Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Zingeving voor managers

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Door welke overtuigingen laat u zich be´nvloeden?
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Door welke overtuigingen laat u zich be´nvloeden?

Om uw werk te kunnen doen heeft u een persoonlijke visie en concrete doelstellingen nodig. Zonder dat komt er weinig uit uw handen. Wat zou u immers moeten doen als u niet weet waartoe dat bijdraagt. Uw motivatie wordt gestuurd door wat uzelf gelooft en belangrijk vindt. Het zijn uw overtuigingen die u wel of niet tot actie aanzetten. Hoe u zich in uw werk presenteert, is een afspiegeling van deze overtuigingen. Wat neemt u voor waar aan? Hoe ziet u zichzelf in uw werk en hoe kijkt u naar anderen? Waar staat u eigenlijk voor? Ontdek op welke manier uw overtuigingen en die van anderen de werkelijkheid bepalen.

Van verwachting naar overtuiging
In eerdere artikelen scheef ik al over de effecten van uw verwachtingen. Hoe u tegen uw werk aankijkt, wat uw voorkeuren daarbij zijn en hoe u anderen beoordeelt, hangt voor een groot deel af van de verwachtingen die u daarover heeft. Verder kunnen uw verwachtingen ook anderen be´nvloeden waardoor zij zich conformeren aan het beeld dat u van hen heeft. Van verwachtingen is het een kleine stap naar overtuigingen. Uw overtuigingen zijn sterker dan uw verwachtingen. Overtuigingen zijn beweringen die u voor waar aanneemt. Als u overtuigd bent, twijfelt u niet aan hetgeen u denkt of wat u veronderstelt. U weet het immers zeker. U gaat er zonder enige twijfel vanuit dat dit de waarheid is.

Iedereen heeft overtuigingen nodig om de wereld om hem heen te kunnen duiden en te snappen waar hij mee bezig is. Deze diepgewortelde veronderstellingen vormen de basis voor al uw denken en handelen. Dit is nodig, want alles waar u vast in gelooft geeft u houvast. Het zorgt ervoor dat u uw werk als een zinvolle bezigheid ziet en dat u keuzes durft te maken. Werken met een zekere overtuiging is dus goed. U weet dan waar u voor staat. Tegelijkertijd dient u zich er ook bewust van te zijn dat uw overtuigingen u kunnen bedriegen. Soms is zelfs datgene waar u volledig op vertrouwd, gewoonweg onjuist.

Scheppen uw overtuigingen uw werkelijkheid?
Wat u gelooft, bepaalt hoe u tegen uzelf, anderen en situaties aankijkt. Het maakt of u er vertrouwen in hebt of niet. Het zorgt ervoor dat u in actie komt of juist een afwachtende houding aanneemt. Al de keuzes die u maakt, hangen er vanaf. Toch hoeft uw overtuiging niet altijd juist te zijn. Een populaire gedachte is dat uw overtuigingen uw werkelijkheid scheppen (Waar hebben we dat ook alweer eerder gehoord?). Wat u maar vast genoeg gelooft, wordt uiteindelijk de waarheid is het idee daarbij. Uw overtuigingen zouden niet alleen direct effect hebben op zaken binnen uw eigen invloedssfeer. Ze zouden ook effect hebben op externe omstandigheden. Toch zult u vaak genoeg in situaties terecht komen waar dat niet zo blijkt te zijn. Als u op vakantie gaat naar de Middellandse zee bent u er wellicht heilig van overtuigd dat u zonnig weer zult treffen. Met dit idee vult u uw koffer met enkel zomerkleding. Maar als u ter plekke aankomt, kan de weersgesteldheid wel eens geheel anders uitpakken. U zult dan toch nieuwe kleding moeten kopen om uw vakantie een beetje behaaglijk door te komen. De gedachten die u daarover had zullen deze situatie weinig be´nvloeden. Maar als het over zaken gaat waarbij uw mening of beslissing meetelt, is uw overtuiging wel degelijk van belang

Behalve dat uw overtuigingen verantwoordelijk zijn voor de keuzes die u maakt en voor uw handelen, zijn ze ook elementair voor uw (zelf)vertrouwen. Een voorbeeld heb ik al eens gegeven in mijn artikel over het onthouden van namen. De grootste belemmering om de namen van nieuwe mensen in uw geheugen te prenten, wordt gevormd door het feit dat u zelf geen vertrouwen heeft in uw kunnen. Als u de namen van veel mensen wilt onthouden, moet u er vast in geloven dat dit ook mogelijk is! Anders begint u er niet aan. Als u een andere baan wilt, twijfelt u misschien of u wel aangenomen wordt. Dit kan de reden zijn dat u helemaal niet solliciteert. Uw overtuigingen zorgen ervoor of u in actie komt of niet. En in die zin creŰren uw overtuigingen zeker uw werkelijkheid.

Stimulerende of beperkende overtuigingen
En met dat idee in het achterhoofd is het goed om eens te kijken welke overtuigingen u precies heeft. Het bijzondere van overtuigingen is dat ze zodanig rotsvast in uw systeem verankerd zijn dat u niet in de gaten heeft dat het om een overtuiging gaat (die ook wel eens onjuist kan zijn). Toch heeft het effect op wat u doet en hoe u zich daarbij voelt. Als u er van overtuigd bent dat u slecht kunt spreken in het openbaar, zal deze overtuiging er in de eerste plaats voor zorgen dat u deze situatie zoveel mogelijk vermijdt. En als u dat toch moet doen, zult u zich daar extra zenuwachtig bij voelen. En zodra u voor de groep staat herkent u in elke frons of gesloten lichaamshouding het bewijs dat u het inderdaad niet zo goed kunt. Door uw gespannenheid zal uw presentatie vervolgens een stuk minder goed uit de verf komen, waarmee uw veronderstelling wordt bewezen. Het kon niet anders dan slecht gaan. U had uw gedachten immers al ingesteld op falen. Als u er daarentegen van overtuigd bent dat u fantastisch kunt communiceren met een publiek, zult u dat ook sneller en gemakkelijker doen. U zult er vrijer door bewegen en u niet van slag laten brengen door de reacties van enkele individuen. Succes begint met het vertrouwen daarin!

Overtuigingen bijten zich vast
Overtuigingen zijn nogal hardnekkig. Ze hebben de neiging om zichzelf steeds opnieuw te bewijzen. Als u meent dat u ergens goed in bent, zult u daar meer belangstelling voor hebben en het vaker doen. Als u ergens aan twijfelt zult u het telkens uitstellen. Dit zorgt ervoor dat uw positieve of negatieve ervaringen zich steeds opnieuw herhalen en de legitimiteit van uw overtuiging bevestigen. Dit geldt ook voor de manier waarop u naar anderen kijkt. U zult medewerkers die u weinig vertrouwt in hun werk intensiever controleren. En daarbij zult u zich focussen op dat waarvan u meent dat ze het slecht doen. Het gevolg is dat u meer fouten zult waarnemen. De personen bij wie u een goed gevoel heeft, biedt u meer vrijheid. U zult hen ook meer verantwoordelijkheden geven, waardoor zij gemakkelijker de kans krijgen om uit te blinken.

Waar u van overtuigd bent, verandert niet zo gemakkelijk. Dit ervaren ook marketeers die hun best doen klanten te laten kiezen voor een ander product. De klanten hebben namelijk overtuigingen die vastgeklonken zitten aan het product dat ze al gebruiken. Elke keuze heeft te maken met de manier waarop we naar onszelf en de omgeving kijken. Als je ergens vast in gelooft verander je dat niet zo graag zonder daar een duidelijke motivatie bij te hebben. Anders ben je immers niet consistent. Uw overtuiging filtert daarom ook de informatie die u ontvangt in contact met anderen.

Uw overtuigingen en die van anderen
Iedereen heeft overtuigingen. Soms komen die overeen en soms verschillen die van elkaar. En als dat laatste het geval is, kan dat leiden tot hoogoplopende meningsverschillen. De basis van de onenigheid is soms het feit dat de strijdende partijen elkaars overtuigingen niet accepteren. Soms gaat de strijd meer om erkenning en respect voor elkaars mening dan om de eigenlijke aanleiding.

Er zijn ook overtuigingen waar je als groep overeenstemming over hebt weten te bereiken. In een organisatie kan dit de vorm aannemen van een gezamenlijke visie of missie. Vanuit dit gezamenlijke gedachtegoed treedt u naar buiten. Het kan best zijn dat u zelf andere ideeŰn hebt over hoe het werk uitgevoerd zou moeten worden. In dat geval dient u zich toch te conformeren aan de universele afspraken of tot een nieuwe overeenkomst te komen. Dat betekent overigens niet dat deze afgesproken overtuigingen de volledige waarheid en juistheid vertegenwoordigen. De overtuigingen bestaan soms slechts op papier of in de gedachten van de medewerkers. Zo is de organisatie zelf ook niet meer of minder dan een overtuiging. Hierover heb ik eerder geschreven in de weblog: De organisatie bestaat niet.

Uw overtuigingen onderzoeken
Hoe u in uw werk staat en wat u belangrijk vindt, wordt voor een groot deel bepaald door uw overtuigingen daarover: alles wat u voor waar aanneemt. Sommige dingen lijken zo vanzelfsprekend dat we niet meer beseffen dat het om een overtuiging gaat. U heeft dan het idee dat uw keuzes bepaald worden door de situatie en dat er feitelijk niets te kiezen valt. Ook de overtuigingen die binnen de organisatie bestaan hoeven niet altijd zo vanzelfsprekend te zijn. Dit zijn er een paar:
  • Groei is goed voor de organisatie
  • We moeten bezuinigen, anders gaat het verkeerd
  • Onze werkdag loopt van 09.00 uur tot 17.00 uur
  • Dit gaat buiten onze expertise - we moeten dat uitbesteden
  • Dit past niet in ons budget; daarvoor is een ander potje
  • Alle problemen hebben ÚÚn oorzaak en ÚÚn oplossing
  • Als je hetzelfde product verkoopt als wij ben je onze concurrent!
  • Onze doelen moeten controleerbaar en meetbaar zijn
Zelf kunt u ook overtuigingen aanhangen waar u misschien vraagtekens bij kunt zetten. Het is nuttig eens te onderzoeken wat deze overtuigingen zijn en waar die vandaan komen. Uw overtuigingen komen vooral naar voren als u kijkt naar de keuzes die u maakt. Deze keuzes uiten zich in gedrag: wat u zoal doet of nalaat en waarom u dat wel of niet doet. Laat u bijvoorbeeld uw kamer openstaan als u gaat lunchen of draait u die altijd op slot? Dit kan een aanwijzing zijn voor uw overtuigingen op het gebied van veiligheid en vertrouwen. Vindt u het belangrijk dat beslissingen democratisch tot stand komen of hakt u het liefst zelf de knopen door? Delegeert u de belangrijkste werkzaamheden of gaat u daar altijd zelf mee aan de gang. Wat uw keuzes ook zijn, ze geven een indruk van uw verborgen overtuigingen. En daar kunt u maar beter weet van hebben. Waar bent u van overtuigd? Heeft u vooral stimulerende of beperkende overtuigingen?

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Zo presenteert u uw ideeŰn
Overtuigen zonder argumenten
Laat medewerkers hun manager overtuigen
Zit uw kennis u in de weg?
Toon zelfvertrouwen: zo komt u zelfverzekerd over
Zes manieren om draagvlak voor uw ideeŰn te krijgen

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Wie krijgt de schuld? Zingeving voor managers

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk