met het klagen. De één wil dan niet onderdoen voor de ander en jammert lekker mee. Ondertussen slurpt dat energie!

Van klaagcultuur naar complimentencultuur
Medewerkers die vertrouwen in elkaar hebben en elkaar daarvoor waarderen, kunnen veel aan. Maar dat waarderen - het geven van een compliment op zijn tijd - blijft een kunst apart. Het gaat ons gemakkelijker af om - zeker over een derde - te zeggen wat de ander allemaal niet goed doet, dan wat hij wel goed doet. Zeker als het een gewoonte is geworden om binnen een team kwaad te spreken over anderen is die cultuur lastig te keren. Complimenten zijn hier het belangrijkste medicijn.

Een team dat voornemens is om minder te klagen, houdt dat vaak niet lang uit. Ik heb heel wat geklaag gehoord over het klagen zelf en over het niet mogen klagen. Ik heb ook mensen in vertrouwen met elkaar horen klagen - dan wordt het roddelen genoemd. Afspreken om niet meer te klagen werkt net zo effectief als iemand vragen om niet te denken aan een ijsbeer. Hoe meer deze persoon zijn best doet om niet aan een ijsbeer te denken, des te harder het beeld van het witte dier zich aan zijn geestesoog opdringt.

Het is belangrijk dat medewerkers van verschillende afdelingen weer meer waardering voor elkaar krijgen. Hiervoor moeten ze leren opmerkzaam te zijn op wat de ander goed doet. Meer waardering voor elkaar verhoogt de werkvreugde en bereidheid om dingen samen te doen. Juist als dingen niet goed gaan, zouden mensen elkaar moeten complimenteren voor de manier waarop aan de oplossing wordt gewerkt of hoe dingen worden rechtgezet. Een goed voorbeeld daarvan las ik ooit in een reactie op de (toen nog bestaande) complimenten hyves:

Gisteren heb ik een bestelling op een haar na gemist. Toch belde ik de klant even op om iets recht te zetten. Wat me toen overkwam: ik kreeg verdorie een compliment waar je U tegen zegt. Nu is er weinig nodig om me te laten stralen, maar ik straalde werkelijk de hele wereld bij elkaar! Ze vond het erg fijn dat ik toch even belde en de moeite nam om onze webshop even onder de loep te nemen, zodat ze gewoon weer bij ons kunnen bestellen... Ja zo kan het ook!!!!

Hoe creëert u een complimentencultuur?
Als u het geklaag van uw medewerkers zat bent, is het onvoldoende om te vragen daar eens mee op te houden. Ze klagen dan misschien achter uw rug verder. Belangrijker is de aandacht van de medewerkers te focussen op de positieve aspecten van anderen.

Geef zelf meer complimenten
Als u een complimentencultuur wilt creëren, dient u zelf het grote voorbeeld te zijn: benoem regelmatig aspecten waarin anderen goed zijn of een belangrijke rol hebben gespeeld. Voeg het punt complimenten eens toe aan uw vergaderagenda.

Zorg voor verbondenheid
Dr. Agnes Verbiest schrijft daarover in haar boek Als ik jou toch niet had: ‘Door iets te prijzen wat de ander ook prijzenswaardig vindt, kan de complimentgever duidelijk maken hoe verbonden spreker en hoorder zijn, hoezeer ze dezelfde waarden delen’.

Maak koppelingen
Noem zaken van verschillende partijen die samen hebben bijgedragen om de goede samenwerking mogelijk te maken. Leg verbanden tussen goede eigenschappen van verschillende medewerkers die elkaar aanvullen. Zo zorgt u dat anderen dat ook gaan zien.

Becomplimenteer toenaderingen
Maak complimenten over complimenten. Laat blijken dat u het waardeert als een medewerker iets aardigs zegt over een ander.

Laat anderen zich positief uitspreken
Vraag in een functioneringsgesprek aan uw medewerkers wat ze goed vinden aan hun collega’s en waar ze van zouden willen leren. Als een medewerker eenmaal iets positiefs heeft gezegd over een ander, zit dat in zijn systeem. Hij zal zichzelf daarna niet zo graag willen tegenspreken en zal zich ook naar anderen positiever uitlaten. Laat medewerkers bezig zijn met en nadenken over complimenten
We vergeten soms om complimentjes te geven. Soms zijn dingen zo vanzelfsprekend dat we er niets over zeggen. Soms ontglipt iets positiefs dat iemand doet aan onze aandacht. Het is zinvol om er meer bij stil te staan wat anderen goed doen en hen daarvoor te waarderen.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
De kunst van het complimenteren
Waarom is complimenteren zo moeilijk?
Zes wegen naar erkenning
Foute complimenten
Waarderingsmanagement als levensstijl
Twaalf manieren om een compliment te krijgen
Zorg dat u zelf waardering krijgt
Zo neemt u een compliment in ontvangst
Speelse complimenten
Motiverende complimenten
Geloofwaardige complimenten
Compliment of salarigverhoging?
Persoonlijk compliment
Manipuleren met schouderklopjes
Waarderend onderzoek
Wat doet u op de Nationale Complimentendag?
1 maart: Nationale Complimentendag

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk


Boek: Het Anti-Klaagboek

                Eerste hulp bij zeuren en zaniken

Laat je dag niet meer verpesten door het gezeur en gezanik van collega's, familie of vrienden. Ontdek hoe je korte metten maakt met hun geklaag in dit nieuwe boek van Bart Flos.

Voor veel mensen is het glas altijd halfleeg. Op de eerste lentedag klagen ze al over de warmte en bij een salarisverhoging mekkeren ze over de nieuwe auto van de buren. Klinkt dit bekend? Maak dan gebruik van je aangeboren optimisme en reken ook af met de klaagcultuur, thuis en op het werk!

   Anti-Klaagboek
  Eerste hulp bij zeuren en zaniken
  Bart Flos
  Uitgeverij Haystack
  2011
  ISBN: 9789077881934

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Geheimen delen aan de vergadertafel Tien managementlessen van The Secret

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
complimenten
waardering
respect
aandacht
emotie
Roos Vonk
management
lichaamstaal
relativeren
mensenkennis
psychologie
zakelijk flirten

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk