Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

De tegenstellingen in uw organisatie

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Zingeving voor managers
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Zingeving voor managers

Managers stellen steeds vaker de zin van hun werk ter discussie. Ze vragen zich af waar het toe bijdraagt. Het werk wordt steeds minder vaak gezien als alleen een noodzakelijke bezigheid om in het levensonderhoud te voorzien. De manager wil er ook iets mee uitdragen en wil zich er goed bij voelen. Het werk moet betekenis hebben voor hemzelf en de mensen met wie hij werkt. Managers zijn steeds vaker op zoek naar spirituele vraagstukken in relatie tot hun werk. Maar zouden managers zich wel bezig moeten houden met zingeving? Zou een manager zich niet beter kunnen beperken tot concrete zaken in plaats van dit soort zweverig gemijmer?

Zingeving voor managers
U staat op en stapt gewoontegetrouw onder de douche. En meteen schiet er al van alles door u heen over wat u die dag gaat doen. U bedenkt wat er voor die dag allemaal op de agenda staat en vraagt zich af of u dat allemaal af gaat krijgen en hoe u dat aanpakt. En zo herhaalt zich dat elke dag. Op sommige van dit soort momenten kunt u zich plotseling bezig houden met zingeving. U vraagt zich op zo'n moment opeens af waarom u eigenlijk leeft voor uw agenda. U overpeinst wat het nut is van al die drukte en van de stress die dat oplevert. Het kan toch niet de bedoeling zijn van het leven om alleen maar te rennen van A naar B en dan doodmoe weer in bed te kruipen? We willen allemaal wel eens even rust en genieten van het leven. Maar ja, dat levert weer niets op aan de verbetering van de wereld . Is dat wel zo zinnig?

Bijna iedereen in deze tijd heeft momenten waarop hij zich bezighoudt met zingeving. Zingeving heeft alles te maken met vragen over de zin van het leven dat u leeft en het werk dat u doet. Wat geeft u zin in uw werk en hoe geeft u zin aan uw werk? Waar doet u het allemaal voor en waar leidt het toe? Wat is uw persoonlijke doel in dit leven en hoe geeft u daar vorm aan in uw werk. Waar liggen uw bijzondere kwaliteiten en wat kunt u daarmee bereiken? De zin van alles is niet altijd te begrijpen of even duidelijk onder woorden te brengen. Toch hebben we het er wel eens over met anderen, soms naar aanleiding van alledaagse dingen. Zingeving komt op elk moment en in elk facet van het leven voor. Toch is dit niet altijd zo vanzelfsprekend. In de vorige eeuw hielden managers zich daar weinig mee bezig. Ze gingen hoogstens naar de kerk. Verder deden ze gewoon hun werk zonder daar al te diepzinnig bij na te denken. Op het werk was het het resultaat dat telde. Een goede manager was een verstandige en ‘rationele manager’. Hoe ziet zo’n ‘rationele manager’ er uit?

De ‘rationele manager’
Rationele managers houden zich bezig met concrete zaken, ze formuleren duidelijke doelstellingen die leiden tot meetbare resultaten. Ze streven naar de hoogst mogelijke rendementen die garantie bieden op een stabiele toekomst. Zo’n manager laat zich niet afleiden door dubieuze en ongrijpbare vraagstukken. Hij verdiept zich niet in twijfelachtige filosofieën en sluit zich af voor zweverige materie. Nee, een rationele manager staat met beide benen op de grond. Hij geeft zijn volle vertrouwen alleen aan gedachtegoed dat zich heeft bewezen. Hij leeft met de wetten van oorzaak en gevolg: als ik A doe dan is B het resultaat! Deze manager zet zich maximaal in voor de zaak. Dagelijks houdt hij zich intensief bezig met het oplossen van problemen. Zijn doelmatige werkwijze leidt tot winst en groei. Met zijn nuchtere en praktische aanpak draagt hij bij aan de ontwikkeling van een stabiele organisatie.

De ‘spirituele manager’
De instelling van managers is de laatste jaren nogal aan verandering onderhevig. Waar managers zich mee bezig houden is niet altijd even concreet en meetbaar. Managers verdiepen zich in toenemende mate in vraagstukken omtrent zingeving en spiritualiteit. Op Managersonline.nl kun je verschillende passages vinden over onder andere the secret, tarotkaarten, enneagram, meditatie en geuren en kleuren. Blijkbaar zijn dit dingen die managers interesseren - productief of niet. Het zijn echter zaken waar ‘rationele managers’ zich voor achter hun oor krabben. Er ontstaan dan ook veel discussies bij artikelen over spiritueel management. Blijkbaar worden de mensen die zich niet kunnen vinden in deze theorieën er toch door in beroering gebracht.

Spirituele managers willen weten wie ze zijn en waar ze het allemaal voor doen. Ze houden zich minder intensief bezig met oplossen van problemen. Ze hanteren eerder een succesgerichte benadering waarbij ze hun focus richten op wat wel kan en wat wel werkt. Ze benaderen vraagstukken vanuit creativiteit. Ze houden rekening met hun gevoelens en die van hun medewerkers. Ze nemen soms beslissingen op basis van hun intuďtie. Ze willen niet alleen veel verdienen, maar vooral iets betekenen. De spirituele manager beziet zijn werk binnen een of ander groter verband. Voor sommige van deze managers heeft dat direct verband met hun religie. Hoe ze in hun werk staan, heeft te maken met hun godsbeeld en/of visie over een hiernamaals. Voor andere spirituele managers ligt de essentie vooral in dit leven zelf. Niet in verleden of toekomst, maar in het hier en nu. Het gaat om het leven dat ze delen met andere mensen. Bij hen staat hun werk niet altijd meer centraal in hun leven. Hun focus is gericht op het leven in het algemeen. Ze hechten evenveel belang aan de zinnigheid van hun privéleven.

Misschien is de meest elementaire vraag van zingeving wel: heb ik er zin in?

Een zweverige benadering?
De managers uit de eerste categorie vinden deze benadering nogal onverstandig. Ze vinden het onjuist om de controle uit handen te geven en klakkeloos af te gaan op zweverige spirituele inzichten. Hoe kun je nu doordachte besluiten nemen op basis van stellingen zoals: ‘Je creëert je eigen werkelijkheid en het universum zal je brengen wat je werkelijk gelooft...?’ De ‘rationele managers’ roeren concrete voorbeelden aan om aan te tonen dat deze instelling niet klopt. Maar hoe stabiel en concreet is de werkelijkheid van managers die het traditionele pad bewandelen?

We leven in een roerige tijd. Banken klappen ineen omdat blijkbaar de verkeerde keuzes op de verkeerde momenten zijn gemaakt. Beleggers op de beurs verliezen het vertrouwen. En deze negatieve ontwikkelingen op de financiële markt bepalen onze levensstandaard. De gevolgen zijn duidelijk, maar de oorzaken zijn lastig te achterhalen. De wereldeconomie is gebaseerd op geloof, vertrouwen, emotie en fantasie. Niets van dit alles is echt. Het zijn de betekenis en het vertrouwen die we er aan geven.

Vroeger betaalden we met zout; nu betalen we met lucht

Geld is ook niet zo concreet als het lijkt. Geldstromen zijn soms ongrijpbaar. Eigenlijk is geld helemaal niets. Geld is nog steeds de vervanging van de vroegere ruilhandel: goederen en diensten worden vervangen door een getal. Als de goederen en diensten niet geleverd worden blijft het getal onveranderd. Als het geld niet wordt uitgegeven blijven de goederen en diensten uit. Iemand met een gepeperde bankrekening is arm als hij met dat geld niets doet - ook al groeit zijn saldo gestaag. Geld moet rollen om de eigenaren rijkdom te bieden. Geld moet rollen om de economie draaiende te houden. Maar soms lukt het om de angst onder de mensen zo groot te laten worden, dat niemand geld uit durft te geven. De economie stagneert.

Het economische systeem wat we bedacht hebben is niet zo concreet als het lijkt en uiterst explosief. Het wordt vergeleken met een zeepbel die elk moment kan klappen. De traditionele blik op de werkelijkheid is blijkbaar ook enorm zweverig. Waar bent u van overtuigd? Misschien is het goed als u zich vaker bezig houdt met zingeving.

Judith Hamerlinck schreef eerder op Managersonline.nl een interessant artikel over dit onderwerp. Zingeving zit in een andere kijk op zaken. Groei naar een benadering die boven het individu uitstijgt. Een persoonlijke instelling die je door inzicht en ervaring verwerft. Op deze plek beschreef Judith tien mogelijke groeimomenten door je werk.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Wat is het evenwicht in uw werk- en privéleven?
Welke prioriteiten stelt u?
Hoe mobiel wilt u zijn?
Een andere kijk op time management: neem de tijd!
Succesvolle resultaten met weinig inzet
De kunst van het relativeren

Meer over relativeren vind je op de website: www.relativeren.nl
Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Door welke overtuigingen laat u zich beďnvloeden? De tegenstellingen in uw organisatie

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beďnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beďnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk