Home  Groeten  Luisteren  Contact maken  Baby's  Stress  Waarheid  Eerlijkheid  Waardering  Manipuleren  NLP  Liefde  Dating  Flirten  Sollicitatie  Verkoop  Toespraak  Presentatie  Vergaderen  Pengebruik  Roken  Aanspraak  Assertiviteit  Ruzie  Agressie  Macht  Man/vrouw  Samen in bed  Kinderen  Op school  Onderwijs  Op kantoor  Sport  Spiegelen  Gedachtenlezen?  Dieren
 


bol.com Partner


Nationale complimentendag

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Ben je visueel, auditief of kinesthetisch ingesteld?

Neuro Linguïstisch Programmeren

Je blikrichting verraadt iets over je gedachten

Een website over lichaamstaal zou niet compleet zijn zonder iets te vermelden over Neuro-Linguïstisch-Programmeren (NLP) In deze door Richard Bandler en John Grindler ontwikkelde psychologische stroming, komen de aspecten uit de lichaamstaal zeer nadrukkelijk aan de orde. Zo beschrijven zij bijvoorbeeld hoe aan iemands ogen kan worden afgelezen of iemand visueel, auditief dan wel kinesthetisch is ingesteld.

kinesthetisch?

Veel informatie

In ons dagelijks leven komt veel informatie op ons af; te veel informatie om allemaal gelijk te kunnen verwerken. Om de informatiestroom te kunnen beheersen hebben we daarom geleerd ons op slechts gedeelten daarvan te concentreren (focussen). Als je bijvoorbeeld geconcentreerd een boek aan het lezen bent sluit je je af voor de rest van de omgeving en de daaruit voortkomende informatie. Waar iemand zich het eerst op focust hangt af van zijn stemming en zijn voorkeuren. Veel mensen focussen het makkelijkst op de beelden om hen heen. Deze mensen noemen we visueel ingesteld. Focust iemand eerder op geluiden dan is hij auditief ingesteld. Als hij tenslotte het eerst zijn gevoel opmerkt noemen we hem kinesthetisch ingesteld. In principe wisselen deze modaliteiten elkaar af. Toch heeft ieder daarin een bepaalde voorkeur. De een richt zich makkelijker op beeld, de ander op geluid en de derde op gevoel. Elk heeft daarbij zijn eigen lichaamsgebruik. Om je goed op een ander te kunnen afstemmen, is het nuttig om iets te weten over de modaliteit waarin hij zich bevindt.

Visueel

Visueel: gericht op beelden

Als iemand visueel is ingesteld denkt hij vooral in beelden. Hij ziet als het ware de plaatjes voor zijn geestesoog. Zo iemand praat snel en maakt veel gebruik van armbewegingen en mimiek om iets uit te duiden. Hij drukt zich ook uit in termen waarin het gericht zijn op beelden duidelijk hoorbaar is. Zo zal hij het hebben over: "Ik zie het wel zitten", "Zie je wel in dat...", Zo heb ik het nog niet bekeken" en Kijk, dat zit zo...
Voor iemand die visueel is ingesteld is lichaamstaal een belangrijk communicatiemiddel. Bij anderen let hij vooral op de mimiek, houdingen en bewegingen. Als je wilt weten of iemand vooral visueel is ingesteld kun je hem een vraag stellen; bijvoorbeeld: "Hoeveel ramen heb je in je huis?" De visueel ingestelde zal dan nadenkend omhoog kijken. Hij ziet zijn huis voor zich en is in zijn gedachte de ramen aan het tellen.

Auditief

Auditief: gericht op geluiden

Voor iemand die auditief is ingesteld is het vooral de toon die de muziek maakt. Hij is gefocust op geluiden en woorden. Hij spreekt langzamer en melodieus en zijn taalgebruik is gevuld met woorden die betrekking hebben op geluid. Zo zal hij zeggen dat het hem "ter ore" kwam en dat hij nog van zich zal "laten horen". Vraag hem wie er vanochtend gebeld heeft. Hij zal dan zijn blik opzij richten. In zijn gedachte hoort hij die persoon weer spreken. De lichaamstaal die hem het eerste opvalt is de intonatie in de stem.

kinesthetisch?

Kinesthetisch: gericht op gevoel

Iemand die kinesthetisch is ingesteld, richt zich op wat hij voelt. Hij is gefocust op wat hem raakt. Als je vraagt hoe hij zijn gesprek ervaren heeft, kijkt hij naar beneden. Hij is deze evaring aan het voelen. Hij spreekt traag en spreekt ook uit zijn gevoel: "Ik heb het gevoel dat....". "Voel je wat ik bedoel?" In de non-verbale communicatie let hij vooral op de afstand die iemand aanneemt en op aanraking.

Meer interessante informatie over NLP vind je op
de blog van Rubin Alaie (Het NLP College)

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp:
Blikrichting lezen
Matcher of mismatcher?
Lichaamsherinnering
Papegaaien
Eerlijkheid boven alles...
Zo ontmaskert u een liegende gesprekspartner
Cursus liegen - zo wordt u een goede leugenaar
Boek: Manipuleren kun je leren



Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Manipuleren op je werkNationale complimentendag

Terug naar Index









Boeken op onderwerp:
nlp
neuro linguistisch programmeren
emotie
lichaamstaal
relativeren
mensenkennis
psychologie
mensenkennis
relatie

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com





Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk