Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Het is tijd voor job rotation!

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Zo blijft u uw ergernissen de baas
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Zo blijft u uw ergernissen de baas

Bent u iemand die zich regelmatig aan van alles ergert op zijn werk? En ergert u zich er vooral aan dat u zich ergert? Dan wordt het tijd om daar wat aan te veranderen. Vanaf nu krijgt u grip op uw ergernissen. Het gaat u weer lukken om met plezier naar uw werk te gaan. U leert zich vooral bewust te worden van uw ergernissen en die anders te kaderen. Bij ergernissen gaat het namelijk niet om de ervaring, maar om de beleving daarvan. Na het lezen van dit artikel begint u een nieuw leven - als u dat wilt!

Wat is dat toch ergerlijk...
Het is maandagochtend. U wordt gestoord door de wekker. Het is al laat. U zou graag nog even blijven liggen, maar u moet naar uw werk. Mokkend staat u op. Wat hebben de buren vannacht toch een kabaal gemaakt! U heeft geen oog dichtgedaan. Uw hoofd voelt niet fijn. Vanwege het tijdstip slaat u uw ontbijt maar over en stapt gehaast in de auto. Al gauw belandt u in de file. U heeft weinig begrip voor de trage manier waarop iedereen op gang komt. Vanbinnen scheldt u op uw medeweggebruikers. Waarom trekken uw voorgangers niet wat sneller op? Dan kan u tenminste nog mee door het stoplicht. Als u aankomt op uw werk is het niet veel beter. Het koffieapparaat is leeg, de handdoekjes zijn op, er zit geen papier meer in de printer. Heeft dan niemand geleerd eens iets bij te vullen? Op de gang passeert u een collega - die stropdas ziet er niet uit zeg! Hoe hebben zij hém trouwens die opdracht kunnen geven? Op uw kamer wordt u geconfronteerd met een hele stapel documenten waar u vandaag nog doorheen moet. Vrijdag had u daar niet zoveel zin meer in. U heeft het uitgesteld terwijl u het beter even af had kunnen maken. Nu ergert u zich ook nog eens aan uzelf.

De hele dag doen zich situaties voor waar u zich aan ergert. En dat neemt u zo in beslag dat u de leuke en interessante dingen niet meer bemerkt. U merkt dat u zich aan van alles ergert, maar u heeft daar geen controle op. Wat kunt u doen om daar verandering in te brengen?

Bewustwording
Mensen die zich vaak ergeren, ergeren zich vaak het meest het feit dat ze zich (steeds) ergeren. Ze zouden dat graag willen veranderen, maar weten niet hoe. Ergernissen kunnen zich onaangekondigd voordoen. Er is een vervelende gebeurtenis en u reageert daar meteen op met irritatie. Of u beklaagt zich over de ongemakkelijke situatie waarin u zich bevindt. U ziet steeds een nieuwe aanleiding in de omstandigheden om uw beklag te doen. De wrevel dient zich plotseling aan en de geërgerde reactie volgt spontaan - soms ongemerkt. Als u zich de hele dag aan het ergeren bent, zorgt dit voor een algeheel gevoel van onvrede. Het is belangrijk dat u de momenten van ergernis bij uzelf leert herkennen en dat u daar afstand van neemt. Het begint dus met bewustwording van uw ergernis. En daarbij kunt u gebruik maken van hulpmiddeltjes.

Begin dit jaar zat er bij het blad Psychologie Magazine een paars ‘anti-klaag armbandje’. De bedoeling van dit armbandje was dit 21 dagen te dragen. Telkens als je merkte dat je ergens over klaagde of zeurde, moest je het armbandje aan de andere pols doen. Het effect daarvan is dat je je bewust wordt van het feit dat je klaagt. Omdat je je focus erop richt, kun je dit gewoontegedrag veranderen.

Om u bewust te worden van uw ergernismomenten is het belangrijk dat u daar doelgericht mee aan de gang gaat. Vertel anderen dat u van plan bent om u minder te gaan ergeren. Hang briefjes op plekken waar de ergernissen vooral optreden of houd een dagboek bij.

Verantwoordelijkheid
Misschien verwijt u uw ergernissen vooral aan de omstandigheden of aan andere personen. Het is belangrijk te beseffen dat de ergernis niets zegt over de omstandigheden of personen zelf, maar over uw eigen reactie daarop. Neem zelf de verantwoordelijkheid voor de manier waarop u reageert op situaties en mensen. Neem verantwoordelijkheid voor de gevoelens die u voelt en de manier waarop u die naar buiten brengt. Ergernissen worden niet veroorzaakt door uw ervaring, maar door de beleving van die ervaring. Dit heeft alles te maken met de manier waarop u externe informatie verwerkt. En dat heeft weer te maken met uw karakter, uw eerdere ervaringen, uw referentiekader, uw verwachtingen en uw normen. Maar zelfs dat kunt u beter niet als excuus gebruiken voor uw ergernissen. Met statements als: ‘zo ben ik nu eenmaal’, ‘zo heb ik het altijd gedaan’ of ‘zo heb ik dat van huis meegekregen’, wordt u nu niet wijzer. Het gaat erom dat u van uw negatieve basishouding verlost wordt. En daar kunt u nu zelf het initiatief in nemen.

Relativeren
De omstandigheden waaraan u zich ergert, kunt u vaak niet veranderen. Uw gevoel erbij wel! Als u zich overmatig verantwoordelijk voelt voor alles wat zich afspeelt, kan dit er voor zorgen dat u zich er moeilijk bij neer kunt leggen als de dingen anders verlopen dan u wenst. Dit is de basis voor ergernis. Om uw ergernis te verminderen is het belangrijk dat u leert om dingen in perspectief te zien. Neem afstand van zaken die u teveel beroeren. Maakt u zich altijd erg druk om allerlei problemen op uw werk? Voelt u zich persoonlijk verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt? Laat u zich meeslepen door de emoties van anderen? Sluit u zich af voor andere ideeën. Ligt u ’s nachts wakker als het op uw werk allemaal niet zo goed loopt? Dan wordt het zeker tijd om u eens te verdiepen in de kunst van het relativeren.

Om verlost te worden van ergernis is het nodig om het belang van problemen te relativeren en u niet te verbinden aan enige uitkomst. Leren loslaten biedt mogelijkheden tot alternatieve denkwijzen. In andere woorden: benader uw problemen met maximale inzet, maar tegelijkertijd met een gezonde dosis desinteresse. Inzet en desinteresse lijken tegenstellingen, maar ook deze zijn relatief. U kunt werken met volledige toewijding zonder dat de uitkomst van de resultaten u raken in uw ziel. U kunt anderen met gevoel benaderen zonder dat u daardoor geëmotioneerd raakt. U kunt zonder schuldgevoel naar huis vertrekken, terwijl de werkzaamheden nog niet klaar zijn. Morgen is er weer een dag, waarin u overigens opnieuw met volledige toewijding aan de slag gaat. U doet alle mogelijke moeite om de problemen op het werk snel te lossen, maar voor onoplosbare problemen haalt u uw schouders op. U bent betrokken bij het leed van anderen, maar trekt het u niet aan. Het leven en ook het werk is niet altijd zo serieus en als u dat beseft, lukt het u zelfs beter om serieuze problemen tot een goed einde te brengen. U bent dan beter in staat tot een luchtige benadering van de materie.

Tolerantie
Veel ergernissen gaan over hoe andere mensen zich gedragen. Het kan gaan om een andere visie die ze hebben. Het kan gaan over hoe ze iets zeggen. Misschien ergert u zich wel aan bepaalde trekjes van de ander, de kleding of zelfs de klank van zijn of haar stem. Dit kunt u niet allemaal veranderen. De vraag is zelfs of dat wenselijk zou zijn. Probeer niet om mensen te veranderen. Wel kunt u proberen ze te begrijpen. Als u het ergens over oneens bent kunt u dat wellicht met een gesprek uit de weg ruimen. Wacht niet tot er vanzelf wat verandert. Anderen kunnen niet aan het puntje van uw neus zien dat er iets is dat u tegen de haren instrijkt. Misschien is uw ergernis alleen gebaseerd op misverstanden of onbegrip. En als dat niet zo is dan wordt de motivatie van de ander u in ieder geval helder. En daarna moet u het loslaten. Krop het niet op en leer mensen te nemen zoals ze zijn. Leer andere meningen te respecteren. Elke dag weer de ergernis over anderen te moeten slikken is schadelijk voor uw gezondheid en heeft ook een negatief effect op de verhoudingen. Tolerantie zal u veel ergernis bespraren.

Geduld
Bent u het wachten zat? Ergert u zich aan bussen die te laat komen, rijen bij de kassa of gesprekken die uitlopen of deadlines die verlopen? In dat geval is het goed om eens een andere kijk op timemanagement te ontwikkelen: neem de tijd! Met deze instelling lukt het ook beter om uw tijd nuttig te besteden in plaats van dat u alleen maar gaat zitten wachten. Als uw afspraak te laat komt, ga dan liever niet uit ergernis lopen ijsberen door uw kamer. Misschien komt u niet verder met uw werk. Gebruik die tijd dan voor ontspanningsoefeningen of om de krant, een boek of een artikel op internet te lezen. Vanwege ergernis zal de verloren tijd gevoelsmatig alleen maar langer duren. Ergernis vanwege tijdsdruk is ook weinig bevorderend voor de communicatie. Als u het zelf druk heeft, zal uw gesprekspartner dat ook kunnen merken aan uw gehaaste lichaamstaal.

Herkaderen
Ergernis heeft te maken met uw beleving van de omstandigheden. Wat vindt u belangrijk? Wat vindt u interessant? Het gaat niet zozeer om wat u ervaart, maar hoe u die ervaring interpreteert. ‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’ zei Johan Cruijff. En het is niet voor niets dat hij met deze zin zo vaak geciteerd wordt. Er zit namelijk veel waarheid in. Elke situatie kunt u op verschillende manieren interpreteren. U kunt er - voor uzelf - een andere betekenis aan geven. Dit wordt refraiming of herkaderen genoemd. In plaats van dat u zich dagelijks opnieuw ergert aan de file, kunt u er al rekening mee houden dat u stil komt te staan in het verkeer. Dat alleen al maakt het acceptabeler. Maar u kunt er zelfs nog positieve betekenissen aan koppelen. Zo betekent in de file staan in ieder geval dat u een baan heeft. Het geeft u gelegenheid om naar het nieuws of naar uw favoriete muziek te luisteren. U kunt naar mensen kijken en hun gedrag observeren. U zit langer in de auto waar u zo trots op bent, enzovoorts. Zo kunt u ook verschillende ander situaties waar u mee te maken heeft herkaderen. Dit klinkt wat kinderachtig, maar het werkt wel. U wordt zich zo op een andere manier bewust van uw ergernissen en ontdekt hoe u er een ander gevoel bij kunt oproepen.

Gezondheid
De hoeveelheid ergernis die een vervelende situatie bij u oproept, kan verschillen per moment. Dat heeft er ook mee te maken hoe u zelf in elkaar steekt. Misschien stoort u zich als avondmens vooral ’s ochtends aan van alles. U kunt dan gewoon minder verdragen. Het kan ook zijn dat u juist aan het eind van de dag opgebrand bent en dat u zich op dat moment eerder ergert. Uw dagritme en lichamelijke conditie hebben dus effect op hoe u zich geestelijk voelt. En vooral aan dat laatste kunt u veel doen. U zult zich minder snel ergeren als u er voor zorgt dat u fit en uitgerust bent. Waarschijnlijk heeft u al vaak allerhande gezondheidstips gelezen, maar het gaat om het moment dat u er werkelijk voor kiest die op te volgen. Er is een groot verschil tussen alleen weten dat iets helpt, en er ook actief mee aan de slag gaan. Daar is initiatief, moed en uithoudingsvermogen voor nodig. U zult merken dat u meer aankunt als u gezonder leeft. Minder ergernis, minder vermoeidheid en meer plezier in werk en leven.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Gerelateerde onderwerpen:
Zo verzoent u de strijd tussen afdelingen
Een duel aan de vergadertafel
Zo beheerst u de onderstroom
Wie krijgt de schuld?
Breng de verhoudingen in uw team in kaart
Vijf stijlen om conflicten te hanteren
Handleiding bij conflictbemiddeling
De tegenstellingen in uw organisatie
Effectief omgaan met meningsverschillen
Wat levert ruzie je op?

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Inzicht in interculturele lichaamstaal het is tijd voor job rotation!

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
ergernis
boosheid
relativeren
emotie
kalmte
geduld
humor
tolerantie

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk