Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Gespreksregulatie met uw hoofd (2)

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Gespreksregulatie met uw hoofd (1)
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Gespreksregulatie met uw hoofd (1)

Lichaamstaal heeft een belangrijke functie bij het sturen van gesprekken. Door goede beheersing van de verschillende aspecten van deze non-verbale taal kunt u uw invloed op de communicatie vergroten. Behalve uw houding, mimiek en oogcontact zijn de posities en bewegingen die u - al dan niet bewust - maakt met uw hoofd voor een belangrijk deel bepalend voor hoe een gesprek verloopt. Vanaf vandaag zal ik in drie delen aandacht geven aan de stand van uw hoofd en de bewegingen die u hiermee kunt maken tijdens gesprekken.

Gespreksregulatie is een hoofdzaak
U gebruikt uw hoofd voor veel meer dan alleen om uw oren uit elkaar te houden, schrijft communicatiespecialist Gordon W. Wainwright in zijn Engelstalige cursus: Teach Yourself Body Language. Hierin heeft hij zeker gelijk. De stand en bewegingen van het hoofd hebben een essentiŰle functie in de communicatie bij onder meer het vaststellen van de onderlinge verhoudingen, het tonen van aandacht en de regulatie van contacten met anderen. Deze week kunt u lezen hoe u uw gesprekken kunt sturen door slechts uw hoofd goed te gebruiken.

De stand van uw hoofd
Tijdens een gesprek kan alleen al de positie van uw hoofd veel verduidelijken over uw gemoedstoestand, belangstelling en relatie met de ander. Als u uw hoofd rechtop houdt, toont u een eerlijke en zelfverzekerde houding naar uw gesprekspartner. Als u tijdens een ontmoeting uw hoofd naar achteren kantelt, waardoor uw kin naar voren priemt, komt u hautain en minachtend over. U kijkt vanuit deze positie letterlijk op de ander neer.

Het naar voren kantelen van uw hoofd kan duiden op onderdanigheid of depressie, tenminste als uw blik daarbij ook omlaag gericht is. Dragers van een leesbril hebben soms de gewoonte om hun gesprekspartner over hun bril aan te kijken. Dit doet denken aan een strenge schoolmeester en komt confronterender over dan vaak wordt bedoeld.

Als u een meningsverschil heeft, kan het zijn dat u uw hoofd vanuit uw schouders naar voren drukt, terwijl u de ander daarbij strak aankijkt. U kunt deze houding wel eens zien bij voetballers, die het niet eens zijn met de scheidsrechter over een vermeende overtreding. Zij strekken hun nek naar voren en kijken de arbiter strak aan. Daarbij staan ze vaak met hun armen in hun zij of houden hun vuisten gebald op heuphoogte. Deze houding komt intimiderend en agressief over. Deze stand van uw hoofd is vergelijkbaar met de houding die u kunt aannemen wanneer u strak naar het beeldscherm van uw computer staart. Als u op dit moment wat spanning in uw nek en schouders voelt, zit u mogelijk nu ook in deze houding.

Bekijk het eens vanuit een andere hoek
Als u tijdens een gesprek uw hoofd wat schuin houdt, duidt dit gewoonlijk op belangstelling. Zijwaarts kantelen van het hoofd is iets dat we van nature doen wanneer we door iets geboeid zijn. Als u uw hoofd schuin houdt terwijl u luistert, is dat voor uw gesprekspartner een teken van aandacht. U toont dat u ge´nteresseerd bent in wat de ander vertelt. Het is niet de bedoeling dat u daarbij met uw wang op uw hand steunt. Als u een steuntje nodig heeft voor uw schuine hoofd wordt dit eerder gezien als een uiting van vermoeidheid en verslappen van uw aandacht.

Richten van uw belangstelling
Een andere belangrijke aanwijzing voor uw aandacht is de richting waarheen uw hoofd gedraaid is. Als u aandachtig luistert, keert u uw hoofd en schouders gewoonlijk geheel naar uw gesprekspartner. U kijkt hem of haar dus niet alleen vanuit uw ooghoeken aan. Als iemand zegt dat hij naar u luistert, terwijl zijn hoofd de andere kant op wijst, komt dat veelal niet als zodanig over. We verwachten dat onze gesprekspartner ons recht aankijkt als hij aandacht heeft voor wat we vertellen.

Dat is niet voor niets. Als u zich letterlijk naar iemand richt, kunt u het gesprek beter volgen dan wanneer u de andere kant op blikt. Probeer in een restaurant maar eens aandachtig te luisteren naar een gesprek dat plaatsvindt aan de tafel direct naast u. Zelfs als u uw oor in de richting van de spreker keert is het lastiger om te volgen wat hij vertelt dan wanneer u hem recht zou kunnen aankijken. Voor een deel heeft dit te maken met "liplezen". U hoeft niet doof of slechthorend te zijn om daarvan handig gebruik te maken. Ook mensen die goed kunnen horen, letten onbewust op de lipbewegingen van hun gesprekspartner terwijl ze luisteren. Daardoor kunnen zij de uitgesproken woorden gemakkelijker verstaan en zich ook beter concentreren op wat wordt gezegd.

Laat zien dat u luistert!
De spreker wordt overigens ook be´nvloed door het aankijkgedrag en het zich toekeren van de luisteraar. Als u tot iemand spreekt terwijl hij niet uw kant op kijkt of met zijn ogen dicht zit, bent u vermoedelijk snel uitgepraat. Luisteren moet u niet alleen doen, maar ook laten zien! Veel mensen vinden het om dezelfde reden lastig om te praten met een blinde die zich niet naar hen toekeert maar recht vooruit blijft kijken. Een blinde maakt overigens vaak wel duidelijk dat hij luistert door middel van andere lichaamstekens zoals knikken en hummen.

Als iemand wil meeluisteren, maar niet betrokken wenst te worden bij het gesprek keert hij zich niet naar de anderen maar houdt hij hen vanuit zijn ooghoeken in de gaten. Mensen bespreken soms de meest intieme zaken met elkaar in aanwezigheid van een derde waarvan ze het idee hebben dat hij niet meeluistert, slechts omdat deze persoon de andere kant opkijkt. De reden daarvan is de veronderstelling dat iemands aandacht gericht is op hetgeen waarnaar hij zijn hoofd heeft gedraaid.

Bewegen met het hoofd
Tot nu toe hebben we ons hoofd nog behoorlijk stil gehouden. Over twee weken wil ik met u kijken wat verschillende hoofdbewegingen kunnen betekenen! Elke beweging van het hoofd van de spreker maar vooral ook van de persoon die luistert, heeft immers grote invloed op de interacties binnen een gesprek.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit specifieke onderwerp
Gespreksregulatie met het hoofd 2
Gespreksregulatie met het hoofd 3
Lichaamstaal, een hoofdzaak

Gerelateerde onderwerpen:
Waar laat u uw handen?
De mythe van de open gebaren
Gekruiste armen be´nvloeden uw denken
Gaat u staan of zitten?
Herken de houding van uw gesprekspartner
Spreekt uw gezicht?
Maak effectief gebruik van uw positie

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Managen vanuit een ander perspectief Gespreksregulatie met uw hoofd (2)

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
hoofd
communicatie
management
lichaamstaal
relativeren
mensenkennis
psychologie
be´nvloeding
manipuleren


Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk