Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

U of jij? Tutoyeren of vouvoyeren?

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Twaalf geloofwaardige complimenten
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Twaalf geloofwaardige complimenten

1 maart is het weer de Nationale Complimentendag, dé dag om extra stil te staan bij de prestaties en kwaliteiten van uw medewerkers, collega’s en klanten. Maar hebt u daar een speciale dag voor nodig? Als u het hele jaar weinig waardering laat blijken en op 1 maart ineens scheutig wordt met complimentjes, zullen mensen terecht gaan twijfelen aan uw oprechtheid. Hoe spontaan en geloofwaardig is uw waardering als u die verbindt aan één dag? In dit artikel leest u hoe ú betekenis kunt geven aan de Nationale Complimentendag en hoe u - het hele jaar door - op een geloofwaardige manier uw waardering kunt laten blijken.

Addertjes onder het gras?
Traditiegetrouw schrijf ik rond 1 maart een artikel over complimenten en waardering. Het blijkt dat over complimenten veel valt te vertellen. Dit jaar geef ik aandacht aan de geloofwaardigheid van de complimenten die u uitdeelt. Het is niet vanzelfsprekend dat anderen uw complimenten altijd zomaar accepteren en waarderen. De medewerkers die u prijst, moeten op zijn minst het gevoel hebben dat u ook meent wat u zegt en wat u laat zien. Complimenten worden soms met argwaan in ontvangst genomen. De personen die plotseling overladen worden met lof vragen zich dan af welke addertjes er wellicht onder het gras zitten. Waarom bent u ineens zo complimenteus? Bent u werkelijk alleen zo trots op hun prestaties of probeert u door te slijmen in een goed blaadje te komen? De komst van de Nationale Complimentendag maakt dat er niet beter op. Mensen kunnen zich daardoor terecht gaan afvragen of u uw complimenten uitdeelt omdat u de prestaties van anderen op prijs stelt of omdat het toevallig deze dag is. En wat is zo’n compliment dan nog waard?

Spaart u uw complimenten op?
Het is niet zozeer de bedoeling om uw complimenten van het hele jaar op te sparen totdat het Nationale Complimentendag is. Deze dag is meer bedoeld om even stil te staan bij het belang en het effect van waardering. Het is prima om op deze dag eens aandacht te geven aan het dagelijkse werk waar uw medewerkers zich het hele jaar voor inzetten, maar waar niet altijd positieve aandacht voor is. Het is ook een goede dag om eens belangstelling te laten blijken voor de specialiteiten van uw medewerkers. Maar als u op 1 maart complimenten uitdeelt, is het zeker niet de bedoeling dat u dat de rest van het jaar moet nalaten. Deze dag kan u juist bewust maken van het effect van waardering - het hele jaar door.

Geloofwaardig en waardevol
Als u een compliment geeft, is het belangrijk dat het geloofwaardig en waardevol is. Een compliment is geloofwaardig als u laat blijken dat u wat u prijst ook echt belangrijk vindt. Een compliment is waardevol als het refereert naar iets dat de ontvanger van dat compliment zelf ook belangrijk vindt. Hieronder leest u verschillende manieren om ervoor te zorgen dat uw complimenten als geloofwaardig en waardevol worden ontvangen.

1. Laat uw waardering ook zien
Als u een compliment geeft, is het belangrijk dat u de indruk wekt dat u het ook meent. Spreek daarom niet alleen mooie woorden uit, maar laat ook non-verbaal blijken wat u vindt. Bent u trots op de prestaties van een medewerker, laat die trots dan ook zien. Geef uw compliment met een blij gezicht en een enthousiaste stem.

2. Neem de tijd
Met een compliment laat u weten dat u iets op prijs stelt. Hoe meer tijd u daar aan besteedt, des te waardevoller het compliment is. In plaats van een kort ‘goed gedaan’ terwijl u langs loopt, zorgt u ervoor dat u aandacht toont door even bij de medewerker te gaan zitten en te praten over zijn resultaten. Vraag eens belangstellend hoe hij deze resultaten heeft bereikt.

3. Zorg voor een vervolg
Laat uw waardering niet alleen horen, maar ook blijken in uw benadering. Als u bijvoorbeeld zegt dat u veel vertrouwen in een medewerker hebt, geef hem dan bijvoorbeeld ook meer verantwoordelijke taken. Zo blijkt uit uw gedrag dat u wat u zegt ook meent.

4. Herhaal uw complimenten
U kent de kracht van herhaling. Wat herhaald wordt, wint in geloofwaardigheid. Dit geldt ook voor complimenten. Als u eenmalig iets prijst, kan dat ontvangen worden als een frase met weinig inhoud. Laat u echter verschillende keren uw trots blijken, dan zal dat meer impact hebben en de geloofwaardigheid van uw complimenten vergroten.

5. Complimenteer gericht
Gericht complimenteren houdt in dat u zich erin verdiept aan wie, wanneer en waarom u precies een compliment geeft. In het afgelopen jaar werd ik bezocht door studenten die met een project complimenteren op straat waren begonnen. Zij deelden willekeurig kaartjes met complimenten uit. In een interview liet ik hen weten dat zij het meeste succes bereiken als hun complimenten direct te maken hebben met het gedrag dat de ander zelf ook belangrijk vindt. Complimenteer iemand die zijn auto aan het wassen is dus niet met zijn kapsel, maar iemand die bij de kapper vandaan komt wel. Een compliment voor een eigen initiatief dat een medewerker neemt, heeft meer waarde dan een compliment voor de uitvoering van werkzaamheden die hem zijn opgedragen.

6. Geef impliciete complimenten
Een geloofwaardig compliment hoeft u niet altijd uit te spreken. U kunt ook impliciete complimenten geven. Door regelmatig tijd vrij te maken voor een praatje over het werk van uw medewerkers, laat u blijken dat u hen ziet en waardeert. Impliciete waardering geeft u ook door trots en vertrouwen in uw medewerkers te laten blijken. Dit gevoel kunt u geven door hun bijvoorbeeld te vragen mee te denken over actuele zaken waar u mee bezig bent of door belangrijke werkzaamheden aan hen te delegeren.

7. Kritische complimenten
Om complimenten geloofwaardig te laten zijn introduceerde Tijn van Ewijk van Masterflirt het kritische compliment. Als u een compliment geeft, kan de ander het gevoel krijgen dat u hem probeert in te palmen. Dat wordt een stuk minder als u aan het compliment een kritisch element toevoegt. Als u tegen een medewerker zegt dat u het rapport dat hij heeft geschreven geweldig vindt, vergroot het de geloofwaardigheid als u daar bijvoorbeeld aan toevoegt: ‘Ik zou de inleiding alleen wat inkorten’. Zorg er bij het kritische compliment voor dat uw compliment groter is dan de kritiek anders lijkt het alsof u het compliment alleen geeft als techniek om de kritiek te verzachten.

8. Het sandwich compliment
Als variant op het bovenstaande kritische compliment, wordt soms geadviseerd om de sandwich-methode toe te passen bij het geven van kritiek. Dat houdt in dat u eerst een compliment geeft, daarna kritische feedback om weer af te sluiten met een compliment. Dit is een goede manier om kritiek te verzachten, maar wel doorzichtig. De medewerker is vooral bezig met de kritiek tot zich te laten doordringen. Het compliment kan hem ontgaan. Ik stel liever voor deze techniek te gebruiken in een gewoon gesprek - zonder kritiek. Dus: geef een compliment, vertel de (kritiekloze) inhoud en sluit af met de herhaling van het compliment. Het verhaal leidt af van het compliment en maakt het geheel aanvaardbaar.

9. Stel een vraag
Als u een vraag stelt na uw compliment geeft u de ander niet de ruimte om te twijfelen aan uw compliment of het te bagatelliseren. Als u uw medewerker wilt complimenteren met zijn kleding, zeg dan niet: "Je hebt een mooi pak aan vandaag!" maar: "Je hebt een mooi pak aan vandaag, waar heb je dat gekocht?".

10. Het indirecte compliment
Als u ervoor wilt zorgen dat uw compliment niet in twijfel wordt getrokken, geef dat compliment over een medewerker dan eens aan zijn collega’s in de hoop dat het uitlekt naar de persoon in kwestie. Om te voorkomen dat deze persoon zal zeggen: ‘Maar waarom vertelt hij/zij dat dan niet tegen mij!’, zorgt u er natuurlijk voor dat u het ook rechtstreeks vertelt. Maar als deze persoon het dan ook nog via een ander kanaal verneemt, is alle twijfel weg.

11. Varieer in uw woordkeus
Steeds vaker hoor je het woord leuk als een compliment wordt gegeven. Zo hoor je vaak: ‘Leuk dat je belt.’, ‘Dat heb je leuk gedaan!’, ‘Het is een leuk artikel geworden!’, ‘Je hebt je kamer leuk ingericht!.’, ‘ Wat is een leuk feest is dit!’, ‘Wat een leuke jurk heb je vandaag aan!’, ‘Wat zit je haar leuk!’. Het woord leuk wordt zo vaak gebruikt dat het compliment in kracht inboet.

Zorg dat u woorden kiest waaruit blijkt wat u echt vindt zoals: ‘Wat fijn dat je belt!’, ‘Dat heb je goed gedaan!’, ‘Het is een prettig leesbaar artikel geworden!’, ‘Je hebt je kamer stijlvol ingericht!’, ‘Wat een gezellig feest is dit!’,‘Wat een kleurrijke jurk heb je vandaag aan!’, ‘Wat zit je haar modieus!’. Met het juiste woord in uw compliment geeft u aan dat u er over hebt nagedacht en dat u ook meent wat u zegt.

12. Kom er eens op terug
U bent uitgenodigd voor een zakendiner bij een relatie. U hebt een geweldige avond met elkaar. Het eten is ook voortreffelijk. Als u naar huis gaat, bedankt u de relatie voor de prettige avond en geeft een compliment voor het eten. Natuurlijk zal uw relatie dat waarderen, maar misschien ervaren als een gewone vorm van beleefdheid. Als u de volgende dag belt om nóg eens te vertellen dat u de inspanningen en de gastvrijheid hebt gewaardeerd, zal de klant dat als een écht compliment ervaren en niet slechts als een uiting van beleefdheid.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over geloofwaardigheid
Tien basisprincipes voor geloofwaardigheid

Meer over waardering en complimenten
De kunst van het complimenteren
Waarom is complimenteren zo moeilijk?
Zes wegen naar erkenning
Foute complimenten
Waarderingsmanagement als levensstijl
Twaalf manieren om een compliment te krijgen
Zorg dat u zelf waardering krijgt
Zo neemt u een compliment in ontvangst
Van klaagcultuur naar complimentencultuur
Speelse complimenten
Motiverende complimenten
Compliment of salarigverhoging?
Persoonlijk compliment
Manipuleren met schouderklopjes
Waarderend onderzoek
Wat doet u op de Nationale Complimentendag?
1 maart: Nationale Complimentendag

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


De maskers die mensen dragen U of jij? Tutoyeren of vouvoyeren?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk