Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Bemiddelen is een kunst apart

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Management by eyes
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Management by eyes

Dat oogcontact belangrijk is in de communicatie wist u waarschijnlijk allang. U leerde dit niet pas tijdens uw managementopleiding, maar vernam dit reeds van uw ouders en de leraar op de basisschool. Het klinkt ook zo eenvoudig: kijk de ander aan als u groet, als u het glas heft of als u met hem spreekt. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd mee te vallen. Terwijl u een collega de hand schudt tijdens een receptie, zijn uw ogen misschien al weer bij de volgende. Als u proost is uw aandacht eerder gericht op het rechthouden van uw glas in plaats van op de ogen van de ander en als u een betoog houdt, blikken uw ogen na de eerste zinnen al naar de vloer of het plafond.

Een kunst apart
Aankijken is een kunst apart en overigens niet altijd functioneel. Neemt u de volgende situatie in de trein. U vangt de blik op van een vreemde die enkele stoelen van u verwijderd is. Reflexmatig kijkt u weg in een andere richting. Daarna voelt u zich gedwongen om steeds weer te controleren of de ander nog kijkt en dat blijkt telkens inderdaad zo te zijn. Deze ander is waarschijnlijk gevangen in hetzelfde spel als u en uw blikken kruisen elke keer opnieuw omdat u elkaar in de gaten houdt. Dit is een voor velen herkenbare, penibele situatie. Ervaren treinreizigers proberen het oogcontact met anderen zoveel mogelijk te vermijden. Om deze reden worden de dagbladen in de trein zo goed gelezen en genieten mensen ook volop van het Nederlandse landschap. Het aankijken van een vreemde wordt als eng en bedreigend ervaren.

Waarom is aankijken zo eng?
Een ander aankijken betekent uitwisselen van informatie en dat wilt u met een vreemde in de trein niet. De aandacht die u de vreemdeling geeft door hem aan te staren, zou namelijk kunnen worden ge´nterpreteerd als: ik vind u bijzonder aantrekkelijk of ik vind u gek. Aankijken dient een communicatief doel te hebben. Zo heeft aankijken een belangrijke functie in contact- en gespreksregulatie. Als u op straat een bekende ziet die vanaf grote afstand in uw richting loopt, reageert u meestal niet direct met tekens van herkenning. In plaats van hem aan te kijken richt u uw blik op het trottoir, op de gevels van de woningen of op het verkeer. Uit uw ooghoeken houdt u de ander in de gaten, totdat het moment genaderd is dat u hem zal groeten. Als u hem graag wilt spreken zullen uw ogen op veel grotere afstand contact zoeken dan wanneer u dat niet wilt. Als u geen gesprek wilt aangaan zult u tot de laatste meter blijven wegkijken en dan kortdurend groeten met een knikje en een matige glimlach. De ander heeft u natuurlijk ook allang gezien en reageert op gelijke wijze.

Het regelen van een gesprek
Tijdens een telefoongesprek komt het wel eens voor dat beide gesprekspartners tegelijkertijd spreken. Dat komt omdat in zo'n gesprek geen gebruik kan worden gemaakt van non-verbale "leestekens" zoals aankijken en wegkijken. Oogcontact is een van de belangrijkste regulatoren van een gesprek. Hoewel we dat soms denken, is het niet zo dat spreker en luisteraar elkaar in gelijke mate aankijken. Als u een verhaal vertelt, zult u na de eerste zinnen wegkijken en telkens als u iets wilt benadrukken, de ander kortdurend aankijken. Als u uitgesproken bent zult u de ander langer aankijken en daarbij knikken, uw wenkbrauwen optrekken en uw hoofd wat schuin houden. Op deze manier geeft u als het ware de beurt over aan de ander, die vervolgens het woord neemt. Als luisteraar toont u belangstelling door te blijven kijken. Telkens als de spreker u aankijkt, geeft u een knikje om de ander aan te moedigen verder te spreken. De spreker houdt u overigens vanuit zijn ooghoeken voortdurend in de gaten en hij zal direct stoppen met spreken als uw aandacht (blik) zich in een andere richting verplaatst.

Blikken over de vergadertafel
Tijdens een groepsbijeenkomst heeft oogcontact ook een belangrijke functie bij het regelen van de interacties. Een spreker kan de beurt overgeven aan een persoon naar keuze, door aan het einde van zijn betoog zijn blik op die persoon te richten. Ook als voorzitter van een vergadering kunt u het gesprek sturen door uw blikken op bepaalde deelnemers te richten. Tijdens vergaderingen ontstaat vaak een spel van aankijken en wegkijken die de moeite van het bestuderen zeker waard is. Zo kan het voorkomen dat een medewerker tijdens de vergadering een aanvechtbare stelling deponeert. Terwijl hij dit doet, zoekt hij met zijn ogen naar steun van anderen. Zijn blik glijdt over de aanwezigen om te zien wie hem aankijkt. De medewerkers die het geheel met hem eens zijn zullen hem aankijken en knikken. De mensen die er fel op tegen zijn kijken ook in zijn richting, maar buigen zich naar voren en hebben wijdopen ogen, gereed om in de tegenaanval te gaan. De personen die geen stelling willen nemen en zich liever distantiŰren zullen oogcontact vermijden. Deze mensen kijken vaak naar beneden en gaan misschien geheel op in de tekening die ze aan het maken zijn.

Hoe zijn de meningen verdeeld?
Door de blikrichtingen van uw medewerkers tijdens een vergadering te observeren, kunt u een aardig beeld krijgen van ieders belangstelling en de verdeling van de meningen. Als een spreker de blik van een medewerker vangt, moet hij wel reageren door te knikken of juist te fronsen. Zolang de spreker zijn richting op blijft kijken, kan hij zijn blik ook niet afwenden zonder onbeleefd te zijn.

Onzichtbaar
Sommige medewerkers trachten zich onzichtbaar te maken door het vermijden van ieder oogcontact. Dit kan er op duiden dat zij niet zo betrokken zijn bij het gespreksonderwerp of in ieder geval niet wensen te reageren. Soms komt het voor dat een spreker de blik ontmoet van iemand, wiens gedachten zijn afgedwaald. Deze ongelukkige luisteraar moet nu blijven terugkijken, terwijl hij juist niet zo goed heeft gevolgd waar het nu eigenlijk over ging. Hij kan dus ook niet adequaat reageren. Dit laatste uit zich soms in zenuwachtig glimlachen en schouderophalend knikken, waarbij hij hoopt dat hem geen vraag gesteld zal worden.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


De kunst van het complimenteren Bemiddelen tijdens een conflict

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
oogcontact
blik
ogen
huid
gezicht
knipoog
flirten

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk