Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Doet u alles om op te vallen?

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk De kunst van het relativeren
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


De kunst van het relativeren

Hoe druk maakt u zich gewoonlijk om de problemen op uw werk? Voelt u zich persoonlijk verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt? Laat u zich meeslepen door de emoties van anderen? Sluit u zich af voor andere ideeën. Ligt u ’s nachts wakker als het op uw werk allemaal niet zo goed loopt? Dan wordt het zeker tijd om u eens te verdiepen in de kunst van het relativeren.

Dualiteit of polarisatie
In het leven en op het werk heeft u dagelijks te doen met dingen die elkaars tegengestelde zijn: vóór en tegen, goed en slecht, man en vrouw, rationeel en emotioneel, binnendienst en buitendienst, lichaamstaal en spraak, leraar en leerling, medewerker en tegenwerker. Soms moet u een keuze maken uit beide uitersten, terwijl deze op andere momenten uitstekend naast elkaar kunnen bestaan. In veel gevallen vullen de tegenstellingen elkaar zelfs prima aan. Als u er goed over nadenkt, kan vaak het één niet zonder het ander bestaan. Het chinese teken Yin Yang is hier een prachtige illustratie van. Yin en Yang zijn de twee tegengestelde elementen in het universum. Maar hoewel het tegenstellingen betreft, zijn het geen absolute polen. De tegenstellingen bestaan alleen relatief tegenover elkaar. Het teken is een cirkel die bestaat uit twee vormen - wit en zwart - die naadloos op elkaar aansluiten. In het witte deel bevindt zich een zwarte stip en in het zwarte deel een witte stip. Daarmee wordt gesymboliseerd dat zich in elk element wel iets van het ander bevindt. Alles is dus relatief.

Strijd om het gelijk
Nu komt het in het bedrijfsleven vaak voor dat de meningsvorming polariseert. Het lijkt opeens of er geen alternatieven voorhanden zijn. Als meningen verschillen heeft dat effect op de onderlinge verhoudingen op dat moment. Het kan gepaard gaan met een heleboel stress, waardoor er nog meer verstarring in het denken optreedt. Er kan een strijd om het gelijk ontstaan, die met zoveel emoties gepaard gaat dat er een blokkade van het logisch denken optreedt. Ieder kan naar eigen idee nog maar één kant op en daardoor zit elke mogelijke onderhandeling muurvast. Als de communicatie een strijd wordt, is het vaak lastig om nog tot goede oplossingen te komen. Basale processen in onze hersenen blijken daarbij in de weg zitten. De activiteit van de amygdala, het deel van de hersenen dat de emoties regelt, wordt groter. Tegelijkertijd daalt de activiteit van de frontale cortex, het deel van de hersenen dat we gebruiken om logisch na te denken en beslissingen te nemen. We reageren dan dus alleen nog vanuit ons hart in plaats van ons hoofd. Het is goed om te beseffen dat de strijd dan vaak alleen nog gaat over de communicatie zelf en over de onderlinge verhoudingen. Er wordt dan gestreden over wie het voor het zeggen heeft en wie elkaar het gelijk gunnen. Als de emoties hoog oplopen tijdens een vergadering, is het dus tijd voor een pauze. Als u tenminste wilt dat de gespreksdeelnemers (inclusief uzelf) nog nadenken over het probleem en er geen besluit wordt genomen op basis van alleen emotionele gronden.

Oog voor het geheel
Veel managers voelen zich persoonlijk verantwoordelijk voor de ontwikkelingen die zich plaatsvinden in de organisatie. Ze zijn gefocust op een bepaalde uitkomst en ervaren het als een probleem als de dingen anders lopen dan ze hadden verwacht. Ze bouwen dammen om te voorkomen dat de zakelijke rivier in een andere richting loopt dan via de geul die ze gegraven hebben. Daarbij ondervinden ze vaak weerstand en dan stopt de stroom. Het paradoxale is dat hoe meer u zichzelf verbindt aan een probleem, des te lastiger wordt het om een oplossing te vinden. Als u polariseert en maar één uitweg ziet, verliest u oog voor het geheel. In een slecht idee zit ook wat goeds. U kunt dat pas zien als u zich daarvoor openstelt. Door goed te luisteren naar uw gesprekspartners, zaken samen te vatten en te combineren ontstaat weer iets heel nieuws. Vaak is de uitkomst dan nog beter dan alle oorspronkelijke ideeën apart, alleen al omdat voor de uitvoering daarvan een veel breder draagvlak bestaat. Als u tegengestelde meningen op elkaar kunt laten aansluiten, kan er een bijzondere vorm van synergie ontstaan. Het geheel blijkt ook in dit geval meer te zijn dan de som der delen.

Werkproblemen zijn relatief
Om resultaat te bereiken is het nodig om het belang van problemen te relativeren en u niet te verbinden aan enige uitkomst. Leren loslaten biedt mogelijkheden tot alternatieve denkwijzen. In andere woorden: benader uw problemen met maximale inzet, maar tegelijkertijd met een gezonde dosis desinteresse. Inzet en desinteresse lijken tegenstellingen, maar ook deze zijn relatief. U kunt werken met volledige toewijding zonder dat de uitkomst van de resultaten u raken in uw ziel. U kunt anderen met gevoel benaderen zonder dat u daardoor geëmotioneerd raakt. U kunt zonder schuldgevoel naar huis vertrekken, terwijl de werkzaamheden nog niet klaar zijn. Morgen is er weer een dag, waarin u overigens opnieuw met volledige toewijding aan de slag gaat. U doet alle mogelijke moeite om de problemen op het werk snel te lossen, maar voor onoplosbare problemen haalt u uw schouders op. U bent betrokken bij het leed van anderen, maar trekt het u niet aan.

Geniet van uw binnenpretjes
Humor is een belangrijk werktuig bij de kunst van het relativeren. Als dingen zich anders voordoen dan u verwacht, kunt u daar vaak beter de komische kant van inzien dan dat u zich er druk over maakt. Als u van binnen kunt genieten van al die serieuze gezichten tijdens een ‘belangrijke’ vergadering, bent u op de goede weg. Het leven en ook het werk is niet altijd zo serieus en als u dat beseft, lukt het u zelfs beter om serieuze problemen tot een goed einde te brengen. U bent dan beter in staat tot een luchtige benadering van de materie. Leer met een helikopterview naar uzelf te kijken: wat vindt u eigenlijk zo belangrijk? Blik eens in uw agenda van vorig jaar. Waar u zich toen zo druk om maakte, is nu - opgelost of niet - allemaal niet zo interessant meer. Wacht niet tot volgend jaar met lachen om de problemen die zich nu voordoen. Genieten van uw werk, inclusief problemen, geeft ruimte voor veel creativiteit. Bovendien zult u zeker worden gewaardeerd vanwege uw altijd aanwezige vrolijke glimlach.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over lachen, humor en ontspanning
De basisemotie vreugde
Een glimlach doet wonderen
Hoe ontspannen is jouw glimlach?
Wat je met een glimlach kunt bereiken
De betekenis van lachen
De kracht van humor
Vreugde op het werk Oefening: een prettige glimlach

Meer over relativeren op het werk
Flexibel manoeuvreren richting uw doelen
Wat is het evenwicht in uw werk- en privéleven?
Welke prioriteiten stelt u?
Hoe mobiel wilt u zijn?
Een andere kijk op time management: neem de tijd!
Succesvolle resultaten met weinig inzet

Meer over relativeren vind je op de website: www.relativeren.nl
Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Twaalf manieren om een compliment te geven. Doet u alles om op te vallen?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk