Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Tijd voor reflectie
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Aan de slag zonder uitgewerkt plan
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Aan de slag zonder uitgewerkt plan

Voordat nieuwe ideeŽn worden uitgevoerd, gaat er vaak veel denkwerk en organisatie aan vooraf. We analyseren de huidige situatie en schatten in wat de veranderingen te weeg zullen brengen. We wegen de voor- en nadelen af en brengen het geheel in kaart. Dan presenteren we een voorlopig model. We vragen wat anderen ervan vinden, zodat we de scherpe kantjes er nog vanaf kunnen schaven. Daarna kan het plan naar de tekentafel en kan het geheel definitief uitgewerkt en geÔmplementeerd worden. De risicoís worden zo tot het minimum beperkt. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Maar is deze werkwijze altijd het meest effectief?

Durven we het? Kunnen we het? Willen we het?
Het management van een bedrijf is van plan te gaan werken met SMART doelstellingen. Alle medewerkers gaan op cursus. Daarna gaan ze ermee oefenen, maar voorlopig nog steeds aan de hand van cases. Het management durft het nog niet bij echte klanten toe te passen. Het personeel weet nog niet goed hoe ze hun doelstellingen SMART moeten maken en het kost ook nog te veel tijd. Uiteindelijk ontbreekt ook de tijd voor het oefenen en langzamerhand verwatert het plan. Goede plannen verdwijnen soms in de prullenbak omdat er te veel tijd en aandacht wordt besteed aan de voorbereiding. Soms kun je er beter gewoon mee aan de slag.

Begint eer ge bezint
In veel situaties is het verstandig om een gedegen plan te hebben, voordat u aan de uitvoering begint. Dit is wat het spreekwoord: bezint eer ge begint ons altijd heeft verteld. Maar al dat denkwerk en die voorbereidingen hebben ook nadelen. Afgelopen week las ik de blog Begint eer ge bezint van Fokje Ritsma waarin zij stelde dat je het spreekwoord soms moet omdraaien. Daarin schuilt veel waarheid. In veel gevallen is het goed om gewoon aan de slag te gaan zonder er eerst uitgebreid over na te denken. Vaak komt er dan ook meer van terecht.

Voorbereidingen kunnen demotiveren
Stel dat u een gedurfd idee krijgt. U bent er enthousiast over en wil er het liefst meteen mee aan de gang. Maar aangezien u niet impulsief wilt handelen, besluit u het eerst verder uit te werken. Gaandeweg verschijnen de beren op de weg. De nadelen worden zichtbaar en lijken groter dan u dacht. Anderen blijken ook niet enthousiast en wijzen u op alle risicoís. U overweegt en berekent een en ander opnieuw en zo bent u al snel een paar weken verder. Uw aanvankelijke enthousiasme is intussen uitgedoofd en heeft plaatsgemaakt voor aarzeling.

Te lang en intens nadenken over de consequenties van uw plannen kan ernstig demotiveren en ervoor zorgen dat u het niet meer aandurft. U stelt het uit en vervolgens is het hele plan van de baan. In veel situaties zult u hetzelfde moeten doen als bij het oefenen voor een marathon. Het is wel goed om vooraf te weten welke kant u op moet lopen - een kader te hebben waarbinnen u aan de slag gaat. Maar daarna is het advies: zet uw blik op oneindig, denk niet teveel na over hoeveel pijn het gaat doen en hoe vermoeiend het is, maar ga gewoon lopen.

Voorbereidingen geven niet altijd een reŽel beeld
Hoe goed u een en ander ook voorbereidt, in de praktijk blijken dingen vaak toch anders uit te pakken. Sommige zaken gaan sneller dan verwacht en andere kosten juist meer tijd. Verwachtte problemen, blijken helemaal geen probleem te zijn, maar er dienen zich andere situaties aan waar geen rekening mee gehouden was. De kosten kunnen mee- of tegenvallen en medewerkers die bezwaren hadden tegen het plan kunnen er enthousiaster voor worden, zodra ze er daadwerkelijk mee gaan werken. Andersom valt het voor anderen misschien tegen.

Voorbereidingen bieden u weinig nieuwe aanknopingspunten
Waar u aandacht aan geeft, wordt groter en waar u mee bezig bent trekt aan. Als u een gele auto gekocht hebt, ziet u opeens allemaal gele autoís. Die reden er waarschijnlijk altijd al, maar nu staat u er voor open. Zolang u de ideeŽn alleen nog in uw hoofd en/of op papier aan het uitwerken bent, zal er weinig input van buiten komen. Gaat u ermee aan de slag, dan is het makkelijker om dingen om u heen te zien die u eerst niet zag en lukt het beter om koppelingen te maken. Of u nu een website bouwt, een boek schrijft of een presentatie geeft. De voorbereiding heeft nog niet de dynamiek van de uitvoering. Als u niet weet wat u moet schrijven of vertellen, werkt het soms goed om er gewoon mee te beginnen. Terwijl u bezig bent, dienen zich meestal vanzelf mooie associaties aan die u in uw verhaal kunt gebruiken.

Voorbereidingen missen de nodige ervaring
U wilt leren fietsen, dus schrijft u zich in voor een online cursus. Er wordt daarin een prachtige beschrijving gegeven van hoe u moet opstappen, trappen en sturen. Er staat ook uitgelegd hoe u uw balans moet bewaren. Deze theorie wordt ondersteund met een video waarin de praktijk wordt gedemonstreerd. U begrijpt dat u er daarmee niet bent. U zult daadwerkelijk moeten gaan fietsen en wankelend vooruit komen. Terwijl u dit doet leert u uw voertuig beheersen. Dit is ook vaak met nieuwe plannen. Tijdens de uitvoering zult u nog veel moeten bijsturen. Als u bezig bent, leert u van het vallen en weer opstaan. Toch wordt de uitvoering van veel plannen lang uitgesteld om het risico van het vallen tot het minimum te beperken. Wees niet te voorzichtig. Ga bij twijfels gewoon van start; oplossingen voor eventuele problemen dienen zich in de meeste gevallen vanzelf aan.

Bewuste voorbereidingen zijn maar beperkt mogelijk
Zoals gezegd weet u niet altijd wat er komen gaat. Maar behalve dat is het niet altijd mogelijk om bewust de beste keuzes te maken. Als het gaat om grote beslissingen is het lastig om alles te overzien en rationeel te overwegen. De psycholoog Ap Dijksterhuis gaf in zijn boek Het slimme onbewuste het voorbeeld van het kopen van een huis. Daaraan zijn vele verschillende aspecten verbonden die je niet met elkaar kunt vergelijken, zoals afstand, ligging, onderhoud, ruimte en kosten. Het voordeel van ťťn aspect kun je rationeel niet altijd goed afwegen tegen het nadeel van een ander aspect. Dijksterhuis adviseert om er een nachtje over te slapen en dan intuÔtief te besluiten. Ons rijkere onbewuste is blijkbaar beter in staat tot het maken van ingewikkelde keuzes dan ons bewustzijn. Ons onbewuste werkt echter minder met analyses, maar heeft liever praktische input. Vandaar dat zich in de praktijk plotseling oplossingen voor problemen in uw hoofd ontpoppen die er nooit waren gekomen door alleen intensief nadenken.

Tijdens voorbereidingen krijgt u weinig feedback
Zolang u uw ideeŽn nog in uw hoofd of op papier uitwerkt, kunnen anderen daar nog niet op reageren. Natuurlijk zult u uw plannen op een gegeven moment aan uw team presenteren. U zult reacties krijgen, maar ook die zijn nog hypothetisch. Niemand weet immers precies wat zich in de toekomst zal voordoen. Brainstormen is soms alleen veel wind door het hoofd en geopperde bezwaren zijn nog gebaseerd op veronderstellingen. Als medewerkers met de nieuwe plannen aan de slag gaan, is hun beeldvorming gestoeld op recente ervaring. U zult dan ook concretere feedback ontvangen, waarmee u de plannen kunt perfectioneren. Het daadwerkelijk met taken bezig zijn, zorgt ervoor dat medewerkers soms met briljante oplossingen en nieuwe ideeŽn komen, die ze van te voren nooit zouden hebben bedacht.

Voorbereidingen kosten veel tijd
Soms wordt er lang gestecheld over plannen, voordat besloten wordt ze uit te voeren. Er komen dan weer andere agendapunten op tafel die prioriteit hebben, waardoor de tijd ontbreekt om aan de plannen genoeg aandacht te besteden. Zeker als mensen twijfelen, belanden er nog wel eens interessante zaken in de ijskast, om er nooit meer uit te komen. Soms helpt het als iemand opeens roept: nou, laten we het gewoon maar gaan doen, dan zien we wel waar het schip strandt.

Dan maar niets meer voorbereiden en plannen?
Het is natuurlijk prima en zelfs belangrijk om goed voorbereid aan nieuwe projecten te beginnen. Maar u moet ook tijdig knopen durven doorhakken en aan de slag gaan. Dat betekent dat u niet alles volledig hoeft uit te kauwen, maar in plaats daarvan werkt vanuit een flexibel kader. Het is goed om vooruit te kijken, maar u hoeft niet de hele weg te overzien. U kunt in de mist grote afstanden afleggen terwijl u toch maar tientallen meters vooruit kunt kijken. Benut het enthousiasme dat bestaat en heb er vooral ook vertrouwen in dat het lukt.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Tijd voor reflectie

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk