Home  Groeten  Luisteren  Contact maken  Baby's  Stress  Waarheid  Eerlijkheid  Waardering  Manipuleren  NLP  Liefde  Dating  Flirten  Sollicitatie  Verkoop  Toespraak  Presentatie  Vergaderen  Pengebruik  Roken  Aanspraak  Assertiviteit  Ruzie  Agressie  Macht  Man/vrouw  Samen in bed  Kinderen  Op school  Onderwijs  Op kantoor  Sport  Spiegelen  Gedachtenlezen?  Dieren
 


bol.com Partner


Toekeren en afkeren
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Contact maken met lichaamstaal

Eén enkele lichaamshouding is slechts een momentopname. In contact met anderen wisselen onze houdingen en bewegingen elkaar voortdurend af. Iedere houdingsverandering is veelbetekenend en zegt vaak meer dan een enkele houding op zich. Hier kun je zien hoe een contact in een werksituatie stapsgewijs wordt opgebouwd. In het begin zijn de medewerkers nogal afwachtend en zelfs weerstandig te noemen, maar na verloop van tijd zie je de verstandhouding veranderen.


Afwachtend en weerstandig

Aan de houding van deze mensen kun je zien dat het contact nog erg afwerend is. De gesloten houding, de mimiek en de onderlinge afstand duiden op enige weerstand. Veel warmte straalt er ook niet vanaf.

Hij staat overeind en heeft zijn armen defensief gekruist. Doordat hij rechtop staat met zijn schouders naar achteren vergroot hij zijn fysieke afstand tot haar. Zijn gezichtsuitdrukking is bijna afwijzend.

Zij houdt haar rechterarm als een beschermende barričre op tafel. Zij is van hem afgekeerd en haar mimiek is weinig expressief.

Belangstelling

Hier is al duidelijk sprake van toenadering. Zij trekt zijn aandacht door haar boek naar hem omhoog te houden. Ze buigt zich wat naar voren, waardoor ze ook echt samen in dat boek kijken. Door op deze manier iets met hem te delen, versterkt zij de gezamenlijkheid.

Het boek is hier slechts een hulpmiddel bij het maken van contact. Er moet immers een aanleiding zijn om een gesprek te beginnen. Een voorwerp als gespreksonderwerp helpt daarbij zeker.

Hij toont zich duidelijk belangstellend. Hij buigt naar voren en steunt met zijn hand op haar bureau. Zijn aandacht is nu nog op het boek gericht, maar de belangstelling kan zich zo makkelijk in haar richting verplaatsen.Aandacht

Zij richten zich nu werkelijk tot elkaar. Het boek was slechts een aanleiding voor een gesprek. Daar kan nog even over worden doorgesproken, maar het gesprek kan zich nu ook verbreden.

Ze hebben duidelijk meer vertrouwen in elkaar gekregen. Hij is dichter bij de tafel gaan staan en buigt zich ook verder naar haar toe. Zij is rechtop gaan zitten en heeft zich in zijn richting gedraaid. Zo kunnen ze elkaar gemakkelijk aankijken.

Hij ondersteunt zijn woorden met open gebaren. Dit duidt erop dat hij zich op zijn gemak voelt en dat hij niets te verbergen heeft.

Ontspannen

Het boek is nu niet meer het onderwerp van gesprek. De spanning is gebroken. Er kan over luchtige onderwerpen gesproken worden en er is plaats voor humor.

Allebei gebaren ze geestdriftig, hetgeen wijst op het delen van plezier en enthousiasme. Dit is een van de weinige momenten dat spreker en luisteraar tegelijkertijd gebaren maken. Gewoonlijk gebaart alleen de spreker en houdt de luisteraar zijn handen stil.

Hier praten (en lachen) ze kennelijk een beetje door elkaar heen. In deze situatie stoort dat niet zoveel. Het overbrengen van de gedeelde vreugde (betrekking) is hier belangrijker dan de inhoud.


Gerelateerde onderwerpen:

houding I  vergaderen I  solliciteren I  management I  verkopen I  situatie I  flirten

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Elke dag een nieuwe houding, gebaar of mimiekToekeren en afkeren

Terug naar Index


Boeken op onderwerp:
contact
eerste indruk
liefde
flirten
complimenten
lichaamstaal
solliciteren
emotie
relativeren
mensenkennis

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beďnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beďnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk