Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner


Zeven manieren om uw populariteit te vergroten
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Toon zelfvertrouwen: zo komt u zelfverzekerd over
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Toon zelfvertrouwen: zo komt u zelfverzekerd over

Een manager die zich zelfverzekerd toont, komt betrouwbaarder en geloofwaardiger over dan een die voortdurend zijn twijfels laat blijken. In werkelijkheid voelt niet iedere manager zich altijd zo zeker over alles, maar u hoeft uw twijfels niet te laten blijken. Veel managers laten hun onzekerheden doorsijpelen in hun woordkeuze of ontkrachten hun woorden door hun gedrag. Als u anderen wilt overtuigen, kunt u beter de indruk geven dat u zich zeker voelt over wat u uitdraagt. Hier vindt u een analyse van uw zelfverzekerdheid in woord en daad.

Let op uw woordkeuze
Of u nu wilt overtuigen, adviseren of corrigeren; het is niet alleen het onderwerp van gesprek dat telt, maar vooral uw presentatie die bepaalt of anderen u geloven en vertrouwen. De woorden die u kiest maken deel uit van uw presentatie. Sommige mensen proberen met hun woorden altijd een zekere veiligheid in te bouwen. Zij vullen hun zinnen met woorden als: misschien, wellicht, eigenlijk, enigszins, en eventueel. Als u deze woorden veel gebruikt wekt u de indruk dat u zelf niet erg overtuigd bent van hetgeen u uitdraagt. Probeer dit soort woorden die twijfel uitdrukken zoveel mogelijk te beperken. Als u zich uitspreekt over iets dat nog niet geheel zeker is, gebruik dan liever woorden die toch een positieve verwachting uitdragen zoals: zeer waarschijnlijk, ongetwijfeld of ik heb een sterk gevoel dat.

U kunt het effect van uw woorden ook ontkrachten door voortdurend in de verleden tijd te spreken. Tijdens vergaderingen zal een onzekere deelnemer zeggen: ik had het idee, terwijl hij bedoelt: ik heb het idee. U komt veel overtuigender en zelfverzekerder over als u zich verwoordt in de tegenwoordige tijd. Zeg dus niet: ik dacht dat, als u bedoelt: ik denk dat.

Non-verbale uitingen van onzekerheid
Sommige mensen verstaan uitstekend de kunst om alles wat ze zeggen tegen te spreken met hun lichaamstaal. Het meest duidelijke voorbeeld van dergelijke onzekerheid zag ik bij een vrouw die zich voorstelde aan een groep managers. Telkens wanneer ze haar naam noemde sloot zij haar ogen en schudde ze haar hoofd. Het leek haast of zij zichzelf ontkende door dit te doen. De vrouw was zich er overigens totaal niet bewust van dat zij dit deed.

Maar behalve schudden met het hoofd kan ook knikken op onzekerheid duiden. Zo heb ik eens iemand voor een groep zien spreken die zijn publiek de gehele tijd met hoog opgetrokken wenkbrauwen aankeek en bij nagenoeg elke zin hevig knikte en glimlachte. Het was alsof de spreker behalve zijn publiek vooral zichzelf wilde overtuigen van wat hij te vertellen had.

Tekens van twijfel
Als iemand wil laten weten dat hij twijfelt, kan hij dit doen door gebruik te maken van een bekend gebarencomplex: hij trekt zijn schouders in zijn nek, spreidt zijn handen voor zich uit, waarbij hij zijn duimen naar buiten draait, en trekt zijn mondhoeken als een hoefijzer omlaag.

Veel mensen maken gebaren van twijfel terwijl zij ergens over spreken. Zij laten dan niet het hele hierboven genoemde gebarencomplex zien, maar slechts delen daarvan en tonen dat incompleet en in afgezwakte vorm. Ze trekken bijvoorbeeld ťťn schouder omhoog of maken een gebaar met ťťn hand, waarbij hun duim een draaiende beweging naar buiten maakt. Ook de mimiek: de pruillip en de opgetrokken wenkbrauwen, kunnen twijfel weergeven.

Onzekerheid als persoonlijkheidskenmerk
Bij veel mensen is bovenstaand gedrag ingebakken in hun persoonlijkheid. Het feit dat zij voortdurend tekenen van onzekerheid laten blijken heeft er niet mee te maken dat zij twijfelen aan de onderwerpen waarover zij spreken, maar het is eerder een houding die zij steeds opnieuw aannemen naar anderen. Hun doel is in de gratie bij die anderen te komen. Zij hebben het idee dat als ze anderen voortdurend naar de ogen kijken en zich conformeren, zij meer bij hen kunnen bereiken. Het tegendeel is waar: het lijkt of deze mensen nooit zelf een idee hebben en steeds twijfelen over alles dat zij uitdragen. Aardig gevonden willen worden is een goed streven, maar dat bereikt u maar zelden met onderdanigheid. Als u wilt weten hoe u dit wel kunt bereiken, lees dan Zeven manieren om aardig gevonden te worden.

Overigens zijn deze mensen zich meestal nauwelijks bewust van het feit dat zij zich zo gedragen. En als zij op hun manier van doen worden aangesproken, verdedigen zij zich vaak met: 'zo ben ik nu eenmaal'. Zij hebben het idee dat zij hun gedrag niet kunnen veranderen. Inderdaad is het veranderen van gewoontegedrag een lastige klus waarmee vele psychologen een dagtaak hebben. Maar toch, hoe lastig ook; u kunt uw verkeerde, ingeslepen gewoontes ook zelf veranderen!

Veranderen van gedrag
Ieder mens vertoont wel eens gedrag waarvan hij zichzelf niet bewust is. Meer hierover kunt u lezen in het artikel: Hoe herkent u uw blinde vlekken?. Veranderen van dit gedrag begint met bewustwording daarvan. Zorg dat u zich bewust wordt van de woorden die u veel gebruikt als u spreekt en onderzoek de betekenis die zij hebben. Versterken of verzwakken deze woorden wat u wilt uitdragen? Let er ook eens op met welke illustratieve gebaren u uw woorden begeleidt. Ondersteunen deze gebaren uw woorden, of spreken zij deze eerder tegen? Hoe is uw lichaamshouding? Straalt deze zelfverzekerdheid of twijfel uit? Als u zich er bewust van wordt wat u gewoonlijk precies zegt en doet, kunt u er voor kiezen dit gewoontegedrag te veranderen.

Zoals gezegd gaat dit niet vanzelf. Over veranderen van gedrag heb ik wel eens het voorbeeld gegeven van het strikken van uw schoenveters. Deze handeling gaat u heel gemakkelijk af totdat u het plotseling op een andere manier probeert te doen. Begin de volgende keer maar eens met het linker lusje in plaats van met het rechter - of andersom- en opeens blijkt zoiets simpels niet zo eenvoudig meer. Het gaat niet meer automatisch. U moet het opnieuw leren. Herhalen, herhalen en nog eens herhalen; vallen en opstaan, struikelen en weer opkrabbelen!

Een stopwoordje dat u tegen uw eigen zin in gebruikt, kunt u alleen afleren door het telkens op te merken en het daarna bewust weg te laten. Zo is het ook met ongewenst woordgebruik, houdingen en gebaren. U dient in het begin herhaaldelijk opmerkzaam te zijn van wat u precies zegt en doet en dit steeds opnieuw te veranderen. Oefen daarmee net zolang tot het een tweede natuur is geworden en u niet anders meer kunt!

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Zo presenteert u uw ideeŽn
Overtuigen zonder argumenten
Laat medewerkers hun manager overtuigen
Zit uw kennis u in de weg?
Zes manieren om draagvlak voor uw ideeŽn te krijgen
Door welke overtuigingen laat u zich beÔnvloeden?

Alles over jouw zelf
Zelfwaardering | Zelfbeeld | Zelfbeoordeling | Zelfkennis
Zelfonthulling | Zelfvertrouwen | Zelfverzekerd | Zelfovertuigingen

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


De context bij emoties Vergroot uw populariteit en bekendheid

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
zelfvertrouwen
zelfwaardering
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk