Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Het is vaak zinnig om 'eh' te zeggen.

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk De positie van de middelmanager
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


De positie van de middelmanager

Als manager van het middenkader zit u soms in een vervelende tussenpositie. De directie bedenkt iets en als middelmanager moet u ervoor zorgen dat het tot stand gebracht wordt. Wanneer de plannen met succes worden uitgevoerd, krijgen de bedenkers en de uitvoerders daarvan alle eer. Maar als het fout gaat, ligt het al snel aan de interventies van de middelmanager. Er zijn ook momenten dat een middelmanager zich het doorgeefluik van slecht nieuws voelt. Middelmanagers beklagen zich vaak - vooral bij hun partner - over deze positie. Hoe gaat u hiermee om?

Van twee kanten onder vuur
Een middelmanager ligt soms van twee kanten onder vuur. Van bovenaf ontvangt u opdrachten die niet altijd goed vallen bij uw personeel. U stuit dan op weerstand. U moet dan enerzijds uw team motiveren om ideeŽn uit te werken waar u misschien zelf ook niet helemaal achter staat. Anderzijds moet u naar het hogere management optreden als advocaat voor uw mensen. U komt dan op voor de belangen van uw personeel, zonder dit openlijk met hen te kunnen bespreken. U mag aan uw team namelijk niet laten blijken dat u hun weerstand eigenlijk wel begrijpt. Anders zou u zich gemakkelijk laten uitsplitsen. U wordt dan als een speelbalbal heen en weer geschopt.

Een ambivalente attitude
Als middelmanager zou u een teamplayer moeten zijn, maar uw tussenpositie kan er soms voor zorgen dat u een ambivalente attitude ontwikkelt. U wilt geen partij kiezen. U ergert zich daarom zowel aan de onverzettelijke houding van uw eigen leidinggevende als aan de weerstand bij uw team. Bovendien ervaart u onbegrip en gebrek aan waardering voor uw eigen positie van zowel boven als onder. Op uw werk lijkt u met niemand hierover openlijk te kunnen praten. Misschien beklaagt u zich alleen nog bij uw partner thuis over uw positie.

Een veranderde houding
Als u zichzelf in het bovenstaande herkent, wordt het tijd voor verandering. Niet uw positie zelf hoeft te veranderen, maar de manier waarop u daarnaar kijkt. De positie van middelmanager biedt veel ruimte voor creativiteit. Als u te maken heeft met ideeŽn van bovenaf die weinig draagvlak lijken te hebben binnen uw team, kunt u daar vanuit verschillende rollen naar kijken:

1. De bemiddelaar
Uw leidinggevende legt u een bepaald plan voor. Ga er in eerste instantie vanuit dat het een goed plan is en sta open voor de nieuwe ideeŽn. Vertel uw baas dat u het graag duidelijk aan uw team wilt overbrengen en dat u hen wilt motiveren. Vraag hem of hij samen met u de consequenties van het plan wil doorlopen. Hij zal dat graag doen, want hij heeft er ook belang bij dat u en uw medewerkers zich erin kunnen vinden. Maak nu twee kolommen waarin u de voor- en nadelen voor personeel en organisatie vergelijkt. U kent uw team, dus u kunt bij voorbaat al inschatten wat hun weerstanden zullen zijn. Maak deze bespreekbaar en probeer er het beste voor beide partijen uit te halen.

2. De motivator
Als u warm loopt voor een bepaald idee, kunt u dat veel beter aan uw team motiveren dan wanneer u het zelf al niets vindt. Zorg dat de bedenker van het idee u weet te overtuigen en enthousiasmeren. Luister goed naar de uiteenzetting van het plan en vat dit samen. Probeer alle ins en outs tot u te nemen. Maak het vervolgens tot uw eigen plan! Voeg er desnoods iets van uzelf aan toe en leg dat voor aan uw leidinggevende. Als het plan een beetje van u is, lukt het veel beter om uw personeel van de voordelen te overtuigen.

3. De onderhandelaar
Als u bent overtuigd door het idee, kan het nog steeds zijn dat het weinig voordelen zal opleveren voor de mensen in uw team. Uw leidinggevende heeft er belang bij dat de plannen een breed draagvlak vinden. Maak dit duidelijk aan hem. Dit brengt u in een prima onderhandelingspositie. Zorg ervoor dat een nieuw plan nooit alleen maar nadelen voor een team geven, maar dat er ook voordeel voor hen is.

4. De tolk-vertaler
De bestuurder van een organisatie spreekt een andere taal dan de mensen die het moeten uitvoeren. De belangen tussen beide partijen zijn ook verschillend. Hier ligt weer een belangrijke taak voor u! Vertaal de plannen van de directie in een opdracht die door uw medewerkers duidelijk verstaan en begrepen wordt. Kies uw woorden zo dat er duidelijk uit blijkt welk voordeel het heeft voor uw medewerkers. Tracht uw medewerkers te enthousiasmeren, zoals u ook zelf enthousiast bent geworden.

5. De advocaat
Als u de opdracht zorgvuldig vertaald en gemotiveerd heeft, geeft dat nog steeds geen garantie dat er geen weerstand is. Luister nu belangstellend naar de drijfveren van uw team. Vat de weerstanden samen. Probeer met uw team tot een voorstel te komen die voor beide partijen interessant is. Sta open voor alternatieven. Maak gebruik van de creativiteit van uw teamleden en laat hen met ideeŽn komen die het oorspronkelijke plan tot iets beters kunnen maken. Koppel dit weer terug naar uw leidinggevende.

6. De intermediator
Als het plan wordt geaccepteerd door uw team en wordt uitgevoerd, is uw taak als middelmanager nog niet klaar. Eigenlijk begint het nu juist. U interfereert voortdurend tussen uw team en het hoger management. Evaluatie vindt niet alleen achteraf plaats, maar is een continu proces. U koppelt terug hoe de zaken ervoor staan, treedt op als advocaat, motiveert, onderhandelt, vertaalt en stuurt bij. Telkens opnieuw.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Maak effectief gebruik van uw positie. Het is vaak zinnig om 'eh' te zeggen.

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
communicatie
management
mensenkennis
lichaamstaal
relativeren
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk