Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

klaar is klaar, of uitstellen?
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Snel zijn, maar rustig doen
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Snel zijn, maar rustig doen

Maak van uw leven geen wedstrijd en wedijver vooral niet met uzelf...

We leven in een maatschappij waar alles snel moet gaan. De tijdsdruk die op ons uitgeoefend wordt is vaak enorm. En het belang van de eeuwige race tegen de klok werd ons al op jonge leeftijd ingepeperd. Onze ouders vermaanden ons dat we moesten opschieten met aankleden en met eten. We moesten tijdig vertrekken en vlug lopen of fietsen om niet te laat te komen. En op school was het niet veel anders. Daar moesten we hard doorwerken op ons werk op tijd af te krijgen. Tijdens de CITO-test op de basisschool werden we niet alleen getoetst op inzicht en kennis, maar werd er ook gekeken of we de verschillende taken in een zo gering mogelijk tijdsbestek konden afronden.

Hoe druk hebt u het?
Tenslotte wordt ook op de werkvloer snelheid gezien als een belangrijk goed. Ook daar hebben we te maken met krappe deadlines en rigide tijdsverwachtingen. We hebben het daarom druk, druk, druk. En dat blijkt ook uit hoe we over het werk praten. We hebben het er over dat we onze mailtjes snel even beantwoorden en dat we de betalingen nog gauw tussendoor zullen doen. Je kunt ook veel bereiken als je een tandje harder loopt dan anderen is de gedachte. Iemand die snel werkt, wordt dan ook vaak beschouwd als een gedreven en harde werker. En als je niet snel wilt of kunt werken, doe je er misschien verstandig aan om in ieder geval de schijn op te wekken dat je dat wel doet. Eerder beschreef ik hiertoe Tien beproefde methoden om te tonen dat u het druk hebt. Deze methoden, die slechts een greep waren uit wat in de praktijk al frequent gebeurt, helpen zeker om anderen te laten geloven dat u de benen uit uw lijf loopt. Maar is dat wel wat u wilt?

Alles onder controle
Tijd is geld. Vandaar dat het logisch lijkt om in zo weinig mogelijk tijd, zoveel mogelijk werk te verrichten. En dat is zeker van toepassing als u taken verricht tegen stukloon. En ook klopt dat als u aan de lopende band werkt waar de snelheid in feite bepaald wordt door de traagste medewerker (die wilt u dan toch liever niet zijn!). U kunt bij een dergelijke taakuitvoering dus een goede indruk maken door hard te werken (of tenminste te doen alsof). De vraag is echter of u als manager een dergelijke indruk wel wilt maken. Wilt u dat anderen denken dat u zich uit de naad werkt om uw doelen te behalen of wilt u liever uitstralen dat u alles onder controle hebt? Dit laatste bereikt u door juist niet alles snel te doen, maar door een rustige en kalme aanpak te tonen. U mag best wel snel werken, maar dat moet liever niet door anderen gemerkt worden. Het gaat om snel zijn, maar rustig doen dus. Op die manier toont u dat u zich niet gek laat maken door tijddruk en deadlines.

Maak geen gehaaste indruk
In zijn boek De 48 wetten van de macht beschrijft Robert Green 48 gedragsprincipes binnen het strategisch leiderschap die in de geschiedenis hun vruchten hebben afgeworpen. Wet 30 van Green stelt: Wek de indruk dat alles u moeiteloos afgaat. Om als een krachtige en zelfverzekerde leider over te komen, kunt u dus maar beter niet doen alsof u het zo druk hebt. Integendeel. Als u het druk hebt, kunt u maar beter doen voorkomen dat u er weinig voor hoeft te doen. ‘Uw handelingen moeten natuurlijk lijken en met gemak worden uitgevoerd’, schrijft Green. ‘Alle zwoegen en sloven dat erin gaat zitten en alle slimme foefjes moeten verborgen blijven. Als u iets doet, laat het dan moeiteloos lijken, alsof u tot nog veel meer in staat bent. Bied weerstand aan de verleiding te laten zien hoe hard u werkt - het werpt alleen maar vragen op. Leer niemand uw trucs, of ze zullen tegen u worden gebruikt’.

Welke indruk geeft u?
Anderen beoordelen u voortdurend op het gedrag dat u tentoonspreidt. Uw kwaliteiten blijken uit uw gedrag: uit uw lichaamshouding, uit uw bewegingen, uit de manier waarop u met mensen en situaties omgaat en uit de manier waarop u over zaken spreekt. Als u vaak spreekt over de grote werkdruk die u ervaart en over de deadlines waar u tegenop loopt, geeft u impliciet te kennen hoe u omgaat met tijd. Als u steeds zegt dat u nog even snel dit of dat moet doen, kunt u daarmee een onnodige gehaaste en rusteloze indruk achterlaten. Dit kan worden versterkt door uw overige gedrag. Kijkt u vaak op uw horloge tijdens een vergadering of een tweegesprek? Breekt u steeds gesprekken af met de verontschuldiging dat u ‘nog meer moet doen’? Loopt u op uw werk sneller door de gang dan de gemiddelde wandelaar op een boulevard? Houd er dan rekening mee dat anderen uw manier van doen (onbewust) als gehaast kunnen interpreteren. Door deze gehaaste manier van doen, laat u zeker zien dat u hard werkt, maar ook dat dat u onnodig veel energie kost.

De lichaamstaal van een groot leider
Welk beeld hebt u als ik het heb over een groot leider die zich kenmerkt door overwicht en charisma. Waarschijnlijk ziet u dan geen klein mannetje of vrouwtje voor zich, die snel spreekt, voortdurend grinnikt en drukke gebaren maakt. Het stereotype beeld van zo’n leider is een fors persoon die zich rustig beweegt en kalm spreekt met een laag stemgeluid. Hij/zij is vriendelijk maar heeft zijn/haar emoties onder controle. Deze persoon straalt rust uit en geeft daarmee de indruk dat hij/zij weloverwogen beslissingen neemt. De kalme uitstraling van de persoon geeft ons vertrouwen.

Dat dit stereotype beeld niet altijd klopt, blijkt wel uit het feit dat befaamde wereldleiders niet altijd zo’n groot postuur hebben. Denk bijvoorbeeld maar eens aan Ghandi of Berlusconi. Toch blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek rondom Amerikaanse verkiezingen dat grotere kandidaten daar een zeker voordeel bij hebben. Helaas kunt u aan uw lichaamsverhoudingen weinig veranderen. Wel kunt u kijken naar de andere eigenschappen die we graag aan grote leiders toeschrijven.

Kalme lichaamsbeweging
Een van de kenmerken die toegeschreven worden aan grote leiders is kalmte. Deze kalmte blijkt vooral uit geringe en langzame lichaamsbeweging. Grote leiders maken minder gebaren om hun woorden te ondersteunen en als ze gebaren maken, zijn dat grote en langzame gebaren. Deze leiders bewegen zich rustig voort en spreken kalm. Hiermee laten zij blijken dat ze zich niet gek laten maken door de omstandigheden en de ogenschijnlijke tijdsdruk. Ze hebben alles onder controle. Als u langzaam beweegt en toont dat u overal rustig de tijd voor neemt, geeft u de indruk dat u zich niet laat opjagen, maar dat u weloverwogen beslissingen neemt. U reageert niet impulsief, maar neemt de tijd om de informatie tot u te laten doordringen en te verwerken alvorens u reageert. De positieve effecten van uw kalme uitstraling gelden ook bij uw contacten met mensen. Als u de tijd voor anderen neemt en rust uitstraalt, voelen zij zich door u serieus genomen en begrepen. Eerder beschreef ik dit in: Een andere kijk op timemanagement: neem de tijd!

Het is overigens goed te beseffen, dat als ik het heb over langzaam bewegen, dit niet hetzelfde is als slome of trage beweging. Het verschil is merkbaar door uw lichaamshouding die daarbij gepaard gaat. Loop dus niet langzaam met uw hoofd omlaag en sloffende passen. Loop rustig maar wel met stevige passen en uw hoofd opgericht. Dit maakt een wereld van verschil.

Effect op uzelf
De snelheid waarop u beweegt heeft overigens niet alleen effect op wat anderen van u zien. Het heeft ook direct effect op uzelf. De manier waarop u beweegt beïnvloedt uw denken en de rust die u ervaart. Probeert u het volgende maar eens uit. Vertel een verhaal, maar doe dat terwijl u als een snelwandelaar door de kamer loopt. U zult ontdekken dat u daardoor automatisch sneller zult gaan praten en dat u zich er opgejaagd door gaat voelen. Bij snel spreken gaat ook uw stempitch omhoog, wat rustelozer en onzekerder overkomt (bij anderen én bij uzelf). Probeer nu eens snel te lopen en tegelijkertijd langzaam te praten. U zult merken dat dat bijna niet lukt. Doe het nu eens andersom: loop met grote en langzame passen. U zult dan ook langzamer gaan praten. En als u langzaam praat gaat automatisch ook uw stemtoon wat omlaag. En dit lage stemgeluid komt zelfverzekerd over.

Langzaam reageren = doordacht reageren
Door onze maatschappelijke focus op snelheid, zijn we geneigd snel op alles te reageren. Kinderen uit de hedendaagse computergeneratie groeien zelfs op met games waarbij een snelle reactie de beste is. Deze kinderen blijken ook op andere vlakken uit te blinken door snelle kennisverwerking en reactie. Maar een snelle impulsieve reactie is niet altijd de beste keuze. Vaak is het verstandiger om ergens voldoende tijd voor te nemen en er enkele nachtjes over te slapen, alvorens een besluit te nemen. Maar ook als een direct antwoord of een directe reactie gewenst is, is het soms beter om even te wachten. Daarmee laat u blijken dat u uw waarnemingen eerst tot u laat doordringen en verwerkt, alvorens u (impulsief) reageert. Ook dit is van toepassing in uw contact met mensen. Een voorbeeld is wat ik ‘de vertraagde glimlach’ zal noemen. Maakt u er een gewoonte van om naar iedereen die u aankijkt te glimlachen? Een glimlach is een prachtige vorm van lichaamstaal waarmee u de verstandhouding met anderen kunt verbeteren. Maar zoals u in mijn artikel: Wat u met een glimlach kunt bereiken! kunt lezen, heeft niet elke glimlach dezelfde betekenis. Als u naar iedereen impulsief glimlacht, kan dat ook een uiting van onzekerheid zijn. Deze connotatie kunt u voorkomen door de volgende keer een fractie van een seconde later te glimlachen. U kijkt dus eerst naar het gezicht van de ander, u wacht even, en daarna toont u uw glimlach. Zo geeft u de ander het gevoel dat u niet glimlacht als een schrikreactie, maar dat u lacht omdat u blij bent het gezicht van de ander te zien.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Klaar is klaar, of uitstellen?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk