Home  Bodycom  Boeken  Video's  Communicatie  Lichaamstaal  Management  Emotie  Baby's  Leren  Cultuurverschil  Situatie  Persoonlijk  Clusters  Liefde  FAQ  Advies  Links  Contact  

 


bol.com Partner

Lichaamstaal, literatuur en links

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Kun je lichaamstaal wel beter leren "spreken" en "verstaan"?

Bestaan er wel lessen in lichaamstaal? Iedereen maakt gebruik van lichaamstaal. Je kunt niet anders. Met je hele manier van doen vertel je aan anderen wie je bent en wat je bedoelt. De manier waarop je met lichaamstaal communiceert, lijkt dan ook nogal aan jouw persoon verbonden. Jouw lichaamstaal maakt jou authentiek. Kun je dan je lichaamstaal dan zomaar veranderen en toch jezelf blijven? Het is zeker mogelijk om effectiever gebruikte maken van lichaamstaal. Om te beginnen door je meer bewust te worden van jouw lichaamstaal, die gewoonlijk onbewust verloopt.

Om te beginnen kun je je kennis van lichaamstaal vergroten, door het opdoen van theorie over dit onderwerp. Er is veel onderzoek naar non-verbale communicatie gedaan en er bestaan dan ook verschillende cursussen en opleidingen als lichaamsbewustwording, neuro linguistisch programmeren en actief luisteren. Bij deze cursussen staat lichaamstaal centraal. Het bezig zijn met lichaamstaal alleen al, maakt je bewuster daarvan.

En door deze bewustwording krijg je ook in de gaten wat je zelf met je lijf doet. Je ontdekt dat je door een veranderde manier van doen anders op anderen over komt en dat je je ook anders gaat voelen door bijvoorbeeld je houding te veranderen. Met de manier waarop je je lichaam gebruikt kun je je stemming beïnvloeden. Probeer het maar eens. Ga even staan en lees dan verder. Hoe sta je als je trots bent? Waar denk je dan aan, welke beelden projecteer je in je hoofd.

Hoe sta je?

Je spant je spieren, recht je rug, staat fier en kijkt omhoog. Dat gebeurt vanzelf. Tegelijkertijd verandert in je hersenen je hele interne representatie en je focus.
Dit is de gemakkelijkste manier om je stemming te veranderen.

Ga nu eens zitten en beeld je in dat je het niet meer ziet zitten. Wat heeft het allemaal voor zin. Bah!

Hoe zit je?

Je zit ineengedoken, hoofd voorover, je ogen staan flets en kijken naar beneden. Je lichaam verschrompelt langzaam tot een vaatdoek. Alleen maar omdat je tegen jezelf hebt gezegd dat je je rot moet voelen. Geef jij je hersenen de boodschap van trots en pas jij je lichaamsgebruik aan, dan kom je meteen in een heel andere stemming. Zo simpel is dat. Je kunt je interne presentatie veranderen, anders focussen en je lichaamshouding aanpassen en je bent er. Je voelt je goed, gaat door en bereikt wat je wilt. Jij kunt je stemming en je gedrag sturen. Dat kun je bij jezelf, maar ook bij een ander.

(Emile Ratelband, de Vuurloper blz. 124-126)
Lichaamstaal, niet alleen uit een boekje...Lichaamstaal is geen onderwerp waarbij je het alleen met theorie af kunt. Het is belangrijk om met deze kennis direct iets in de praktijk te doen. Je kunt de kennis over lichaamstaal ook het best vergroten door je eigen ervaring in het dagelijkse leven. Iedereen maakt immers gebruik van lichaamstaal en je kunt veel daarvan leren door lichaamstaal bewust te observeren, zowel bij anderen als bij jezelf. Ook leer je lichaamstaal beter te herkennen door met anderen daarover te praten. Eigenlijk is dit dan communiceren over de communicatie (op betrekkingsniveau).
We noemen dit metacommunicatie:

"Door je gezichtsuitdrukking had ik het idee dat je verbaasd was toen ik vertelde dat...... Was dat zo?"

Metacommuniceren is soms lastig omdat je niet praat over de inhoud van wat je zegt, maar over hoe het en hoe jij over komt. We zijn niet zo gewend om te praten over hoe we met anderen in relatie staan, en het gaat ons daarom niet makkelijk af. Maar toch, ook hier wint wie waagt en de kennis geeft hier een macht aan mensenkennis, die je in je verdere leven kunt gebruiken in je relaties met anderen. Wat eerst zo moeilijk leek, gaat daarna vanzelf.

Er is echter een grote valkuil bij het scholen in lichaamstaalgebruik. Dat is het te makkelijk trekken van conclusies aan de hand van het gedrag van de ander. We moeten te allen tijde voorzichtig zijn met de interpretatie van een ander zijn lichaamstaal, en er ook rekening mee houden, dat wij niet altijd begrepen worden aan de hand van onze lichaamstaal.
tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Lichaamstaal is persoonlijkLichaamstaal, literatuur en links.

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
mensenkennis
psychologie
complimenten
be´nvloeding
manipuleren
solliciteren

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk