Home  Groeten  Luisteren  Contact maken  Baby's  Stress  Waarheid  Eerlijkheid  Waardering  Manipuleren  NLP  Liefde  Dating  Flirten  Sollicitatie  Verkoop  Toespraak  Presentatie  Vergaderen  Pengebruik  Roken  Aanspraak  Assertiviteit  Ruzie  Agressie  Macht  Man/vrouw  Samen in bed  Kinderen  Op school  Onderwijs  Op kantoor  Sport  Spiegelen  Gedachtenlezen?  Dieren
 


bol.com Partner


Praat jij tegen een beeldscherm? Gebaren wel?
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

In gesprek met een onbekende

Als iemand zich met een onbekende in één ruimte bevindt, bijvoorbeeld in een treincoupé of in de wachtkamer van de huisarts, is het lastig en ongebruikelijk om de ander zomaar aan te spreken. Veel mensen zijn bang voor afwijzing. Ze maken daarom vaak maar geen contact. Ze verdiepen zich liever in krant of tijdschrift of staren naar het plafond. Ze doen hun best om de ander geheel te negeren, alsof hij er niet was.

Doorbreek de spanning

Tegelijkertijd is de spanning soms te snijden. In veel situaties is het goed deze spanning te doorbreken door wél contact te maken. Zeker als je langere tijd in elkaars aanwezigheid moet doorbrengen, is het prettiger om een gesprek aan te gaan dan elkaar te blijven negeren. Wees niet bang voor afwijzing; de meeste mensen zullen het als een opluchting ervaren dat er wat gezegd wordt en de gespannen stilte doorbroken wordt. Hier zie je een voorbeeld van het tot stand brengen van contact.Samen, maar toch alleen
Deze situatie kun je bijvoorbeeld tegenkomen in een wachtkamer. Beide heren moeten noodgedwongen plaatsnemen op één bank. Om de ander zo min mogelijk te storen en ook om zelf zo min mogelijk last te hebben van de anders aanwezigheid, zit ieder op een uiteinde van de bank, verdiept in de krant. De spanning van de nabijheid is echter ongemakkelijk. Het is maar de vraag hoe goed ze zich kunnen concentreren.

Belangstelling tonen
De linker man verplaatst zijn aandacht naar zijn buurman. Hij vraagt zich af wat hij aan het lezen is. Het nieuws in de krant kan immers een aanleiding zijn voor een gesprek. Let wel op waar je naar kijkt. Een krant is algemeen goed, maar als de ander bijvoorbeeld een brief aan het lezen is, wordt meelezen vaak als ongepast ervaren. Je betreedt dan het persoonlijke territorium van de ander.
Attentie
Hier maakt de linker man zijn buurman attent op een stukje in de krant. Hij stelt een vraag over het artikel. Een wijzende vinger zoals hier, zal echter niet door iedereen op prijs gesteld worden. Je komt op deze manier namelijk wel erg dichtbij. Je kunt ook alleen met je hoofd knikken naar het artikel. Let steeds op de reactie van de ander. Door zijn lichaamstaal kun je een aardige indruk krijgen van hoe jouw benadering overkomt.

Aandacht
Het is de linker man gelukt om de aandacht van zijn buurman te trekken. Hij houdt zijn hoofd een beetje schuin om zijn vraag te ondersteunen en zijn belangstelling te laten zien. Met het schuine hoofd laat hij bovendien blijken dat zijn benadering vriendelijk bedoeld is. Hij maakt nu ook oogcontact, terwijl hij naar het artikel wijst.
Gesprek
De beide heren raken nu in gesprek over het artikel. De rechter man ondersteunt hier zijn woorden met gebaren. De linker man toont zich tegelijkertijd een actief luisteraar. Door oogcontact te houden, te knikken, te hummen en met de mimiek van de spreker mee te bewegen laat hij blijken dat hij luistert en toont hij belangsteling.
Ontspannen
Het gesprek raakt nu in een ontspannen sfeer. De krant wordt opzij gelegd. Het is mogelijk dat de heren daarna weer verder lezen in de krant, maar de spanning en het ongemakkelijke gevoel zijn minder. Een artikel in de krant was hier aanleiding voor gesprek. Je kunt ook een ander onderwerp kiezen. Tijdens een treinreis kun je bijvoorbeeld ook een gesprek aangaan over het reisdoel.


Nieuws als geliefd gespreksonderwerp

Het laatste nieuws uit de krant kan helpen bij het aanknopen van een gesprek. Je hebt dan in ieder geval een onderwerp om over te spreken en een aanleiding om het contact aan te gaan. In de trein is het voordeel dat je je krant ook kunt doorgeven aan een medepassagier. Je kunt ook een stukje van je krant aanbieden: 'Wil jij ook wat lezen?'.

Gerelateerde onderwerpen:

houding I  wijzen I  afstand I  oogcontact I  contactopbouw I  op kantoor

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Kun jij gedachtenlezen?Het beeldscherm geeft geen antwoord terug, maar toch...

Terug naar Index


Boeken op onderwerp:
contact maken
communicatie
praten
gespreksvoering
actief luisteren
zakelijk flirten
lichaamstaal

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk