Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Authenticiteit: u bent uw eigen handelsmerk!

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk De kracht van de informele leider
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


De kracht van de informele leider

Als uw team bestaat uit meer dan vijf personen, bent u waarschijnlijk niet de enige leider! Naast u als formele leider is er vermoedelijk nog iemand die het informele aanzien van uw werknemers geniet. Deze informele leider springt in bij calamiteiten, neemt uw plek over als u er onverwachts niet bent, maar kan daarentegen ook uw medewerkers aanvoeren in de strijd tegen elke verandering. Het is aan u om de informele leider in uw team te vinden en constructief met hem samen te werken.

Altijd een leider
In zijn artikel over zelfsturing en leiderschap schrijft Peter Markensteijn dat in zelfsturende teams nog steeds leiders actief zijn. Hoewel niemand formeel een leider heeft aangesteld, treden er toch personen naar voren die de processen aansturen vanuit een natuurlijk overwicht.

Maar voor het bestaan van informeel leiderschap hoeft de aangestelde leider niet eens te ontbreken. Als u als manager niet altijd direct betrokken bent bij de aansturing van de werkzaamheden binnen uw team, is het waarschijnlijk dat de coördinatie van alledaagse taken op een gelijksoortige natuurlijke wijze wordt geregeld binnen uw team. Evenals binnen een gezin, heeft ieder in het team zijn eigen plek in de rangorde. De één heeft meer gezag dan de ander. Als de zaken op deze manier soepel lopen is daar natuurlijk niets mis mee. Wel is het belangrijk dat u als manager de controle hierover behoudt.

Leer de informele leider kennen
Heeft u wel eens deelgenomen aan een teambuilding van het type survival? Gedurende één of meerdere dagen gaat u op pad met uw team, waarbij u verschillende opdrachten dient uit te voeren. Telkens worden er daarbij problemen geschapen die u met beperkte middelen dient op te lossen. Misschien moet u een brug bouwen met te korte balkjes of een vlot maken van lege koekblikken... Hoe dan ook, het doel van de oefeningen is erop gericht u te laten ontdekken hoe de samenwerking binnen uw team verloopt. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor het management. Van u wordt verwacht dat u met een plan komt, de taken verdeelt en de uitvoering coördineert. Tijdens zo'n teambuilding kunt u veel leren over uzelf en over uw team. Toch is het ook leerzaam om juist eens een stapje terug te doen en te observeren wat er dan gebeurt. Op zo'n moment kunt u de informele leider in uw team leren kennen.

De profielschets van de informele leider
De informele leider in uw team is een werknemer die een vorm van natuurlijk leiderschap in zich heeft die door anderen gemakkelijk wordt geaccepteerd. Hij geniet veel aanzien bij de andere teamleden. Zijn stem wordt steeds gehoord en belangrijk geacht door de anderen. Bij de meningsvorming over belangrijke zaken wordt vaak eerst gekeken wat deze persoon ervan vindt. Hij heeft veel overwicht op zijn collega's en kan dan ook gemakkelijk iets bij hen voor elkaar krijgen. De informele leider geniet ook veel vertrouwen bij zijn collega's. Bij problemen stappen sommigen eerder naar hem toe voor advies dan naar u.

Deze persoon wordt geliefd maar ook gehaat. Sommigen vinden hem maar een branieschopper en niet iedereen is het altijd evenzeer met hem eens. Zijn zin wordt vaak doorgevoerd zonder dat iedereen zich daar evenveel in kan vinden. Als tijdens een vergadering 'de mening van het team' gepresenteerd wordt, speelt hij de onbeschreven hoofdrol. Sommige informele leiders zijn duidelijk te herkennen vanwege hun extraverte opstelling, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Een informele leider kan ook voornamelijk optreden vanachter de schermen. Hij spoort anderen aan om zijn mening te verkondigen.

Aan wiens kant staat de informele leider?
Is deze informele leider een persoon die uw positie beconcurreert en telkens met alle eer aan de haal wil? Of is het eerder een persoon die de oppositie aanvoert en steeds opnieuw uw medewerkers opzweept tegen elke verandering die u wilt doorvoeren? Of is het juist een persoon die uw leiderschap ondersteunt; iemand aan wie u gemakkelijk uw taken kunt overdragen zodat u onbezorgd van uw vakantie kunt genieten? Is het uw vriend of vijand? Het antwoord is aan u! U maakt de informele leider tot wie u wilt dat hij is!

Een beproefde methode
In militaire dienst gaf ik leiding aan een opleidingspeloton. Mijn peloton bestond uit vier groepen van tien man, waarvan één groepscommandant. Tijdens de vier maanden durende opleiding kregen de groepsleden een specifieke functie toebedeeld. Eén van hen werd plaatsvervangend groepscommandant. Hiervoor zochten wij telkens naar een persoon met natuurlijk overwicht. Bijzonder genoeg bleek dat elke keer degene te zijn die zich het meest verzette tegen alle regels. Steeds was het dus de grootste raddraaier die plaatsvervangend groepscommandant werd. Aan het eind van de opleiding kreeg de groep een nieuwe groepscommandant, maar de 'plaatsvervanger' bleef de natuurlijke leider die vaak het meeste aanzien bij de groepsleden genoot. Het verzet bij deze persoon was ook geweken en hij zette zich maximaal in.

Een krachtige bondgenoot
Het is niet alleen belangrijk dat u de informele leider in uw team herkent maar ook erkent! Geef hem bepaalde verantwoordelijkheden; geef hem inspraak. Bied hem de mogelijkheid om mee te denken en te participeren in belangrijke projecten. In dat geval wint u een zeer krachtige bondgenoot in uw management. Het is mogelijk dat dit idee u tegen de borst stuit. De informele leider is misschien niet de persoon die u zelf zou hebben gekozen. Als u afwezig bent wijst u daarvoor altijd een vaste vervanger aan van wie u weet dat hij zich conformeert aan uw ideeën. Toch is dit het heroverwegen waard. Niet u, maar uw team kiest de informele leider. Met deze persoon aan uw kant vinden uw plannen een breed draagvlak. Uw management krijgt een daadkrachtige ondersteuning.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Laat u zich leiden door seksuele voorkeuren? Authenticiteit: u bent uw eigen handelsmerk!

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
leiderschap
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen geluk
succes
complimenten
emotie
lichaamstaal
relativeren


Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk