Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Ontwikkel uw culturele intelligentie

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Succesvolle resultaten met weinig inzet
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Succesvolle resultaten met weinig inzet

Sommige mensen lijken het succes naar zich toe te trekken zonder dat het hen enige moeite kost. Toch is hun succes niet geheel van toeval afhankelijk. Ze lossen problemen niet op door harder te werken, maar door te kiezen voor een andere aanpak. Ze hebben interesse in mensen en zien overal mogelijkheden, die ze op een goede manier benutten. In hun werk stralen ze een zekere rust uit omdat ze uit ervaring weten dat successen niet altijd het gevolg zijn van meer inzet. Ze maken niet bepaald een ijverige indruk, maar zijn gemakkelijk in de omgang en worden gewaardeerd door hun baas en collega's. Ook daardoor krijgen ze veel voor elkaar.

Van inzet naar omzet?
Veel managers hebben het idee dat succes op het werk direct verbonden is met hard werken. Als je je zo intensief mogelijk inzet, denkt men, zul je een zo groot mogelijke productie draaien. En als je productie toeneemt (en je die ook nog weet te verkopen) vergroot je je omzet. En is omzet niet dé graadmeter voor het succes van een bedrijf? Met dit in gedachten, wordt tijdsbesteding belangrijk. U werkt (maximaal) vijf dagen per week en acht uur per dag. Die tijd kunt u maar één keer benutten. Daarom houden veel managers zich bezig met timemanagement. De zaken op het werk kunnen altijd efficiënter. Het is belangrijk de juiste prioriteiten te stellen. En zodra u weet wat er te doen staat, dient u niet langer te dralen, maar direct aan de slag te gaan richting de doelen die u beoogt. Grotere inzet zou leiden tot betere resultaten, maar is dat wel zo? En als dat al zo is, hoe ziet de inzet van een manager eruit?

De inzet van een manager
Als u als stukwerker aan de lopende band staat, wordt u beoordeeld op uw inzet. Die inzet valt ook gemakkelijk te meten. Uw inzet is dan de mate waarin u zich inspant en die inspanning is direct af te leiden aan de productie die u per uur draait. Bij managers is inzet lastiger te meten. Wanneer kunt u van een manager zeggen dat hij zich inzet? Als een manager beoordeeld wordt op zijn inzet, krijgt dat woord direct een andere betekenis. Het gaat dan niet per se meer om fysieke inspanning, maar eerder om vage begrippen als 'altijd klaar staan', 'doen wat nodig is', 'verantwoordelijkheid nemen' en 'hart voor de zaak hebben'. Toch menen veel managers dat hun inzet ook uit te drukken moet zijn in meetbare resultaten. Managers willen SMART werken en daarbij is het belangrijk dat het effect van hun werk meetbaar is. Het gaat er dan om duidelijk te maken wat ze precies doen en wat ze daarmee bereiken.

Het werk van een manager
Managers besteden daarom veel tijd aan het draaien van (meetbare) productie. Ze schrijven verslagen, offertes en rapporten. Ze maken overzichten, roosters en allerhande berekeningen. Verder nemen ze deel aan vergaderingen en staat hun agenda vol met geplande afspraken. Op die manier kunnen ze in ieder geval ook exact verantwoorden wat ze op een bepaalde werkdag gedaan hebben. Ik heb een extreem voorbeeld van een manager meegemaakt, die meer tijd bezig was met het registreren van wat zij deed, dan dat zij zich bezig hield met haar personeel. Op die manier was haar inzet duidelijk aantoonbaar, maar was zij daarmee ook een goede manager? Zo kom ik terug op de vraag in hoeverre inzet (gedane moeite) bepalend is voor de resultaten. Met andere woorden: leidt harder werken altijd tot meer succes?

Succes als gevolg van meer inzet?
Om te weten of harder werken leidt tot succes, zullen we eerst moeten weten wat we onder werk verstaan. We kunnen werk definiëren als: elke lichamelijke of geestelijke inspanning die we verrichten om iets tot stand te brengen dat economisch nut oplevert voor de organisatie. Als u met dit in uw achterhoofd naar uw eigen werk kijkt, kunt u tot vreemde verrassingen komen. Draagt alles wat u als uw werk beschouwt bij tot economisch, of misschien zelfs tot enig nut? Dit zal per persoon en per situatie verschillen. Er worden veel nutteloze handelingen verricht in het kader van 'werk'. Anderzijds kan iemand met gedrag dat niet direct gezien wordt als zijn werk, juist een zinvolle (en economisch nuttige) bijdrage leveren. Zo kan een toevallige opmerking van een medewerker bij het koffieapparaat soms meer opleveren dan een twee uur durende vergadering. Een grappige tweet kan u een zakelijke opdracht bezorgen waar u gewoonlijk intensief voor zou moeten acquireren. Soms lijkt succes dus niet het gevolg van meer inzet, maar schijnt het gewoon aan te komen waaien.

Uit het bovenstaande kunt u verschillende dingen afleiden.

Uw werk houdt meer in dan u denkt
Allereerst kunt u hieruit concluderen dat het werk van een manager meer en anders is als wat zijn functieomschrijving precies vertelt. Als u bij een klant een presentatie over uw product geeft, denkt u misschien dat die presentatie begint bij de eerste dia van uw slideshow en eindigt bij de laatste. In werkelijkheid begint uw presentatie al als u het gebouw van de klant binnentreedt en eindigt die als u weer naar huis gaat. Met uw hele voorkomen geeft u een indruk van uzelf en elk contactmoment is een kans. Uw werk wordt daarmee: alles wat u doet en alles wat u niet doet. Alleen al uw aanwezigheid op kantoor of bij de klant is werk. Ook het eten, drinken, roken met een collega, het volgen van een cursus, of het lezen van dit artikel is werkgerelateerd. Zelfs als u thuis bent en nadenkt over uw werk, bent u aan het werk.

Schakelen in een andere versnelling
Het volgende wat u uit het bovenstaande kunt concluderen is dat meer van hetzelfde niet altijd leidt tot iets beters. Als u routine ontwikkelt aan de lopende band, zult u sneller kunnen werken en minder fouten maken dan uw collega's die dit werk voor het eerst doen. Het werk gaat u gemakkelijker af. Harder werken (meer inzet) zal op den duur echter niet meer resultaat bieden. U kunt immers niet sneller werken dan de band beweegt. Om meer te bereiken zult u oplossingen van een andere orde moeten bedenken. Vergelijk dit met een auto. Als u gas geeft gaat u sneller, maar tot een bepaalde grens. Als u in de eerste versnelling blijft rijden, is die grens snel bereikt. U zult dan iets anders moeten doen dan u al deed. U moet schakelen in de volgende versnelling. Dit is een oplossing van een andere orde.

Meer bereiken met minder inzet
Als u meer wilt bereiken, moet u schakelen en uw plek achter de lopende band verlaten. Als u als manager tijdens een gemiddelde werkdag vooral de muren van uw kantoor en vergaderruimtes ziet, kunt u zich ook afvragen of meer inzet - harder werken - voor u leidt tot meer resultaat en succes. De resultaten die u behaalt, zijn niet altijd afhankelijk van de moeite die het kost. Het gaat niet om het werk (inspanning) dat u verzet. In eerdere voorbeelden (het gesprek bij het koffiezetapparaat, de grappige tweet) lijkt zelfs het toeval de belangrijkste rol te spelen bij het behalen van de succesvolle resultaten, maar ook dat is maar ten dele waar. Zolang u zich opsluit in uw kantoor zullen weinig dingen u 'toevallen'.

Het gaat erom dat u op het juiste moment op de juiste plek bent. Dat u de juiste dingen zegt tegen de juiste mensen. En daarvoor moet u zich van uw kamer begeven, u openstellen voor wat u hoort, de juiste combinaties maken en de juiste conclusies trekken. Op die manier leert u uw medewerkers beter kennen. Zo weet u waar hun interesses liggen en wat hun sterke kanten zijn. Daardoor zult u de juiste werkzaamheden aan de juiste personen kunnen delegeren en zo uw verantwoordelijkheden kunnen overdragen. Zo houdt u tijd en energie over en kunt u zich optimaal inzetten voor uw echte werk - managen - en met succes!

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Wat is het evenwicht in uw werk- en privéleven?
Zingeving voor managers
Welke prioriteiten stelt u?
Hoe mobiel wilt u zijn?
Een andere kijk op time management: neem de tijd!
De kunst van het relativeren

Meer over relativeren vind je op de website: www.relativeren.nl
Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Zeven kleine bedankjes, groot resultaat Ontwikkel uw culturele intelligentie

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk