Home  Bodycom  Boeken  Video's  Communicatie  Lichaamstaal  Management  Emotie  Baby's  Leren  Cultuurverschil  Situatie  Persoonlijk  Clusters  Liefde  FAQ  Advies  Links  Contact  

 


bol.com Partner

Persoonlijke lichaamstaal.
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Situatie-afhankelijk en persoonsgebonden

Lichaamstaalkennis lijkt zo vanzelfsprekend
Lichaamstaal vertelt ons veel over onszelf en andere mensen. Van deze kennis kunnen we nuttig gebruik maken in onze omgang met anderen. Voor de meeste lezers is dit niet geheel nieuw. Julius Fast sprak in 1970 nog over een nieuwe leer, maar de laatste jaren is lichaamstaal een begrip voor iedereen geworden. Wij ontvangen vaak mailtjes van mensen die moeten solliciteren die willen weten hoe ze zich het best presenteren tijdens hun gesprek: 'Wie moet ik het eerst een hand geven? Welke lichaamshouding moet ik aannemen? Wie moet ik aankijken en hoe lang?' Enzovoorts. En als er verkiezingen op komst zijn wordt ons gevraagd te kijken naar de lichaamstaal van politici. Waarom? Omdat steeds meer mensen zich ervan bewust worden van het feit dat je zonder woorden veel over jezelf onthult.

Zich een mening vormen
Maar doordat steeds meer mensen zich bewust worden van het belang van lichaamstaal, zijn er ook steeds meer mensen die zich er een mening over vormen. En daar loert het gevaar dat men losse elementen van de lichaamstaal gaat interpreteren zonder rekening te houden met de situatie en de context.

Vanzelfsprekend...
Het gebruik van lichaamstaal komt ons zo vanzelfsprekend voor: 'Natuurlijk gebruiken we lichaamstaal... dat doet toch iedereen!' Het lijkt zo gemakkelijk om een ander te beoordelen, alleen al op wat hij met zijn houding, gebaren, of mimiek uitdrukt. En vaak hebben we al snel onze conclusies klaar: deze persoon is zenuwachtig, nonchalant, assertief of verlegen... Toch is het gebruik en de uitleg van lichaamstaal niet altijd zo eenvoudig. Dit komt omdat lichaamstaal nogal onduidelijk en tamelijk inconsequent is: Geen enkel signaal heeft één onveranderlijke betekenis. Het is daarom gevaarlijk om bij het beoordelen van iemand zomaar af te gaan op alleen zijn lichaamstaal.

Geen eenduidige betekenis
Lichaamstaal is situatieafhankelijk, persoonsgebonden, verschilt per cultuur en mag niet los gezien worden van de gesproken taal en het hele gedragspatroon van een individu. Het situatie-afhankelijke van lichaamstaal houdt in, dat deze woordenloze taal is opgebouwd uit veel verschillende signalen die op zichzelf géén eenduidige betekenis hebben, maar alleen betekenis krijgen binnen een bepaalde context.

Gezelschapspelletje....

Het zou makkelijk zijn als we de betekenis van iemands lichaamstaal steeds in een boekje zouden kunnen opzoeken. We kunnen echter niet zo maar zeggen dat gekruiste armen 'ik sluit je buiten' betekent. Ook betekent wrijven over je neus niet altijd afkeuring of leugenachtigheid en strijken door je haar is niet altijd een teken van flirt of belangstelling. Dit zijn naïeve interpretaties waardoor serieuze benadering van lichaamstaal ontaardt in een gezelschapsspelletje. Soms zijn de interpretaties juist en soms niet, maar ze zijn alleen waar in de context van het hele gedragspatroon van de persoon. Wat iemand doet op een bepaald moment maakt veel verschil. Als iemand zit te luisteren met zijn armen over elkaar is dat een ontspannen houding, maar spreekt hij voor een groep met gekruiste armen, dan komt deze houding nogal geremd over. En als iemand met zijn armen in zijn zij staat (waar de Engelsen een mooie uitdrukking voor hebben: arms akimbo), dan zou je dat kunnen interpreteren als arrogant of zelfs agressief. Maar het kan ook zijn dat deze persoon erg trots is of dat hij juist een tegenslag moet verwerken. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar voetballers die een tegendoelpunt moeten incasseren. Vaak zetten ze meteen hun handen in de zij.

Er bestaan lichaamstaalboekjes waar je de betekenis van houdingen en gebaren uit kunt leren. En ook op deze site vindt je wel dergelijke interpretaties van lichaamstaal. Maar let op: gebaren en houdingen staan meestal niet op zichzelf. Beter kun je een cluster van houdingen, gebaren en gezichtsuitdrukkingen interpreteren.

Lichaamstaal en spreken gaan hand in hand
Lichaamstaal mag ook niet los gezien worden van de gesproken taal. Lichaamstaal en gesproken taal be´nvloeden elkaar voortdurend en zijn van elkaar afhankelijk.

De gesproken taal geeft ons niet de volle betekenis van wat iemand zegt en datzelfde geldt voor lichaamstaal. Als we alleen naar de gesproken woorden van iemand luisteren, krijgen we een even verwrongen beeld als wanneer we alleen op de lichaamstaal letten.

Julius Fast, de taal van het lichaam.

Afhankelijk van cultuur

Lichaamstaal verschilt in veel gevallen per cultuur. Er bestaan binnen culturen afgesproken tekens - embleemgebaren - die verwaring kunnen geven bij de interpretatie, als je er de achtergrond niet van kent. Deze groep van bewegingen heeft, net als woorden een duidelijke betekenis, maar alleen binnen die cultuur of subcultuur. (lifterssignaal, V-teken, OK-teken ). In een andere cultuur beteken ze soms iets totaal anders en dat kan leiden tot onaangename confrontaties tussen de cultuurleden die elkaar niet begrijpen.

Meer over de lichaamstaal bij andere culturen kun je vinden op deze pagina

combinatie van lichaamstekens
Sommige lichaamstekens betekenen op zichzelf staand niets, maar slechts in bepaalde combinatie zoals bij gespreksregulatie en begroetings- en afscheidsrituelen. De sociale laag waartoe mensen behoren, hun sekse en hun cultuur hebben invloed op hun lichaamsbewegingen. Dit betekent dat we non-verbale signalen aandachtig kunnen observeren, maar dat we wel moeten uitkijken met het overhaast trekken van conclusies zonder meer achtergronden te kennen.

Ziekte of medicijnen
Een uitdrukkingsloos gelaat kan de indruk geven dat een persoon emotieloos is, maar dit wordt misschien veroorzaakt door een ziekte (denk aan Parkinson) of door medicijnen die hij gebruikt. Op dezelfde manier heeft iemand die stijf is niet altijd wat meer beweging nodig en is iemand die niet kan blijven zitten en onrustig heen en weer loopt niet altijd zenuwachtig of ongeduldig.

Subcultuur en sociale laag
Je moet bij de interpretatie van non-verbaal gedrag ook kijken naar de subcultuur en sociale laag waar iemand uit komt. Als iemand gekleed gaat in een uitgebleekte spijkerbroek met rafels en kapot T-shirt, hoeft dit niets te zeggen over zijn slechte zelfzorg, zijn afkomst of misschien afwijkend gedrag. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een asielzoeker, die anders gekleed gaat of ander gedrag vertoont dan wij in onze cultuur gewend zijn en die we daarom 'vreemd' vinden. Andersom zou je vanuit het oogpunt van een asielzoeker kunnen concluderen dat de kledingwijze in de westerse cultuur ook wat 'vreemd' is... Wat was ook al weer het nut van een stropdas?

Weinig afgesproken regels
Voor lichaamstaal bestaan weinig afgesproken regels en het onweerlegbaar interpreteren van datgene wat je aan een houding of gezichtsuitdrukking ziet gaat maar zelden op. Als ik mijn rechterbeen over mijn linker leg kan dat betekenen dat ik me naar iemand links van mij toekeer omdat ik hem aardig vind, of omdat ik zijn gesprek wil volgen.

Het kan ook zijn dat ik dit doe om mij juist af te keren van iemand die rechts van me zit omdat hij stinkt of omdat ik zijn verhaal zat ben.

Maar het kan ook gewoon zijn dat ik zo zit omdat het mijn favoriete houding is: ik zit gewoon lekker zo... of dat ik weleens van been wil wisselen omdat ik al een hele tijd met mijn linkerbeen over mijn rechter heb gezeten waardoor mijn voeten zijn gaan tintelen. Geen van de antwoorden is de enige juiste. Je moet dus altijd kijken naar het geheel en andere signalen.

Interpretatie van jouw lichaamstaal door anderen

Lichaamstaal is multi-interpretabel zolang je de context niet kent. Dat geldt ook voor anderen bij de beoordeling van jouw lichaamstaal. Iemand die uit een ander land afkomstig is kent bepaalde afgesproken gebaren uit de Nederlandse cultuur (embleemgebaren) niet of legt die verkeerd uit. Soms zijn er in verschillende culturen overeenkomsten in betekenis van gebaren, maar in en andere situatie kan de betekenis van een gebaar enorm verschillen. Dit kan leiden tot grote misverstanden. De opgestoken duim om te liften bijvoorbeeld, wordt bijna overal hetzelfde begrepen als in nederland. In enkele Afrikaanse landen en in Iran is het echter een obscene belediging. Je kunt daar het liftersgebaar dus beter niet gebruiken.

Wij worden niet altijd begrepen
We moeten dus voorzichtig zijn met de interpretatie van iemand anders zijn lichaamstaal, maar er ook rekening mee houden dat wij niet altijd begrepen worden aan de hand van wat wij non-verbaal uitdrukken. We moeten hierin wel proberen duidelijkheid te geven. Als we de indruk krijgen dat een ander onze lichaamstaal verkeert begrijpt moeten we om reflectie vragen en onze non-verbale boodschap aanvullen met een verbale boodschap.

Lees ook:
Persoonlijke lichaamstaal
Clusters: combinaties van lichaamssignalen

Gerelateerde onderwerpen:

clusters I  gebaren I  houding I  oogcontact I  mimiek
emotie I  cultuur I  persoonlijk I  ontmoeting I  contact

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Namaste!Lichaamstaal is persoonlijk

Terug naar Index


Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
mensenkennis
psychologie
complimenten
be´nvloeding
manipuleren
solliciteren

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk