Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

De mythe van de open gebaren

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Vergroot uw succes door vaker 'ja' te zeggen
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Vergroot uw succes door vaker 'ja' te zeggen

'Zeg maar ja tegen het leven, anders zegt het leven nog nee.’
Wim Sonneveld

In assertiviteitstrainingen staat vaak het nee leren zeggen centraal. Een zelfbewuste persoon die opkomt voor zichzelf pikt niet zomaar alles, is het idee. U komt sterk over door nee te zeggen, want dan laat u weten waar u voor staat. U kunt er duidelijk uw grenzen mee aangeven. Toch is nee zeggen minder effectief dan verondersteld. Door nee te zeggen laat u alleen horen dat u iets niet wilt. Beter is het te laten weten wat u wél wilt. Nee zeggen beperkt. Ja zeggen creëert openingen, kansen en mogelijkheden. Als u weloverwogen ja zegt, laat u zeker niet over u heen lopen. Bewust ja zeggen is zeer assertief! Ja zeggen houdt de communicatie gaande. Het draagt ook bij tot wederzijds vertrouwen.

Bent u uzelf als u nee zegt?
Vorige week kreeg ik een boekje in handen met de titel: ‘Wees gerust uzelf en Zeg Nee’. Het boekje was geschreven vanuit het assertiviteitsbeginsel. Het was gevuld met argumenten waarom het zo belangrijk is om nee te zeggen. Nee zeggen is een elementair grondrecht, meende de schrijver. Ook bevatte het boekje tips over hoe je dat nee zeggen het beste kon doen. De titel van het boekje veronderstelt dat nee zeggen belangrijk is om uzelf te kunnen zijn. Als u opkomt voor uzelf zou nee een van uw meest gebruikte woorden moeten zijn. Maar als u alleen maar nee zegt, wordt weerstand uw basishouding. Met dit woord kunt u alleen iets ontkennen, afkeuren of weigeren. Het zal u enorm goed lukken om dingen af te houden, maar verder zult u er in positieve zin weinig mee bereiken.

Het effect van nee zeggen
Enkele jaren geleden deed ik mee aan een korte communicatieoefening. De groep werd verdeeld in tweetallen. We moesten de ruimte rondlopen en ons voorstellen dat we door een supermarkt liepen. De ene persoon duwde het denkbeeldige winkelwagentje. De ander pakte steeds iets uit de rekken en vroeg dan: ‘Zullen we ... meenemen?’ De persoon met het wagentje mocht alleen maar ‘Nee!’ antwoorden en met zijn hoofd schudden. Daarbij wisselde hij telkens zijn stemming: boos, teleurgesteld, enthousiast, vriendelijk, onzeker, verbaasd. Maar ondanks de stemmingswisselingen, kwam er bar weinig in het winkelwagentje terecht. Hoe hij het ook bracht; nee bleef nee. De persoon met het wagentje had helder aangegeven wat hij niet wilde, maar kon niet duidelijk maken wat hij dan wél wilde. Het is niet genoeg om alleen te zeggen wat u niet wilt, u moet ook duidelijk kunnen maken wat u wél wilt. Ja is daarvoor het meest geschikte woord. Altijd ja zeggen is natuurlijk ook niet gewenst. Een mens die steeds ja zegt, lijkt iemand zonder eigen meningen en verlangens.

Sommige mensen hebben nee als grondhouding. Het feit dat ze in een positie zijn om nee te mogen zeggen, geeft hen een gevoel van status en macht. Nee zeggen kan mensen het besef geven dat ze werkelijk iemand zijn. Deze houding is egovervullend. Het idee dat ze altijd ja en amen moeten zeggen, kan met een gevoel van onderdanigheid gepaard gaan. Pas als het onmogelijk is om nee te zeggen, zeggen ze ja, maar met een verslagen houding.

Iemand die alleen ja zegt
Iemand die altijd en alleen maar ja zegt is toegeeflijk. Het is een persoon die alles wel goed vindt en weinig ruimte geeft aan zijn eigen wensen. Zo’n mens stelt de meningen van anderen steeds boven die van zichzelf. U zult ontdekken dat een dergelijke persoon vaak ook weinig overtuigd is van zichzelf. Hij meent dat zijn eigen meningen en wensen er minder toe doen. Hij doet vooral zijn best om aan verplichtingen te voldoen. Het is mogelijk dat deze persoon bang is minder waardering te krijgen als hij zich verzet tegen de gangbare normen. Deze subassertieve persoon is onzeker en timide in de omgang. Dit uit zich ook in zijn manier van doen. Deze persoon buigt vaak zijn hoofd omlaag, bloost en glimlacht verlegen. Tijdens een gesprek zal deze persoon zijn gesprekspartner weinig aankijken. Hij laat zich in de omgang gemakkelijk opzij drukken. Deze persoon zegt wel ja, maar laat ook niet blijken dat hij daarvoor staat. In een assertiviteitstraining kan deze persoon leren zich te weren. Hij gaat vaker nee zeggen. Maar hij kan ook leren overtuigd ja te zeggen.

De angst om ja te zeggen
Door ja te zeggen wordt u echt niet minder assertief. Zeker niet als u laat blijken dat u daar werkelijk voor staat. Toch hebben veel mensen angst voor dit woord. Ze zijn bang dat ja zeggen op een voorstel of vraag van een ander, hen verbindt aan vervelende verplichtingen. Met ja zou u een belofte kunnen doen die lastig is terug te draaien. Anderen hebben het idee dat omstanders hen wellicht slap vinden als ze zo gemakkelijk instemming laten blijken. Een manager krijgt misschien het etiketje laisez-faire als hij altijd ja zegt. Sommige mensen menen dat enige weerstand hun onderhandelingspositie verbetert. Iemand die vandaag ja zegt, zal morgen ook wel gemakkelijk over te halen zijn. Achterdocht en gebrek aan vertrouwen zorgen ervoor dat mensen langdurig aarzelen. Ze tonen altijd twijfel en weerstand voordat ze ja kunnen zeggen.

De communicatieve functie van ja
U kunt nee of ja zeggen op elk verzoek of voorstel. Daarbij zorgt nee voor stagnatie en ja voor voortgang. Los van het onderwerp heeft het woord ja een stimulerend effect op de communicatie. Neemt u maar eens een telefoongesprek. Als u elkaar niet kunt zien vallen belangrijke elementen uit het actief luisteren weg. Gewoonlijk laat u door oogcontact, gebaren en knikken blijken dat u de ander nog hoort en bevestigt u hem in zijn uitspraken. Tijdens een telefoongesprek wordt dit vervangen door het woord ja. Door telkens ja te zeggen, laat u merken dat u nog luistert. U laat er ook mee blijken dat u wat de ander zegt herkent. Met dit ja zeggen laat u nog niet per se blijken dat u het met de ander eens bent. Toch stimuleert het ja zeggen de voortgang van het gesprek. Het nodigt de ander positief uit om verder te spreken.

Het gebruik van het woord ja lijkt hier een andere bedoeling te hebben als de betekenis van het woord ja waarmee u goedkeuring laat blijken. Hier wordt het bijna als non-verbaal instrument gebruikt. Toch is het niet voor niets dat we hier het woord ja voor gebruiken. Ja is een positief woord dat in elke situatie een stimulerende werking heeft. Heeft u wel eens iemand enthousiast nee horen zeggen? Het woord nee past niet bij positieve eigenschappen als daadkracht, inspiratie en enthousiasme. Er is nog nooit iets tot stand gekomen door het niet te doen. Ja zeggen is staan voor een gemaakte keuze. Ja is doen. Ja is compassie! Ja verbindt. Ja is uitnodigend. Het met elkaar eens zijn heeft andere energie als het met elkaar oneens zijn.

Samen komt u er wel uit!
Als u ergens nee tegen zegt, gooit u alle deuren dicht. Ja biedt veel meer openingen. Natuurlijk hoeft u niet steeds opnieuw klakkeloos alles wat anderen tegen u zeggen te aanvaarden, maar vaak zijn er tussenvormen mogelijk. U kunt bijvoorbeeld samenwerken, op elkaar afstemmen of compromissen sluiten. Belangrijk is aandachtig te luisteren naar wat de ander zegt en uw inbreng daar op aan te passen. U kunt uw eigen ideeën en meningen zoveel mogelijk laten aansluiten op de gedachtegang van de ander. Als u weerstand heeft tegen de ideeën van een ander, kunt u uw eigen mening in positieve bewoordingen formuleren. Het is zinvol om uw motivatie te verhelderen, waardoor de communicatie open blijft. U kunt zo mogelijk ook alternatieven of suggesties aanreiken in plaats van het geheel af te wijzen.

Maak van ja zeggen een gewoonte
Er zijn mensen die er moeite mee hebben om nee te zeggen. Maar nadat ze in een assertiviteitstraining hebben geleerd om voor zichzelf op te komen, kan de weegschaal de andere kant opslaan. Hun voorzichtige ja maar... wordt een nee tenzij... Vanaf die dag verliezen ze de moed om spontaan ja tegen dingen te zeggen. Bij elke verandering zullen zij de schaduwkant benadrukken en afwegingen maken - het kunnen echte mismatchers worden.

Ga er vanuit dat ja zeggen meer positieve resultaten te weeg brengt dan slechte. Oefen om regelmatig ja te zeggen. Probeer het eens uit met vrienden, familie en collega’s. Vraag hen of ze verschil merken. Een persoon die er een gewoonte van maakt om ja te zeggen, is positiever, vriendelijker en communicatiever. Een positieve instelling betekent steeds beginnen met ja - dit biedt perspectieven voor het vervolg.

Beginnen met ja!
Juist denken betekent beginnen met ja. Het betekent niet dat u geen nee kunt gebruiken; het betekent alleen maar met ja beginnen. Neem een instelling van ja zeggen aan. En als het echt onmogelijk is, zeg dan pas nee. U vindt heus niet veel dingen om nee op te zeggen, als u met ja begint. Als u begint met nee, vind u echt niet veel aanleiding meer om ja te zeggen. Bij het beginpunt staat negentig procent al vast. Uw begin kleurt alles, zelfs de uitkomst. (bron: Osho)

Probeer het eens een dag. Beloof uzelf dat u vierentwintig uur lang probeert in iedere situatie met ja te reageren. Zeg alleen nee als het echt niet anders kan. Wellicht merkt u dat dit vreemd is, zeker als nee zeggen een gewoonte is geworden. Misschien voelt u de neiging om toch ergens nee op te zeggen. Maar houd vol; u zult versteld staan van het resultaat. U zult merken dat het veel minder vaak nodig is nee te zeggen dan u wellicht had gedacht. Ook zult u merken dat mensen anders - positiever - op u gaan reageren als u vaker ja zegt.

Misschien blijft u nog zitten met het vraagstuk over assertiviteit. Nee zeggen is niet assertiever dan ja zeggen. Het gaat er eerder om waar u precies voor staat. Daarbij houdt u rekening met uw eigen wensen en verlangens, maar ook met die van de ander. Assertiviteit is zeker geen ‘Ikke ikke en de rest kan stikke’. Ja zeggen is daarom een zeer assertieve keuze. Hoe assertief u bent, blijkt overigens meer uit uw handelen dan uit uw woordkeus.

Meer over dit onderwerp
Durf fouten te maken
Een andere kijk op time management
Een kritische kijk op kritiek
Hoe herkent u uw blinde vlekken?
Negen manieren om orde in uw chaos te scheppen
Koffie of een dutje? Zo wordt u weer fit!
Lees de gebruiksaanwijzing van uw mensen
Tien verspillingen die u makkelijk kunt voorkomen

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vertel eens iets over uzelf De mythe van de open gebaren

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
ja zeggen
lichaamstaal
relativeren
mensenkennis
psychologie
assertiviteit
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk