Home  Bodycom  Boeken  Video's  Communicatie  Lichaamstaal  Management  Emotie  Baby's  Leren  Cultuurverschil  Situatie  Persoonlijk  Clusters  Liefde  FAQ  Advies  Links  Contact  

 


bol.com Partner

Door ons de lichaamstaal meer bewust te maken, leren we beter communiceren op betrekkingsniveau.

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl
Welke lichaamstaal past bij jou?

Lichaamstaal is afhankelijk van de situatie. Toch bestaat er ook een persoonlijke lichaamstaal. Uit de persoonlijke lichaamstaal van mensen lees je iets over hun karakter, hun afkomst en hun voorkeuren. Je kunt lichaamstaal beter leren begrijpen, maar soms hebben bepaalde houdingen, gebaren en gezichtsuitdrukkingen meer met de persoon in kwestie te maken. Pas als je de ander goed kent, kun je zijn lichaamstaal in de juiste verhouding zien.

Persoonlijke lichaamstaal

Welke lichaamstaal past bij jou? Om een vreemde taal goed te kunnen verstaan en spreken, moet je veel nieuwe woorden leren kennen. Daarnaast dien je je te verdiepen in de grammatica van die taal. En om er helemaal vertrouwd mee te raken moet je ook wat weten over de cultuur van het land waar de taal wordt gesproken. Dit betekent niet dat je daarna ook elk woord uit die taal evenveel zult gebruiken als je met anderen spreekt. Mensen hebben een voorkeur voor bepaalde woorden.

Zo ontwikkelt ieder zijn eigen manier van spreken. Toch begrijpen we elkaars bedoeling. Zo is het ook met lichaamstaal. Je ontwikkelt je eigen manier van communiceren met je lichaam in contact met anderen. Zo zul je bepaalde gebaren maken en specifieke lichaamshoudingen aannemen die kenmerkend zijn voor jou. Ook anderen ontwikkelen een typerende lichaamstaal.

Cultuur, refetentiekader en persoonlijke verschillen
Voor goede interpretatie van lichaamstaal moet je rekening houden met de cultuur waaruit iemand afkomstig is. Verder is het belangrijk om in ogenschouw te nemen wat iemands sociale achtergrond is. Lichaamstaal maakt onderdeel uit van het totale gedragspatroon dat we in onze jeugd hebben geleerd. Daardoor verschilt lichaamstaal per persoon. Om lichaamstaal te begrijpen helpt het dus als je iemand goed kent. Vaak wordt ons gevraagd de kenmerkende lichaamstaal van een bekende Nederlander of politicus te beschrijven. Soms is dat lastig. Op andere momenten zijn er wel typische kenmerken te benoemen. Natuurlijk verandert ieders lichaamstaal in elke situatie, maar lichaamstaal heeft ook iets persoonlijks. Een glimlach van iemand die gewoonlijk maar weinig lacht kan voor de mensen die hem kennen een bijzondere waarde hebben. De boze frons van een notoire mopperaar leren we te negeren als we hem beter leren kennen.

Welke lichaamstaal past bij jou? De ene persoon heeft een expressievere mimiek dan de ander. Bepaalde mensen praten altijd met hun handen - kijk bijvoorbeeld maar naar EO verslaggever Andries Knevel - terwijl anderen nauwelijks gebaren maken als ze spreken. Er zijn mensen die gemakkelijk contacten aangaan en dichtbij durven te komen en mensen die altijd enige reserve hebben en afstand houden.

De ene persoon vindt het gemakkelijker om anderen aan te kijken dan de ander. Sommige mensen zijn echte aanrakers. Ze raken anderen vaak spontaan aan en die aanrakingen passen ook bij hen. Niemand heeft bij hen het gevoel dat ze verkeerde bedoelingen hebben bij hun aanrakingen. Bij anderen komt elke aanraking gemaakt en geforceerd over vanwege hun stramme lichaamshouding en de gemaakte glimlach die daarmee gepaard gaat. Deze mensen kunnen hun 'spontane' aanrakingen maar beter achterwege laten of er genoeg mee oefenen zodat het ook voor hen een tweede natuur wordt. Ook bepaaldelichaamshoudingen kunnen bij mensen blijven bestaan uit gewoonte. Er zijn mensen die in aanwezigheid van anderen altijd ineengebogen lopen met hun hoofd naar beneden en schouders naar elkaar toe. Dit geeft hen een onzekere uitstaling en deze mensen voelen zich ook onzeker over zichzelf.

De lichaamtaal die bij je hoort
Ieder mens ontwikkelt een eigen manier van doen. Daarmee communiceert hij hoe hij zichzelf ziet en wil dat anderen hem zien. We reageren op andere mensen vaak op de manier waarop we dat gewend zijn dat te doen. Dit voelt vertrouwd voor onszelf en zorgt er ook voor dat anderen ons goed kunnen leren kennen. We reageren zoals anderen verwachten dat we zullen reageren. Dat betekent niet dat de lichaamstaal die ons zo vertrouwd is altijd de beste is in het contact met anderen. Als je met je lichaamstaal vooral onzekerheid laat blijken, kan dat er voor zorgen dat anderen je ook als zodanig gaan zien. Dit maakt het aangaan van sociale contacten in de privÚsfeer en op het werk een stuk lastiger.

Het is overigens goed mogelijk dit te veranderen. Maar zoals bij elke gedragsverandering vraagt dat aandacht en tijd. Als je niet gewend bent om anderen in hun ogen te kijken of rechtop te lopen, voelt het onwennig als je dat opeens wel gaat doen. Toch baart oefening in deze zeker kunst. Door je veranderde houding ga je je na enige tijd ook navenant voelen. Je zult ook merken dat anderen anders gaan reageren. Zo voel je de positieve effecten van je veranderde houding. Na enkele weken voelt het ook niet meer onwennig. Je nieuwe lichaamstaal is dan een tweede natuur geworden - dit is dan nu de lichaamstaal die bij je hoort.

Gerelateerde onderwerpen:
Situatie en context bij lichaamstaal
Lichaamstaal kun je leren
Lichaamstaal en cultuur
Clusters: combinaties van lichaamssignalen

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Lichaamstaal is afhankelijk van context en situatie Lichaamstaal kun je leren

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
authenticiteit
persoonlijke competentie
jezelf zijn
zelfbewust
lichaamstaal
relativeren
communicatie
mensenkennis

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk