Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Management in de wandelgangen

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Maak uw naam duidelijk bekend
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Maak uw naam duidelijk bekend

Tijdens bedrijfsborrels, diners en recepties ontmoet u collega’s van andere filialen, potentiële klanten en andere relaties die voor u op zakelijk gebied interessant (kunnen) zijn. Dit zijn de uitgesproken momenten om te netwerken! Al eerder gaf ik aandacht aan het leggen van nieuwe contacten op recepties. U kreeg een handleiding voor een goede handdruk bij het uitspreken van uw beste wensen, en twee weken terug deed ik u een paar suggesties over hoe u het gemakkelijkst namen kunt onthouden.

Bij dit laatste onderwerp zal ik nog een keer stilstaan. Het is namelijk niet alleen belangrijk dat u de namen van de aanwezigen leert kennen. Het is ook zeer wenselijk dat uw zakenrelaties zich úw naam kunnen herinneren. Ook dit is geen vanzelfsprekendheid!

Met wie heb ik gesproken?
Als het uw doel is om zakelijk voordeel te halen uit uw ontmoeting tijdens een bedrijfsreceptie, is het belangrijk dat er na de eerste kennismaking ook een vervolg komt. Veel interessante contacten tijdens een dergelijke bijeenkomst hebben geen vervolg, simpelweg omdat de gespreksdeelnemers elkaars naam niet goed hebben verstaan of onthouden. U mag uw nieuwe relatie best een handje helpen, zodat deze na afloop nog wel weet wie u bent. De onderstaande suggesties kunnen daarbij van nut zijn.

1. Spreek uw naam duidelijk uit
Veel mensen spreken hun naam binnensmonds, snel en onduidelijk uit als zij zich voorstellen. U kunt voorkomen dat u dit ook doet, door er bewust bij stil te staan. Spreek niet door elkaar heen. Hiervoor kunt u een simpele regel toepassen: degene die zijn hand het eerst uitsteekt, mag ook als eerste zijn naam uitspreken. Articuleer luid en duidelijk en plak uw voornaam en achternaam niet aan elkaar vast. Zeg dus niet iets als: Fravmarwijk, maar plaats een duidelijk hoorbare pauze tussen uw vóór- en achternaam Frank... van Marwijk.

2. Herhaal uw naam
In sommige gevallen is het mogelijk om uw naam tweemaal achtereen uit te spreken tijdens een ontmoeting, zonder dat dit kunstmatig overkomt. U kent deze wel: My name is Bond... James Bond. Vergelijkbaar is: Mijn naam is De Cock, met C-O-C-K of... Ik ben Cees Noorderberg... Cees met een C. Het doel hiervan is niet zozeer dat uw gesprekspartner uw naam meteen op de juiste wijze kan spellen; het is eerder een manier om uw naam opvallend te herhalen, waardoor de ander deze gemakkelijker zal onthouden.

3. Zorg zelf voor een ezelsbruggetje
Om namen te onthouden, is het nuttig om een ezelsbruggetje te gebruiken. Het is echter maar de vraag of uw gesprekspartner dat ook doet bij uw naam. Het kan dan ook helpen als u zelf een ezelsbruggetje aanbiedt, bijvoorbeeld: ‘Ik ben Josette van Castel... kasteel op z’n Engels’.

4. Spreken in derde persoon enkelvoud
Waarschijnlijk hebt u wel eens mensen ontmoet die zichzelf niet aanduiden met ‘ik’, maar voortdurend spreken in de tweede persoon enkelvoud als ze zichzelf bedoelen zoals: ‘Nu moet Cora even nadenken...’, ‘Kijk, daar komt een hapje voor Vincent’. Een andere variant is: ‘En Rolf zei toen tegen me: Bart jongen, zo had ik het nog helemaal niet bekeken... ‘.

Als u zo de hele dag door spreekt - ook bij uw bestaande relaties - worden anderen waarschijnlijk een beetje moe van u. Het in elke zin noemen van uw naam wordt vaak als irritant ervaren. Het komt over alsof u het enorm hoog op hebt met uzelf.

Toch kan het wel helpen als u dit een enkele maal toepast bij een persoon die u zojuist ontmoet hebt. De ander kan dit dan oppikken als een welkom geheugensteuntje van hoe u - ook al weer - heet. Als u samen met een collega met een nieuwe relatie spreekt, kunt u elkaar helpen door in het gesprek te refereren naar de naam van de ander.

5. Maak effectief gebruik van uw badge
Tijdens een bedrijfsreceptie ontvangt u vaak een badge met uw naam. Dit is een handig hulpmiddeltje voor mensen die tijdens het voorstellen of in de loop van het gesprek nog eens willen nazien hoe u heet. Bijzonder genoeg speldt bijna iedereen deze badge op zijn linker revers, ongeveer op tepelhoogte. In communicatief opzicht hangt hij daar totaal verkeerd: te laag en aan de verkeerde kant. Als u zich aan de ander voorstelt, steekt u namelijk uw rechter hand uit en draait uw linker schouder - met de badge - weg van uw gesprekspartner.

Op de basisschool hebben we al geleerd dat spieken niet netjes is. Daarom durven weinig mensen zich opvallend in allerlei bochten te wringen om de tekst op uw badge te kunnen lezen. Plaats de badge liever op uw rechter borst ter hoogte van uw schouder. De meeste revers hebben daar een uitsparing waar u uw badge makkelijk op kunt klikken. Doordat de badge hoger hangt en aan de juiste zijde is het voor anderen makkelijker daarop te spieken.

U kunt de opvallendheid van uw badge vergroten door er met een pen iets aan toe te voegen, bijvoorbeeld uw voornaam, de afdeling waar u werkt of uw hobby. Dit laatste is verrassend en biedt een interessant aanknopingspunt voor gesprek.

6. Zorg dat uw visitekaartje gezien wordt
Tot nu toe dacht u misschien dat bovenstaand verhaal overbodig is omdat u immers altijd een visitekaartje afgeeft als u met iemand hebt gesproken. Toch zijn visitekaartjes vaak een veel minder goed hulpmiddel om namen te onthouden dan u wellicht zou denken. Veel mensen steken het visitekaartje ongezien in hun zak. Soms werpen zij er een korte blik op, maar lezen het niet echt. De meeste mensen willen niet erkennen dat zij uw naam niet hebben onthouden en zien de blik op het visitekaartje ook als een vorm van spieken.

Aan het eind van de bijeenkomst vertrekken uw nieuwe contacten naar huis met een zak vol visitekaartjes en leggen die in een la waar er nog meer liggen. De volgende dag hebben zij geen flauw idee meer welk gezicht bij welk visitekaartje hoort.

U kunt er als volgt voor zorgdragen dat uw visitekaartjes wel worden gelezen. Voordat u het kaartje afgeeft kijkt u er zelf op, alsof u iets zoekt. Noem dan iets wat op het kaartje staat, waar de ander zijn aandacht op zou moeten vestigen zoals: ‘U kunt mij ook altijd bellen op mijn 06-nummer hoor!’ of : ‘het website-adres is anders dan de bedrijfsnaam; het is namelijk...’ Daarbij wijst u naar de tekst op het kaartje. Uit beleefdheid dient de ander wel te kijken en kan zich bij thuiskomst beter herinneren dat het kaartje van u afkomstig is.

Net als op de badge kunt u ook met een pen een toevoeging op het visitekaartje aanbrengen zoals uw voornaam, website of 06- nummer wanneer deze niet op het kaartje staan. Als deze gegevens er wel staan, kunt u ze onderstrepen om ze te accentueren. Op deze manier kunt u benadrukken dat u wilt worden aangesproken met uw voornaam, best gestoord kunt worden voor een mobiel gesprek en dat uw website de moeite van het bezoeken waard is.

Lees meer over het gebruik van het visitekaartje...

7. Vergroot uw bekendheid
Anderen zullen uw naam gemakkelijker onthouden als zij die al eerder gehoord hebben. In een eerder artikel schreef ik Zeven manieren om uw populariteit en bekendheid te vergroten.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Zo kunt u beter namen onthouden Management in de wandelgangen

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beďnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beďnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk