Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

De rol van macht tijdens een tweegesprek

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Delegeren is delen
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Delegeren is delen

Veel managers hebben moeite met delegeren. Ze zijn misschien bang om het overzicht te verliezen. Ze hebben wellicht het idee dat overdragen van werkzaamheden vaak meer tijd kost dan om het Ĺevenĺ zelf te doen of ze hebben te weinig vertrouwen in hun medewerkers om belangrijke zaken aan hen over te laten. Is delegeren voor u het overdragen van alleen werkzaamheden of ook het delen van verantwoordelijkheden?

Een belangrijk project
U bent aan het eind van een werkdag nog bezig aan een opdracht waarvoor u die dag verschillende zaken moet afronden. Dat wordt weer eens overwerken! Het zou misschien mogelijk zijn geweest om enkele deeltaken van het project aan uw medewerkers te delegeren, maar daarvoor achtte u het project te belangrijk. Om het tot een goed einde te brengen heeft u er voor gekozen om het geheel liever in eigen handen te houden. Zo kunt u makkelijk het overzicht op het geheel behouden en er voor zorgdragen dat de uitvoering foutloos geschiedt.

Wie doet het meeste werk?
Herkent u iets in bovenstaande situatie? Vindt u het moeilijk om belangrijke werkzaamheden aan uw medewerkers over te dragen? Merkt u wel eens dat u langer aan het werk bent dan de meeste van uw medewerkers? Maakt u onderscheid in de uitvoerende werkzaamheden die uw medewerkers wel of juist niet kunnen doen? Vindt u uw eigen werk belangrijker dan dat van uw medewerkers?

Kijk in dat geval eens kritisch naar uzelf, uw medewerkers en het werk. Misschien kunt u door meer of anders te delegeren de werkzaamheden veel efficiŰnter laten verlopen. Bovendien heeft u dan meer tijd voor management en vergroot u de verantwoordelijkheid van uw medewerkers.

Een term met negatieve lading
Delegeren wordt soms als een negatieve term ervaren. Het woord past in het rijtje van: regeren, begeren en dirigeren. Het wordt dan in verband gebracht met het afschuiven van de rotklusjes of het opgedragen krijgen van taken waar je als medewerker nou niet op zit te wachten. In lichaamstaaltermen wordt eerder een frons met een dirigerende vinger voor ogen gezien, dan een uitgestrekte open handpalm met een glimlach. Delegeren kan echter ook als een aspect van samenwerking en delen van verantwoordelijkheden gezien worden.

Delegeren als vorm van waardering
Als manager dient u uit te gaan van vertrouwen in de zelfstandigheid en vaardigheden van uw medewerkers. Indien u voldoende de tijd neemt om medewerkers te instrueren in de uitvoering van verantwoordelijke werkzaamheden, zullen zij daar zeker in groeien. Doordat uw medewerkers belangrijke taken van u overnemen heeft u meer tijd voor coaching en ondersteuning.

Uw medewerkers zullen zich belangrijker en meer gewaardeerd voelen als u hen ook verantwoordelijke taken toevertrouwt waarvan u op dit moment nog van mening bent dat het bij uw eigen takenpakket behoort, zoals bijvoorbeeld planning, roostering en onderhouden van externe contacten. Het delegeren van dit soort werkzaamheden zal maar zelden worden gezien als het afschuiven van werk. U laat merken dat u vertrouwen heeft in de capaciteiten van uw medewerkers. Dit komt zeker ten goede aan hun prestaties en bevordert ook de initiatiefname van uw medewerkers.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Hoe wordt u een charismatisch leider? De rol van macht tijdens een gesprek

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
delegeren
management
mensenkennis
vertrouwen
collega's
onderhandelen
mensenkennis
psychologie
complimenten
be´nvloeding
manipuleren
solliciteren


Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk