Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Bent u nog tevreden op uw werk?
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Hoe reageert u bij emotionele opwinding?
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Hoe reageert u bij emotionele opwinding?

De eurozone wordt overspoeld door een nieuwe golf van angst voor oncontroleerbare staatsschulden. Er dreigt weer een nieuwe economische crisis terwijl we nog bezig zijn de schade van de vorige te herstellen. En de emoties die op macroniveau bijdragen aan de crises veroorzaken parallelprocessen op microniveau. Bedrijven moeten bezuinigen, personeel wordt ontslagen en de werkdruk vergroot. Managers moeten beslissingen nemen die hen door niemand in dank worden afgenomen. Met alle veranderingen wordt de sfeer er niet beter op. En probeer bij dat alles uw geduld maar eens te bewaren. Kunt u dat nog wel of wordt uw beleid op dit moment vooral bepaald door toenemende angst, woede en frustratie?

Hebt u uw emoties nog onder controle?
In mijn vorige twee artikelen heb ik geschreven over emoties. In mijn artikel: Het effect van emoties op uw beslissingen beschreef ik over de invloed van uw emoties op uw keuzes. En in: Het effect van uw emoties op lange termijn beschreef ik hoe de beslissingen die u op emotionele gronden neemt een precedent scheppen voor uw toekomstige beleid. Eerder vertelde ik hoe u de uiting van uw emoties kunt beheersen. Bij dit alles ging ik er van uit dat u de emoties, die vooraf gaan aan uw besluiten, onder controle kunt houden. Maar is dat wel mogelijk? En weet u van uzelf hoe u zult reageren als u emotioneel opgewonden raakt? U denkt uzelf goed te kennen en hebt er wel een duidelijk beeld van hoe u zult reageren als u emotioneel opgewonden raakt. Maar kan het ook zijn dat er op zoĺn moment als het ware een andere persoon in u plaatsneemt die de controle overneemt - waardoor u het gedrag dat u zult vertonen op dit moment onmogelijk kunt voorspellen? Deze laatste gedachte is nogal beangstigend en roept beelden op uit de roman The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde van de Schotse schrijver Robert Louis Stevenson uit 1886.

Een spraakmakend onderzoek
Zo extreem zal het gelukkig niet zijn. Toch blijkt het waar te zijn dat we in een kalme staat moeilijk kunnen voorspellen hoe we zullen reageren in een emotioneel opgewonden toestand. Dan Ariely, hoogleraar sociale economie aan het Massachusetts Institute of Technology en George Loewenstein hoogleraar economie en psychologie aan de Carnegie Mellon University ontdekten dit in een nogal gedurfd en spraakmakend onderzoek. Om het effect van emotionele opwinding op besluitvorming te bepalen, onderzochten zij hoe morele beslissingen van heteroseksuele mannen veranderden zodra ze seksueel opgewonden waren. Eerst vroegen ze de mannen om met behulp van een computer te scoren hoe zij verwachtten te reageren als ze seksueel opgewonden zouden zijn. Hiertoe werd hen een aantal vragen voorgelegd waarbij ze: (1) konden aangeven hoe aanlokkelijk ze het zouden vinden om te participeren in een reeks seksuele stimuli en activiteiten, (2) hun bereidheid aangaven om betrokken te zijn in moreel twijfelachtig gedrag, en (3) de mogelijkheid inschatten dat ze toegaven aan onveilige seks als ze opgewonden waren. Dit waren vragen zoals:
  • Zou je het leuk vinden om seks te hebben met iemand die extreem dik is?
  • Zou je willen deelnemen aan een trio met een tweede man?
  • Zou je het opwindend vinden om geslagen te worden door je seksuele partner?
  • Zou je aandringen om seks te hebben als je date nee zegt?
  • Zou je een vrouw drugs geven om de kans dat ze seks wil te vergroten?
  • Zul je altijd een condoom gebruiken als je de seksuele geschiedenis van je date niet kent?
Nadat de deelnemers hadden gescoord hoe zij zich verwachtten te voelen en gedragen als ze seksueel opgewonden zouden zijn, konden ze deelnemen aan een vervolgonderzoek. Daarbij werd hen gevraagd dezelfde vragenlijst opnieuw te scoren, maar dan op het moment dat ze daadwerkelijk opgewonden zouden zijn. Ze moesten daarvoor in een seksueel opgewonden toestand komen door pornografische afbeeldingen te bekijken en zichzelf te bevredigen. Uit het onderzoek bleek dat mannen de vragenlijst totaal anders scoorden wanneer ze seksueel opgewonden waren, dan hoe ze eerder dachten dat ze in die toestand zouden reageren. De mannen bleken in veel grotere mate bereid tot deelname aan twijfelachtige seksuele activiteiten en namen veilige seks een stuk minder serieus.

Andere emotionele opwinding
Dan Ariely vertelt in zijn boek Predictably Irrational (Nederlands: volmaakt onvoorspelbaar) dat ze voor bovenstaand onderzoek gekozen hebben vanwege het maatschappelijk belang (ongewenste zwangerschappen en seksueel overdraagbare ziektes), maar dat hij ook voor een andere emotionele opwindingstoestand hadden kunnen kiezen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het aantal jongeren dat samen in een auto zit voor een toenemend averechts effect op het rijgedrag van de bestuurder te zorgen. Jongeren van 18 jaar hebben al grotere kans (40% meer) dan oudere volwassenen om betrokken te raken bij een verkeersongeval. Als er twee jongeren in een auto zitten verdubbelt dat aantal en bij drie jongeren verdubbelt dat opnieuw. Ariely wijdt dat aan de emotionele opwinding die met dit aantal gepaard gaat: drukte, harde muziek, wederzijds uitdagen. Emotionele opwinding die vooraf, in rustige toestand, niet in te schatten is.

Emotionele opwinding op het werk
Emotionele opwinding kondigt zich niet altijd aan. Als u wordt gesneden door een (andere) automobilist, die bovendien nog zijn middelvinger naar u opsteekt omdat hij blijkbaar vindt dat ˙ iets verkeerd gedaan hebt, kan uw opwellende woede ervoor zorgen dat u plotseling een stuk onveiliger gaat rijden. U claxonneert, geeft een beetje gas bij en gaat vlak op de achterbumper van de ander rijden. Als u een geprikkelde mail ontvangt, kunt u abrupt geneigd zijn een ge´rriteerde reply te versturen, terwijl het verstandiger zou zijn dat niet te doen. De toenemende tijdsdruk kan een gevoel van haast teweeg brengen. Door die emotie zult u wellicht sneller ondoordachte beslissingen nemen en belangrijke taken afraffelen. En als u beangstigd raakt door crisis of uw vertrouwen in een partij waarmee u zaken doet is beschadigd, kan dat aanleiding zijn voor een impulsieve reactie of juist volledige apathie. Ook een positieve emotie kan ervoor zorgen dat u in een opwelling reageert. Een vertegenwoordiger die u razend enthousiast maakt, kan u doen besluiten een aankoop te doen die u - gezien uw bezuinigingsvoornemens - beter achterwege had kunnen laten.

Opwinding beheersen
Het beheersen van opwinding klinkt als een oxymoron. Er zit een tegenstrijdigheid in omdat uit het bovenstaande blijkt dat opwinding niet voorspelbaar is en op het moment zelf overheerst. Toch kunt u het volgende doen om de controle op emotie te hervatten.

1. Erkenning
Beheersing van emotionele opwinding begint met de erkenning dat we ons niet altijd zo voorspelbaar gedragen als we zouden willen. De kans bestaat dat u zich in een emotionele toestand anders voordoet dan u op dit moment - in een koele staat - inschat.

2.Feedback vragen
Voor onze eigen emotionele opwinding hebben we vaak een blinde vlek. Een ander kan bijvoorbeeld vinden dat we boos reageren, terwijl we dat zelf helemaal niet zo ervaren. Ook andere impulsieve reacties vinden we van onszelf helemaal niet zo impulsief. Als het om uw emotionele opwinding gaat is het daarom zinnig te vernemen wat anderen daarbij ervaren. Zo krijgt u meer inzicht in hoe u reageert.

3.Voorbereiding
Als u voorziet dat u te maken krijgt met een situatie die u emotioneel kan raken of opwinden, zorg dan dat u maatregelen treft om die emotie tijdig te beteugelen. In het voorbeeld van de seksuele opwinding moeten jongeren er niet van uitgaan dat ze simpelweg nee kunnen zeggen als ze zich in een prikkelende situatie bevinden. Het is in dit geval beter dat ze zich anders voorbereiden door bijvoorbeeld altijd condooms bij zich te hebben en die tijdig te gebruiken zoals weergegeven wordt in de campagne van vrijsoavrij.

Voordat u gaat deelnemen aan een vergadering waarin belastende informatie wordt besproken, kunt u zich ook al voorbereiden door alvast met medewerkers te spreken. Zo voorkomt u dat afwijkende meningen rauw op uw dak zullen vallen en die u emotioneel raken. Als u bent voorbereid kunt u alvast anticiperen op wat er komen gaat.

4.Reactieverandering
Zodra u beseft dat u op een bepaalde emotionele manier kunt reageren, is het mogelijk uzelf een andere impulsreactie aan te leren. Neem bijvoorbeeld de situatie waarin u gesneden wordt door een medeweggebruiker. In plaats dat u impulsief reageert door gas bij te geven, reageert u voortaan door juist af te remmen en afstand te nemen. Als u van uzelf bemerkt dat u soms geŰmotioneerd raakt door een geprikkelde mail, leer uzelf dan aan om uw antwoord eerst in een tekstverwerker te schrijven en het pas in het mailprogramma te plakken nadat u het een uurtje heeft laten bezinken. Zo voorkomt u te snelle reacties waar u wellicht spijt van krijgt.

Meer over dit onderwerp
Zo krijgt u grip op emoties
Het effect van emoties op uw beslissingen
Gebruik uw emoties doelgericht
heeft u uw emoties onder controle?
De context bij emoties
Het effect van uw emoties op lange termijn
Lichaamstaal basisemoties
De emoties van de manager:
Angst | Boosheid | Vreugde | Verdriet | Verrassing | Afschuw

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Bent u nog tevreden op uw werk?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk