Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Laat uw wensen uitkomen
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Een moment van reflectie
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Een moment van reflectie

Een manager ligt op zijn sterfbed en blikt terug op zijn leven. Iemand vraagt hem wat hij anders had willen doen. De manager antwoordt: ‘Ik wou dat ik meer tijd op kantoor had doorgebracht!’

Als u het bovenstaande stukje leest, lijkt het of er iets niet aan klopt. Waarschijnlijk bestaat er niemand die aan het eind van zijn leven concludeert dat hij vooral meer tijd en energie in zijn werk had willen steken. Dit stukje is humoristisch bedoeld, maar bevat een diepere waarheid. Het gaat eigenlijk over de essentie van het leven. Wat is er werkelijk belangrijk? Als je er zo over nadenkt, kun je het er snel mee eens zijn dat werken eerder een middel zou moeten zijn in ons leven, dan een doel. Al de energie die we stoppen in het behalen van deadlines, hogere rendementen en effectief werken zijn uiteindelijk toch bedoeld om de kwaliteit van leven van onszelf en anderen te verbeteren. Maar dat is niet altijd waar we bij stilstaan en wat we doen.

Waar gaat het eigenlijk om?
Als we op ons werk zijn, storten we ons daar vaak in alsof juist dít gaat over leven en dood. Het is crisis en de zaken staan er slecht voor. We moeten ‘overleven’ en dat vraagt al onze aandacht. Soms steken we zoveel energie in ons werk dat we er overspannen van raken. We reageren dan geprikkeld omdat de zaken niet gaan zoals we willen, overzien het allemaal niet meer en uiteindelijk belanden we oververmoeid en opgebrand in de ziektewet. Maar voordat dat zover is, is de sfeer binnen ons bedrijf om te snijden. In plaats van dat we in harmonie samenwerken naar verbetering, is er een voortdurende strijd tussen medewerkers over hoe het zou moeten gaan. Maar hoe dat werkelijk zou moeten en wat écht belangrijk is, beseffen we misschien pas op het moment dat we een pas op de plaats maken en ons werk reflecteren binnen de context van ons leven. Daar kunnen we beter de tijd voor nemen voordat we op ons sterfbed ons leven overzien. Maar wanneer nemen we dat moment daarvoor, terwijl ons leven tegelijkertijd aan ons voorbijraast? We hebben daar toch helemaal geen tijd voor?!

Maya kalender
Waarschijnlijk hebt u er al wel eens van gehoord. Op 21 december 2012 eindigt de vijfde grote cyclus van de Maya-kalender. En omdat deze cyclus al begon in 3114 voor Christus is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat wij deze datum gaan meemaken. Maar ja, wat betekent dit voor ons? De Maya's hechtten belang aan deze datum, maar het is niet bekend of deze dag een positieve of negatieve betekenis voor hen had. En als dit al betekenis zou hebben, is het ook nog maar de vraag of de Maya’s in de toekomst konden kijken. Over deze datum wordt in ieder geval flink gespeculeerd. Sommigen beschouwen dit als een teken dat dan de wereld zal vergaan. Daar kunt u om lachen, maar er zijn werkelijk mensen die zich die dag met elkaar opsluiten in een hutje op een berg om de te verwachten catastrofe te vermijden. Anderen zien het juist als het moment dat de wereld een plotselinge mystieke verandering zal ondergaan, waarna we voortaan in harmonie en vreugde met elkaar zullen leven.

Mysterieuze veranderingen
Zelf geloof ik eerlijk gezegd niet zo in een einde van de wereld zoals die ons in de film 2012 werd voorgespiegeld (anders zou ik ook geen kalender voor 2013 hebben gemaakt). Grote veranderingen zullen er zeker wel gaan komen (die zijn er immers altijd geweest). Maar of die veranderingen van de ene dag op de andere zullen plaatsvinden, vraag ik me ook af. De kans is het grootst dat u op deze dag niet veel verschil zult merken, behalve media-aandacht voor dit fenomeen. Toch leek het mij wel goed om er in een artikel aandacht aan te besteden. Niet omdat er mysterieuze veranderingen van buitenaf zullen komen. Maar misschien omdat er (mysterieuze) veranderingen in uw perceptie zullen plaatsvinden als u zich anders gaat focussen op wat er nu echt belangrijk voor u is. Daar kunt u natuurlijk elk moment voor kiezen, maar meestal doen we dat op data die een bepaalde betekenis voor ons hebben.

Zaterdagen, zondagen en maandagen
Hier heb ik er nog een voor u: behalve dat de vijfde grote cyclus van de Maya-kalender eindigt, blijkt december 2012 ook om een andere reden een bijzondere maand te zijn. Dit jaar heeft december 5 zaterdagen, 5 zondagen en 5 maandagen. Dit gebeurt niet zo vaak en Chinezen noemen dit daarom ‘de zak met geld’. Het is maar wat u er voor waarde aan hecht. Sommigen geven ook daar magische betekenissen aan. U kunt het ook beschouwen als leuke toevalligheden. Zo zijn er nog andere tijdsmomenten waar u betekenis aan zou kunnen geven.

Reflectiemomenten
Meestal dienen de mijlpalen in ons leven als reflectiemomenten. Uw huwelijk, de geboorte van een kind, uw veertigste of vijftigste verjaardag of de sterfdag van een dierbare. Dat zijn meestal de dagen dat we even stilstaan bij wie we zijn en wat we doen. Ook de Kerst en de jaarwisseling bieden voor sommigen een kort reflectiemoment: Wie ben ik en wat doe ik? Wat boeit mij in mijn leven en werk? Wat zijn mijn belangrijkste doelen? Welke mensen zijn belangrijk voor mij? Daarna gaat het leven weer door, en zo moet het ook zijn.

In 2012 zal de wereld niet vergaan, maar stelt u zich op dit moment eens voor dat dat wel zo zou zijn. Met andere woorden: blik eens terug op uw leven en werk, zoals de manager aan het begin van dit artikel dat deed. Wat was er belangrijk voor u en wat zou u anders hebben gedaan? Wat levert het werk dat u nu doet u op? Of stel dat er op 21 december opeens een mysterieuze positieve verandering in het denken van de mens zou optreden. Hoe zou dat u beïnvloeden en wat zou u dan anders gaan doen dan u nu doet?

Kijken met een andere blik
Het aardige is te beseffen dat deze gebeurtenissen zich helemaal niet hoeven voor te doen. De werkelijke magie zit hem eerder in hoe u denkt over uw leven en werk, in wat belangrijk voor u is en ook in hoe u met mensen omgaat. Dit maakt wie u bent. Dit maakt wat u doet. En dit maakt hoe de wereld er voor u uitziet. Het zijn uiteindelijk niet de verkoopcijfers, de productiviteit en innovaties die uw werkelijk gelukkig maken. Het gaat niet om materieel bezit, rijkdom of status. Dit alles is vervangbaar. Waar het om gaat in het leven is dat vaak niet. Belangrijk is waar u voor staat, wat u gelooft en wat u uitdraagt. Belangrijk is de relatie met de mensen om u heen: uw partner, uw kinderen, familie en vrienden. Op het werk zijn dat uw medewerkers, collega’s en klanten. Belangrijk zijn uw passies; de dingen waar u warm voor loopt en het delen van dit gevoel met anderen. Belangrijk is ook dat u zich gewaardeerd voelt als persoon en voor uw kwaliteiten, en dat u ook aan anderen waardering geeft voor wie ze zijn en wat ze doen.. Natuurlijk kan uw werk daar deel van uitmaken of kunt u daaraan vorm geven in uw werk. Dus: werk om te leven, maar vergeet niet te leven. Sta er eens bij stil wat het betekent om er te zijn, te voelen, en te denken - dit geeft uw leven en werk betekenis en waarde. Ik sluit dit af met een passend stukje dat collega Ed Nissink op Faceboek plaatste.

's Ochtends wakker worden.
Het lijkt vanzelfsprekend maar is het niet.
Toch heb ik het weer geflikt vanochtend. En u ook.
We zijn winnaars; in elk geval voor vandaag!

Ik wens u hiermee een behouden 21e december, prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling. En als de wereld over twee weken niet vergaat, kunt u mijn volgende artikel weer verwachten in de eerste week van 2013. Hopelijk met nieuwe en magische inspiratie!

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Uw wens in vervulling

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk