Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Vertel eens iets over uzelf

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Bent u een naprater?
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Bent u een naprater?

Over alles is al gescheven en alles is al eens gezegd. Wat u te vertellen heeft hoeft niet altijd zelfbedacht te zijn. Een oude boodschap kan nieuw zijn voor een andere luisteraar. Sprekers maken daarom graag dankbaar gebruik van andermans woorden door die te herhalen of te citeren, al dan niet met bronvermelding. Soms wordt er creatief gegoocheld met woorden om er weer iets nieuws van te maken. Ook in tweegesprekken praten mensen elkaar soms letterlijk na. Herhalen wat een ander heeft gezegd is weinig origineel. Toch heeft papegaaien in veel gevallen een positief effect op de relatievorming en de communicatie.

De koning van wezel - ezel
Misschien heeft u op de middelbare school het volgende grapje wel eens uitgehaald. Uw docent vroeg aan een medeleerling om een stukje voor te lezen. En terwijl uw klasgenoot hardop voorlas, echode u steeds het laatste woord van de zin die hij uitsprak. Uw bedoeling was de ander daarmee van zijn à propos te brengen. Een grap die meestal goed lukte.

Als u een ander letterlijk napraat - napraat, kunt u hem daarmee in verwarring brengen - brengen. Zo’n echo kan hem onzeker maken - maken. Al snel komt uw gesprekspartner dan niet meer uit zijn woorden - woorden. Het lijkt niet zo zinvol om dat in een serieus gesprek toe te passen. Toch wordt dit papegaaien, genoemd naar de napratende vogel, gezien als een belangrijke gesprekstechniek. In verhandelingen over actief luisteren, wordt vaak geadviseerd de spreker te papegaaien. Dit doet u door het laatste woord uit de zin van uw gesprekspartner te herhalen. Zo laat u de ander merken dat u belangstellend luistert. Dit is goed voor de onderlinge verstandhouding. Papagaaien is de verbale equivalent van het spiegelen. U laat er mee blijken dat u zich goed afstemt op uw gesprekspartner.

De kunst van het papegaaien
Dat papegaaien goed werkt, bleek uit een experiment in de horeca. Obers die gewoonweg herhaalden wat de gasten zeiden: ‘Drie cola en één bier!’ ‘Drie cola en één bier?’ ‘Mag ik de rekening?’. ‘De rekening!’, ontvingen meer fooi dan hun collega’s die alle vragen met ‘ja’, ‘nee’ of ‘oh’ beantwoordden.

Papegaaien blijkt goed effect op de communicatie te hebben. Toch zou ik u niet aanraden steeds het laatste woord uit iemands zin na te spreken. Op die manier lijkt u eerder op een patiënt met echolalie die dwangmatig de woorden van degene die tegen hem spreekt herhaalt. Beter is het om in plaats van het laatste woord, het belangrijkste woord uit de zin te herhalen. Wat het belangrijkste woord is, bepaalt u als luisteraar. Dit biedt u meteen de mogelijkheid het gesprek te sturen in de richting die u wilt.

Uw gesprekspartner zegt: ‘Ik ben van plan komend jaar twee maanden naar Moskou te gaan’. Als u dan herhaalt: ‘Moskou?’, zal de ander vertellen waarom hij voor die stad gekozen heeft. Zegt u daarentegen: ‘twee maanden?’ , dan zal hij uitleggen waarom hij daar zo lang heen gaat.

De vraag herhalen
Een andere manier van papegaaien die de communicatie ten goede komt, is het herhalen van de vraag. Als u weer terugdenkt aan de middelbare school dan kunt u zich herinneren dat u voor proefwerken soms hogere punten kon scoren als u simpelweg de vraag in uw antwoord herhaalde. Als u de vraag kreeg: Welke omstandigheid heeft grote invloed op het Nederlandse winterweer? en u antwoordde ‘Zeeklimaat’, was het antwoord weliswaar goed, maar u kreeg vaak een betere waardering als u antwoordde: ‘De omstandigheid die grote invloed heeft op het Nederlandse winterweer is het zeeklimaat’.

Op dezelfde manier wordt het herhalen van een zinsdeel als prettig ervaren tijdens een gesprek. Op de vraag: ‘Is dit de eerste keer dat u bij ons in het bedrijf bent?’, zou u gewoon ‘ja’ kunnen antwoorden. Maar het komt prettiger over als u zegt: Ja, het is de eerste keer dat ik hier ben. Door de vraag te herhalen laat u blijken dat u goed geluisterd heeft en dat u uw gesprekspartner serieus neemt.

Dezelfde woordkeus
U kunt de woorden van uw gesprekspartner ook op een later moment herhalen. Net als bij het uitgesteld spiegelen, zou u hier kunnen spreken van uitgesteld papegaaien. Ieder mens heeft voorkeuren voor het gebruik van bepaalde woorden. Andere woorden komen juist in hun vocabulaire nauwelijks voor. De ene persoon gebruikt bijvoorbeeld regelmatig de woorden ‘überhaupt geen’, terwijl een ander eerder kiest voor ‘sowieso niet’. Mensen kunnen, zonder er erg in te hebben’ een bepaald woord veel gebruiken. Zo sprak ik onlangs iemand die in plaats van ‘dat is waar’, voortdurend het woord ‘correct’ gebruikte. Mensen zijn zich weinig bewust van hun stopwoordjes, maar ervaren het tegelijkertijd als vertrouwd om ze anderen te horen uitspreken. Als u het gekoesterde stopwoordje van uw gesprekspartner ook in uw zinnen opneemt, oogst u dus hogere waardering.

Kinestetisch, visueel of auditief
Ons denken wordt bepaald door onze zintuiglijke weergaven: zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Volgens Bandler en Grinder de grondleggers van het NLP zijn dit de modaliteiten waarmee wij een mentale weergave van de buitenwereld maken. Ieder heeft daarin een bepaalde voorkeur. De een richt zich makkelijker op beeld (visueel), de ander op geluid (auditief) en de derde op gevoel (kinesthetisch). Welke voorkeur iemand heeft, kunt u behalve aan zijn lichaamstaal - zoals oogbewegingen - ook bemerken aan zijn woordkeuze.

Iemand met een visuele voorkeur gebruikt veel woorden die iets met zien te maken hebben zoals:

Ziet u?
Het is mij helder
Naar mijn inzicht
Ik heb daar wel een beeld van
Mijn gezichtspunt is het volgende
U heeft mijn inzicht zeker verhelderd
Uw voorstel ziet er goed uit


Iemand met een auditieve voorkeur gebruikt veel woorden die iets met gehoor te maken hebben zoals:

Ik zou graag willen vermelden...
Wij willen dat graag afstemmen
Dit zal zeker gehoor vinden
ik laat nog wat van me horen
ik ben een en al oor
Moet u luisteren...
Uw voorstel klinkt goed


Een persoon met een kinesthetische voorkeur gebruikt veel woorden die iets met gevoel te maken hebben zoals:

Voelt u wat ik bedoel?
Ik had daar al voorgevoelens over
Ik kreeg het er helemaal warm van
Zodra ik het in handen heb neem ik contact op
Uw idee prikkelt mij wel, maar ik laat het nog even bezinken
Toen ik voor het eerst met u in aanraking kwam voelde het meteen vertrouwd
Uw voorstel voelt goed aan

Uw gesprekspartner zal zich op zijn gemak voelen als u uw woorden laat aansluiten bij zijn voorkeursmodaliteit. Hij zal zich dan ook gemakkelijker in uw gedachtegang kunnen verplaatsen. Ook hierbij is het zinvol de woordkeus van de ander te kopiëren. Als een medewerker bijvoorbeeld vraagt wat voor beeld u ergens bij in gedachten heeft, kunt u zeggen dat u het plaatje voor hem zult schetsen. U geeft hem een compliment door hem te zeggen dat hij het goed ziet.

Merkbaar napraten In bovenstaande voorbeelden maakte u gebruik van dezelfde woordkeus als uw gesprekspartner. Daarbij is het de bedoeling dat het de ander niet opvalt dat u hem napraat. Zoals u zag bij het herhalen van het laatste woord van de zin, werkt het averechts als de ander dat door heeft. Toch zijn er situaties waarbij het juist goed is dat de ander in de gaten heeft dat u zijn woorden herhaalt. In dat geval herhaalt u niet alleen de woorden, maar zegt er ook duidelijk bij dat die woorden van de ander afkomstig zijn. Zo maakt u van het herhalen van woorden een quote. Op die manier complimenteert u de ander voor zijn woorden.

In een gesprek met een klant kunt u bijvoorbeeld diens woorden herhalen door te zeggen. ‘En zoals u eerder zei....’

I had a dream... Ook tijdens een presentatie voor een groep is het zinvol om een ander te citeren. Maak daarbij steeds duidelijk van wie de woorden afkomstig zijn. Dit is vooral belangrijk als de persoon in kwestie aanwezig is. Maar ook als het een zeer bekende uitspraak betreft, is het goed om de bron te blijven vermelden. Ga er niet vanuit dat iedereen wel snapt dat het om een quote gaat.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Het stellen van vragen kan een communicatief doel hebben, waar u nou niet meteen aan zou denken. Vertel eens iets over uzelf

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk