Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Vergroot uw succes door vaker 'ja' te zeggen

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Vertel eens iets over uzelf!
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Vertel eens iets over uzelf!

Een gesprek is niet alleen een manier om feitelijke informatie uit te wisselen. Het heeft ook tot doel uw gesprekspartner beter te leren kennen. Tussen de regels door voorziet u uw gesprekspartner van feedback en onthult ook iets over uzelf. Door te laten weten wie u bent, wat u vindt en wat u voelt, groeit de onderlinge betrokkenheid en waardering. Zelfonthulling haalt u uit de anonimiteit. Iets over uzelf prijsgeven zorgt ervoor dat de ander weet wat hij aan u heeft. Maar zelfonthulling is nog niet zo gemakkelijk. Sommige mensen zijn een gesloten boek; anderen lijken juist alleen maar over zichzelf te kunnen spreken.

Heb ik je al verteld over mijn...?
U kent ze vast wel; collega’s die het altijd maar over zichzelf hebben. Elke dag vertellen ze verhalen over de beslommeringen uit hun privéleven. U weet alles over de toneelvereniging waar een collega lid van is en u wordt dagelijks op de hoogte gehouden over hoe het met zijn kinderen gesteld is. ‘Ik’ is zijn meest gebruikte woord. Om beleefd te zijn luistert u het verhaal telkens aan. Maar als u de kans krijgt, wandelt u graag een blokje om zodat u de overdadige zelfonthullingen van uw collega kunt ontlopen.

Rijk aan woorden - arm aan inhoud
De collega die ik hierboven heb beschreven vertelt veel over zichzelf. Maar kent u hem werkelijk? De kans is groot dat u deze vraag toch met ‘Nee’ beantwoordt. De collega die zoveel over zichzelf praat, is blijkbaar op zoek naar bevestiging. Maar hoewel hij veel over zijn eigen persoon lijkt te vertellen, geeft hij weinig van zijn ware identiteit prijs. U heeft er misschien geen idee van wat zijn visie is met betrekking tot het werk. U hoort zelden zijn mening en hij geeft niets van zijn gevoelens prijs. Over andere onderwerpen praten is lastig met hem. Hij praat misschien mee terwijl hij niet eens weet waar het over gaat. Hoe kan het ook anders? Hij is immers alleen met zichzelf bezig. Stelt u zichzelf centraal? Mensen zoals ik hierboven beschreven heb, geven u misschien het gevoel dat u maar beter zo weinig mogelijk over uzelf kunt vertellen. Anderen zijn mogelijk niet zo in geïnteresseerd in wat u doet of wat u vindt. U kunt beter de ander in het middelpunt stellen dan uzelf.

In communicatietrainingen ligt - overigens terecht - het accent vaak op het luisteren naar anderen. En als u zelf aan het woord bent, stel dan niet voortdurend uw eigen beslommeringen centraal. U kunt beter praten over de onderwerpen die in de belangstellingssfeer van uw gesprekspartner liggen, is het idee. En natuurlijk moet u daar vooral voor luisteren. ‘Ik’ lijkt een woord dat we maar beter zoveel mogelijk kunnen vermijden in het gesprek. Er lijkt een vloek te heersen op het centraal stellen van uzelf. Begin om deze reden ook nooit een brief met het woord ‘Ik...’. Toch is het helemaal niet zo verkeerd om over uzelf te praten, het is zelfs een essentieel onderdeel van interpersoonlijke communicatie. Door zelfonthulling geeft u iets over uzelf prijs aan de ander. Dit is nodig om elkaar beter te leren kennen.

Uzelf onthullen
Zelfonthulling is essentieel in elke relatie. Iets prijsgeven van uzelf, wat de ander nog niet weet, neemt de oppervlakte uit het contact weg. Als u laat blijken wie u echt bent en waar u voor staat, wordt het contact persoonlijker. Door de mens te onthullen die u werkelijk van binnen bent, kan de ander uw normen en waarden vergelijken met die van zichzelf. Volgens de sociale vergelijkingstheorie, vergelijken mensen zich steeds met anderen als ze zich onzeker voelen van hun zaak. Het is gemakkelijker uw twijfels te bespreken met iemand die op een zelfde manier in het leven staat, dan met iemand die heel andere ideeën heeft. Herkenning, begrip en gemeenschappelijkheid kunnen leiden tot verdieping van de relatie en wederzijdse waardering. Maar voor deze herkenning dient u wel iets van uzelf prijs te geven.

Het Johari venster
De Amerikaanse psychologen Joseph Luft en Harry Ingham, hebben de relaties tussen mensen schematisch weergegeven in een model. Hierbij gaat het erom hoe iemand zichzelf ziet in relatie tot anderen. Daarbij is het de vraag hoeveel die persoon van zichzelf laat kennen. Ook is het belangrijk in welke mate hij te horen krijgt hoe anderen over hem denken. Naar hun eigen naam noemde ze dit schema het Johari venster.

Het Johari-venster is een matrix waarin uw zelfkennis is uitgezet tegen de kennis die anderen over u hebben. Zo ziet u uzelf en zo zien anderen u!

A. Het open vlak
U bent manager van uw afdeling. U bent getrouwd. U draagt altijd een donker pak. U bent van middelbare leeftijd. Enzovoorts. Zo kent u uzelf en dit is ook voor anderen niet verrassend. Dit gebied wordt de open ruimte genoemd. Naarmate u en uw relaties elkaar beter leren kennen, wordt het open gebied groter.

B. Het geheime vlak
Er zijn ook dingen die u over uzelf weet, maar waar anderen geen kennis van hebben. Misschien heeft u er reden voor om deze kennis niet prijs te geven. Het kan ook zijn dat u er gewoonweg niet over heeft gesproken. Als u iets onthult over uzelf of dat laat zien, wordt dit gebied kleiner en het open gebied groter.

C. Het blinde vlak
Er zijn ook dingen die u van uzelf niet weet, maar die anderen wel merken. Dit zijn uw blinde vlekken. Dit wordt ook wel eens het slechte adem vlak of het spinazie op je tanden vlak genoemd. Het kan ook gaan om karaktertrekjes die u van uzelf niet kent en meningen over u. Anderen vinden bijvoorbeeld dat u altijd een haastige indruk maakt en nooit ergens de tijd voor neemt. Zelf heeft u daar geen weet van. U kunt dit vlak kleiner maken door feedback te vragen, waardoor u iets over uzelf leert. Zo wordt het open gebied groter.

D. Het onbekende vlak
Tot slot heeft u eigenschappen die u niet van uzelf kent, maar waar anderen ook geen weet van hebben. Dit komt in de meeste gevallen pas in de openbaarheid door uitzonderlijke omstandigheden waarin u terecht komt. U merkt dan bijvoorbeeld dat u in de betreffende situatie anders reageert dan u van uzelf en anderen van u verwachten. De achterliggende reden is voer voor psychologen. U heeft op dit vlak geen invloed; u kunt het niet kleiner maken. Maar zolang het zich niet openbaart, heeft u er ook niet zoveel last van.

Elkaar leren kennen
Volgens Ingham en Luft dient u er naar te streven het open vlak zo groot mogelijk te laten worden. Elkaar leren kennen verbetert de communicatie. Door het uitwisselen van informatie over elkaar en daarop te reageren, wordt het open vlak van ieder vergroot. Doordat u feedback krijgt over het gedrag dat bij uzelf onbekend is, worden uw blinde vlekken kleiner. Door zelfonthulling, informatie te verstrekken over uzelf, leert u elkaar kennen en beter begrijpen.

Storingen in het communicatieproces komen daardoor minder voor. De zelfonthulling en wederzijdse feedback dient niet alleen toe te nemen gedurende het contact, maar ook symmetrisch en wederkerig zijn. Beide partijen moeten iets van zichzelf laten zien. Volgens de billijkheidstheorie, voelen mensen zich het prettigst wanneer beide personen het idee hebben ongeveer evenveel in te brengen in de relatie.

Een gelijkwaardig gesprek
In een gesprek dient hetgeen u over uzelf vertelt aan te sluiten op wat de ander zegt. Ook dient de hoeveelheid zelfonthulling in verhouding te staan tot de inbreng van uw gesprekspartner. Zo geeft u zich om beurten een beetje bloot. Uw gesprekspartner vertelt bijvoorbeeld wat hij heeft meegemaakt en u deelt uw eigen soortgelijke ervaring met hem. Let er daarbij op dat u niet alleen feiten uitwisselt, maar ook uw mening en gevoelens daarover. Pas dan leert u elkaar goed kennen. Evenredige uitwisseling van feiten, meningen en gevoelens maakt het gesprek gelijkwaardig. Het zorgt ervoor dat het een echte dialoog wordt in plaats van een soort interview waarbij u informatie vraagt, maar er niets voor terug geeft.

Zelfonthulling in moeilijke gesprekken
Zelfonthulling kan een belangrijke rol spelen in moeilijke gesprekken. Als een medewerker u bijvoorbeeld iets vertelt over zijn privéproblemen, kunt u refereren naar uw eigen ervaringen. Uw medewerker zal het als steun ervaren wanneer hij hoort dat zijn baas gelijkwaardige problemen kent. Door uw eigen narigheid als voorbeeld aan te halen, toont u zich menselijk en empathisch. Dit biedt openingen voor het verdere verloop van het gesprek. De medewerker zal zich daardoor vrijer voelen om ook zijn eigen gedachten en gevoelens bespreekbaar te maken.

Let er wel op dat de informatie die u over uzelf prijsgeeft in redelijke verhouding staat. Ook dient het aan te sluiten bij het gespreksonderwerp. Excessieve zelfonthulling - bijvoorbeeld tijdens een slechtnieuwsgesprek - wijst eerder op onbehagen over de ongelijkheid van de relatie. Als zelfonthulling ongematigd is, vervagen de grenzen tussen het persoonlijke en het professionele. Een efficiënte gespreksleider is selectief in zijn transparantie en reikt in zijn gesprekken slechts datgene aan waarmee de medewerker een volgende stap kan zetten. Medewerkers voelen zich terecht overrompeld als hun baas veel of heftige persoonlijke gevoelens uitdrukt. Overdreven zelfonthulling is schadelijk voor de professionele relatie. De medewerker kan de manager daardoor minder competent, erg op zichzelf gericht en juist weinig empathisch vinden. De manager lijkt dan immers zijn eigen problemen belangrijker te vinden dan die van de medewerker.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Alles over jouw zelf
Zelfwaardering | Zelfbeeld | Zelfbeoordeling | Zelfkennis
Zelfonthulling | Zelfvertrouwen | Zelfverzekerd | Zelfovertuigingen

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Bent u een naprater? Vergroot uw succes door vaker 'ja' te zeggen

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk