Home  Bodycom  Boeken  Video's  Communicatie  Lichaamstaal  Management  Emotie  Baby's  Leren  Cultuurverschil  Situatie  Persoonlijk  Clusters  Liefde  FAQ  Advies  Links
 


bol.com Partner

Het is de toon die de muziek maakt!
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Beeldspraak: communiceren met het scherm

Bij communicatie met de computer kan iedereen zich wel iets voorstellen, maar daaraan komt toch geen lichaamstaal te pas? Echt niet? Let dan maar eens op je collega's als er iets niet goed gaat! Ons gedrag toont onze belevingen aan de collega's die zich in dezelfde ruimte bevinden. We laten onze ergernissen en frustraties openlijk blijken, alsof we ons onbespied wanen.

Het is net als met de mobiele telefoon: terwijl de beller hevig in conclaaf is met de persoon aan de andere kant en soms de meest heftige gebaren en gezichtsuitdrukkingen toont, worden de omstanders genegeerd - alsof zij er niet zijn. Je kunt veel interessante lichaamstaal ontdekken bij mensen die menen geen contact te hebben met anderen rond hen heen. Het is als een blik met een verborgen camera. Kijk je met ons mee?

Reageren op de omgeving

Over lichaamstaal denken we maar zelden bewust na. We reageren er voortdurend mee op onze omgeving, zelfs als die omgeving een dood voorwerp, zoals een computer is. Zo zou je aan de reacties van je collega kunnen bemerken of hij bijvoorbeeld een vervelend mailtje heeft gekregen of dat zijn computer het niet helemaal doet zoals hij zou willen. Je weet niet wat hij leest of ervaart, maar uit zijn gedrag krijg je toch veel informatie. Hieronder kun je een kenmerkend reactiepatroon herkennen van iemand wiens computer het begeeft terwijl hij werkt aan een belangrijk document.Tot nu toe nog weinig aan de hand...
Tot op dit moment was de man nog rustig aan het werk, maar de spanning neemt al wat toe. Zojuist leek het allemaal goed te gaan, maar opeens reageert de muis niet meer zoals het zou moeten. De cursor blijft hangen. De man heft zijn hoofd, fronst een beetje en haalt diep adem. Hij toont zich bezorgd: De computer zal het toch wel weer gaan doen? Hij hoopt het tenminste wel, want hij is er een paar uur mee in de weer geweest!
O jee!
De computer begeeft het! De man toont zijn ontzetting en uit daarbij de nodige kreten. Geloof me, hij houdt het nog netjes! Hij beseft dat hij alles waaraan hij gewerkt heeft kwijt is. Het gebaar dat hij met zijn handen maakt toont een combinatie van verrassing - hoe kan dit? - en ontzetting - dit mag niet! De gespreide en gekromde vingers tonen zijn verhoogde spanning. Dit maakt het gebaar anders dan de open handenpalmen waarmee twijfel of onverschilligheid wordt weergegeven.

Nog een sprankje hoop?
Hier onderneemt hij nog pogingen om een en ander te herstellen. Als ik nou dit doe, dan lukt het misschien om... Tegelijkertijd krabt hij zich in vertwijfeling op het hoofd... Waarschijnlijk heeft hij er toch niet zo'n vertrouwen in dat het hem gaat lukken of hij weet niet precies hoe hij het moet aanpakken. Het lijkt in zo'n gespannen situatie werkelijk of alles meer gaat transpireren en jeuken.
Diepe overpeinzingen
Het besef dat het werkelijk mis is dringt langzaam door. Dit gebaar met aaneengesloten handpalmen en de vingers tegen de lippen gedrukt, wordt vaak in gesprekken getoond als iemand tot zich wil laten doordringen wat gezegd is. Hij wil zich dan nog niet uitspreken over wat hij denkt, maar wil zich eerst een mening vormen. Hier is geen gesprek gaande, maar toch sluit de man zich op soortgelijke manier af om de informatie te verwerken.

Berusting
De man beseft inmiddels dat er niets meer aan te doen is. Terwijl hij een diepe zucht slaakt gaat hij achteruit zitten en vouwt zijn handen in zijn nek. Deze houding wordt gewoonlijk met ontspanning en superioriteit geassocieerd. Hier is het een teken van berusting. Hoewel hij er nog steeds van baalt weet hij dat hij er niets aan kan doen. Hij legt zich er dus maar - bijna letterlijk - bij neer.
De groeten!
Hier reageert de man zich op ludieke wijze af op de vervelende situatie. De computer krijgt de schuld! Hier maakt hij een lange neus naar het beeldscherm. Op zich een bijzondere uiting naar een voorwerp dat niet terug praat. Toch is het blijkbaar functioneel. Sommige mensen trekken de gekste bekken naar een beeldscherm, tonen hun middelvinger of uiten de meest uiteenlopende verwensingen.

Gerelateerde onderwerpen:

houding I  wijzen I  gesprek aanknopen I  contactopbouw I  op kantoor I  gebaren

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Zo knoop je een gesprek aan...Het is de toon die de muziek maakt!

Terug naar Index


Boeken op onderwerp:
beeldspraak
metaforen
beeld
beeldscherm
computer
lichaamstaal
relativeren
emotie
communicatie

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk