Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Spreekt uw gezicht boekdelen

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Een andere kijk op time management: neem de tijd!
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Een andere kijk op time management: neem de tijd!

Bijna elke moderne manager is zich bewust van het belang van tijd. Tijd is schaars en daarom is tijd geld. U weet dat het van groot belang is om uw tijd efficiënt te besteden. U kent de term time management waarbij u bepaalde methoden en technieken aanwendt om het gebruik van tijd optimaal te beheersen. Er is echter meer dan dit. Uw omgang met tijd is ook een belangrijk communicatiemiddel waarmee u de onderlinge verhoudingen met uw gesprekspartner definieert. Zoveel mogelijk doen in zo weinig mogelijk tijd, is lang niet altijd effectief.

Formele en informele tijd
Wij meten gewoonlijk de tijd in dagen, uren, minuten en seconden. Dit zijn afgepaste maten. Toch wordt een bepaalde tijd gevoelsmatig verschillend ervaren en de beleving ervan is afhankelijk van de persoon en van het moment. We spreken dan over de informele tijd.

Als een medewerker tien minuten op u moet wachten kan hij dit als een lange tijd ervaren, terwijl, vanwege uw bezigheden, dezelfde tijd voor u omvliegt. De informele tijd geeft onze tijdsbeleving weer. Iedere manager dient kennis te hebben van de tijdsaspecten in de communicatie en de betekenis daarvan. Let er dus op wat u doet u op een bepaald moment en hoeveel tijd u er mee kwijt bent. Houd daarbij rekening dat de tijdsbeleving van anderen kan verschillen met die van uzelf: wat is kort en wat is lang; wat is vroeg en wat is laat?

Tijd zegt soms meer dan woorden
Evenals bij andere non-verbale communicatieaspecten is datgene wat een medewerker aanduidt door de manier waarop hij met tijd omgaat, vaak meer zeggend dan zijn woorden. Komt hij 'op tijd' voor een gemaakte afspraak of komt hij 'rond die tijd'? Hoe lang laat hij een ander wachten? Hoe lang blijft hij zitten na een afspraak? Wil hij een gesprek het liefst tot het einde rekken of lijkt hij zich er juist snel van af te willen maken? Wanneer kijkt hij zijn gesprekspartner aan tijdens het gesprek en hoe lang blijft hij kijken voordat hij wegkijkt?

Onderzoek uw eigen gebruik van tijd
Het is nuttig om de verschillende tijdsaspecten van uzelf eens te onderzoeken. Anderen zien immers ook hoe u met tijd omspringt! Geeft u de indruk het altijd druk te hebben, of kunt u ook ergens rustig blijven zitten? Hoe lang blijf u nog in gesprek met een klant waarvan u al weet dat hij niet van plan is om iets te kopen? Hoe verdeelt u uw tijd over uw medewerkers? Hoe lang en hoe vaak trekt u uzelf terug in uw kantoor? Hoe vaak zegt u geen tijd te hebben? Wanneer zegt u dat, en tegen wie? Maar ook: geeft u iemand de tijd om uit te praten? Hoe lang bent u in een gesprek zelf aan het woord en hoeveel tijdsruimte geeft u aan de ander?

Tijdsduur en tijdsbeleving
Formele en informele tijd hebben beide een belangrijke plaats in de communicatie. Als u zich hiervan bewust bent, kunt u er op een effectieve manier gebruik van maken. Een gemaakte tijdsafspraak heeft een formele tijdsduur.

U heeft bijvoorbeeld een afspraak met een klant van een uur op een bepaald tijdstip. Dit zegt echter nog niets over de tijdsbeleving van deze afspraak. Als de klant na dit uur nog een andere afspraak heeft, zal hij zich strikt aan de afgesproken tijd willen houden. Als het gesprek dreigt uit te lopen, zal de klant ongeduldig worden en weinig meer geconcentreerd zijn op wat u hem nog wilt vertellen. In gedachten is hij misschien al zijn volgende gesprek aan het voorbereiden. Als de klant daartegen alle tijd heeft, zal hij zich niet zo druk hoeven maken om de duur van deze afspraak.

Kunt u in minder tijd hetzelfde doen?
Een stelling vanuit het ‘time management’ is dat u efficiënter kunt werken door hetzelfde in minder tijd te doen. Dit gaat zeker in veel situaties op, maar als het om uw presentatie gaat, kunt u daar vraagtekens bij zetten.

Ik heb wel eens gezien hoe iemand in tien minuten zijn product wilde promoten aan de hand van een PowerPoint presentatie die eigenlijk bedoeld was voor een presentatie een half uur. Zijn presentatie kwam hierdoor rommelig en gehaast over. Als u verwacht dat u minder tijd heeft om uw gegevens te presenteren, kunt u beter een kortere presentatie voorhanden hebben. U geeft dan wel minder informatie, maar omdat u de belangrijkste aspecten kunt benadrukken, komt uw presentatie veel professioneler over.

Het is belangrijk om te weten te komen of de tijd die u voor een bezoek heeft ingepland overeenstemt met de verwachting en mogelijkheden van uw gastheer. Als u weet hoeveel de ander voor u beschikbaar heeft, is het belangrijk om uw presentatie daar ook op af te stellen. Besef dat de kwaliteit van de informatie belangrijker is dan de kwantiteit.

Tijd is belangstelling
Aan de tijd die we ergens voor vrij maken en aan de tijd die we er voor nemen, wordt onze belangstelling afgelezen. Als u zich ergens snel van af wil maken, geeft dit de indruk dat u er weinig enthousiast over bent. Mensen krijgen dan zelfs het gevoel dat het u niet interesseert. De tijd die u uw medewerkers biedt is ook een aanduiding voor de belangstelling in hen. Hoe goed uw relatie met anderen is, kan worden afgelezen aan de frequentie en de duur van de contacten.

Tijdsdruk is vaak weinig bevorderend voor de communicatie. Als u het zelf druk heeft, zal uw gesprekspartner dat ook kunnen merken aan uw lichaamstaal. Als u aan het einde van het gesprek verschillende keren op uw horloge kijkt, kan de ander de indruk krijgen dat u het gesprek liever wilt beëindigen. Ook het beantwoorden van uw mobiele telefoon kan de indruk geven dat u het druk heeft en meer bezig bent met andere zaken. Zorg daarom dat hij uit staat tijdens een belangrijk gesprek.

Een gastvrij onthaal
Zorg voor een gastvrij onthaal en laat blijken dat u de tijd voor de ander neemt. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door uw gast bij de receptie op te halen en tegen de receptioniste te zeggen: ‘ik ben in bespreking, dus ik wens het komende uur niet gestoord te worden!’. Ook al is dit een vanzelfsprekendheid voor de receptioniste; u geeft hiermee aan uw bezoeker de boodschap dat u het gesprek serieus neemt.

Een informeel entree van uw ontmoeting geeft de ander ook het gevoel dat u de tijd voor hem wilt nemen en niet al te gehaast bent. Bied uw gast iets te drinken aan en houd u bezig met wat ‘smalltalk’: vraag hoe de reis geweest is, of dit het eerste bezoek van de gast is enzovoorts. Uw gast zal zich hierdoor sneller op zijn gemak voelen, dus dit is zeker niet zonde van de tijd.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Durf fouten te maken
Tien verspillingen die u makkelijk kunt voorkomen
Hoe herkent u uw blinde vlekken?
Vergroot uw succes door vaker ja te zeggen
Negen manieren om orde in uw chaos te scheppen
Koffie of een dutje? Zo wordt u weer fit!
Wat is het evenwicht in uw werk- en privéleven?
Welke prioriteiten stelt u?
Hoe mobiel wilt u zijn?
Succesvolle resultaten met weinig inzet
De kunst van het relativeren

Meer over relativeren vind je op de website: www.relativeren.nl
Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


De kracht van humor als managementinstrument Spreekt uw gezicht boekdelen?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk