Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Afspraak is afspraak, of toch niet?
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Kies voor het nieuwe en verbrand het oude
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Kies voor het nieuwe en verbrand het oude

Als manager houdt u zich dagelijks bezig met actuele zaken, maar tegelijkertijd blikt u ook vooruit. Om goed te kunnen aansluiten op diverse ontwikkelingen die plaatsvinden in de maatschappij, dient u uw beleid en werkwijze voortdurend te vernieuwen. Natuurlijk is het in deze tijd ook voor u belangrijk om te bezuinigen. Maar bezuinigen is niet synoniem voor stilstaan. Dat betekent dat u moet blijven investeren in uw bedrijf en in uw mensen. Nieuwe trends op uw vakgebied vragen soms van uw medewerkers om anders te gaan werken. U kunt hen een training aanbieden om nieuwe vaardigheden aan te leren. Maar alleen iets nieuws leren is niet altijd genoeg. U moet ook afscheid nemen van het oude.

Als u wilt werken vanuit een andere visie of volgens een nieuwe werkwijze, vraagt dat veel van uw personeel. Ze zullen vertrouwd moeten raken met hun nieuwe taken en met andere middelen, zoals nieuwe computerprogramma’s, moeten gaan werken. In het begin is dat zeker even wennen. Werken met andere systemen kost aanvankelijk meer tijd en er worden sneller fouten mee gemaakt omdat men er eenmaal nog niet zo vertrouwd mee is. Trainingen focussen vooral op het nieuwe aan te leren gedrag en minder op het afleren van de oude gedragingen waar vooral oude medewerkers zich zeer vertrouwd bij voelen. Medewerkers kunnen de op handen zijnde veranderingen met enorm enthousiasme ontvangen en er met goede moed mee aan de slag gaan. Maar het is mogelijk dat uw personeel op een gegeven moment toch terugvalt in de oude gewoontes en de oude manier van werken weer oppakt.

Een volledige terugval
Misschien kent u dat wel. U bent al geruime tijd gestopt met roken of flink afgevallen. U telt nog steeds de weken als u trots over uw succes spreekt: ‘Ik ben nu al 15 weken gestopt/afgevallen’. Natuurlijk mag u beste trots zijn op deze prestatie! Maar op een kwade avond laat u zich verleiden. U steekt toch een sigaretje op of eet eens een extra roomsoes. Niets mis mee, zou je zeggen. Daarna kunt u toch gewoon de draad weer oppakken en uw stoppoging of dieet weer voortzetten? Maar nee... U beschouwt deze ene sigaret of dat ene gebakje als teken van totale mislukking. Op deze avond rookt u daarom maar gelijk een half pakje leeg of u vergrijpt u flink aan de koek, chips en bitterballen. De volgende dag verkondigt u (vooral tegen uzelf), dat u gefaald hebt in uw voornemen en valt u weer volledig terug in uw oude gedrag. Uiteraard is de waarheid dat elke dag dat u minder rookt of eet er één is en dat u elk moment kunt aangrijpen om opnieuw te stoppen met roken of te lijnen. Dus ook als u de dag daarvoor volgens uw eigen perceptie ‘gezondigd’ hebt. Toch voelt dat anders.

Terugval in de oude werkwijze
Bij veranderingen in werkwijze kan eenzelfde principe optreden. Uw personeel gaat enthousiast aan de slag met de nieuwe manier van werken. U hebt bijvoorbeeld afgesproken om met SMART doelstellingen te gaan werken. Dat betekent dat uw doelstellingen aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Ze moeten specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn. Deze formulering biedt een kader om kritisch te kijken naar uw doelen en structureert de acties die nodig zijn om die te behalen. Het kan duidelijk maken dat u meer tijd nodig hebt voor een bepaalde opdracht. Het kan er zelfs voor zorgen dat u een verzoek van een klant moet afwijzen omdat dat niet realistisch, en dus onhaalbaar is om uit te voeren. Uiteindelijk zult u dus efficiënter werken vanuit deze structuur. Als u echter nog niet gewend bent om doelen te stellen met deze methode, kan het zijn dat de beperkingen die u ervaart ervoor zorgen dat u uw oude manier om doelen te stellen weer oppakt.

U hebt bijvoorbeeld een deadline die het wenselijk maakt om snel te werken. De nieuwe werkwijze (de SMART doelstellingen) vragen nog te veel tijd. Het is dan verleidelijk om toch (even) de oude manier van werken weer op te pakken. U ervaart dan directe bevrediging (het gaat immers sneller). En omdat u eenmaal een keer hebt gezondigd (de oude werkwijze hebt gebruikt), voelt het nieuwe project aan als mislukt. Daardoor zal het de volgende keer nog makkelijker zijn om de oude manier van doen op te pakken. Uiteindelijk valt u ook weer volledig terug in uw oude gedrag.

Weinig vertrouwen in het nieuwe
Dat medewerkers op de oude manier blijven werken of terugvallen in hun vertrouwde gedrag, heeft veel te maken met het vertrouwen dat u zelf laat blijken in de nieuwe werkwijze. Zo komt het vaak voor dat bedrijven proefdraaien met een nieuwe methode terwijl ze tegelijkertijd de oude manier van werken nog in ere houden. Daarmee laat u niet blijken dat u erin gelooft dat de nieuwe manier beter is. Bovendien zorgt het soms voor dubbel werk en meer fouten.

Zo wilde een ziekenhuis het systeem voor de patiëntenregistratie vernieuwen. Elk ziekenhuis houdt dagelijks bij hoeveel patiënten er aanwezig zijn (bedbezetting). Vooral in psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor zwakzinnigenzorg kan dat per dag variëren en kan een opgenomen patiënt er ook wel eens een dag niet zijn. Het betreffende ziekenhuis wilde overstappen van een handmatig ingevulde kruisjeslijst, naar een gecomputeriseerd systeem. In de beginfase werd aan medewerkers gevraagd om naast het nieuwe computerprogramma nog steeds de papieren kruisjeslijst aan te leveren. U kunt zich misschien wel voorstellen dat dit leidde tot meer foutieve vermeldingen op beide lijsten.

Als u wilt gaan werken op een nieuwe manier, is het beter om geheel over te stappen in plaats van op twee paarden te wedden. Uiteraard is het goed om de nieuwe aanpak in het begin extra te monitoren, maar vanuit een positief uitgangspunt.

De rigoureuze benadering
Dan Ariely vertelt in zijn boek Predictably Irrational (Nederlands: Volmaakt Onvoorspelbaar) het verhaal van de Chinese generaal Xiang Yu uit de derde eeuw voor Christus. Deze generaal voerde zijn troepen over de Yangtze rivier het vijandelijke gebied binnen. De volgende ochtend ontdekten de manschappen tot hun ontzetting dat alle schepen waren verbrand en dat al het kookgerei was vernield. Toch bleek dit geen actie te zijn van vijandelijke troepen. Het was Xiang Yu zelf die opdracht had gegeven om de schepen in brand te steken en de pannen stuk te slaan. De generaal legde uit dat zonder een weg terug en zonder de mogelijkheid om lang te kunnen bivakkeren de manschappen geen andere keus hadden dan te vechten naar de overwinning. Xiang Yu was overigens niet de enige legerleider die deze rigoureuze methode hanteerde. Ook Hernan Cortes gaf zijn mannen de opdracht om op één na alle schepen te verbranden. Ook hij redeneerde dat de mannen daardoor niet anders konden dan hard te vechten en te winnen tegen de Azteken, wat zij uiteindelijk ook deden. Hoewel de hartvochtige benadering van de generaals hen niet in dank werd afgenomen door hun manschappen, valt er toch veel van te leren. Soms is het goed om de weg terug onmogelijk te maken. In het boek Denken als een generaal van Michiel Janzen kunt u nog meer voorbeelden lezen van strategische benaderingen van generaals die u in uw management kunt gebruiken.

Van oud naar nieuw
Als u met een nieuwe methode aan de slag gaat, kunt u ervoor zorgen dat het een succes wordt en blijft door ook echt afscheid te nemen van de oude. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld de oude computerprogramma’s uit uw systeem te verwijderen als u aan de slag gaat met de nieuwe. Daarmee voorkomt u simpelweg dat men het nog ‘even snel - gemakkelijk’ volgens de oude manier doet. Er is dan geen weg terug. Dat dwingt u en uw medewerkers om u het nieuwe systeem snel eigen te maken. Deze aanpak lijkt erg op die van de verbranding van de schepen. Toch hoeft het niet altijd en alleen maar zo rigoureus.

Om terugval naar de oude werkwijze te beperken, kunnen we ook veel leren van de methoden die gebruikt worden om terugval bij verslavingen te voorkomen.

1. Een belangrijk element daarbij is de vergroting van het zelfvertrouwen in het eigen kunnen. Medewerkers die genoeg vertrouwen in de nieuwe aanpak hebben en de eigen vaardigheden daarin, zullen minder snel geneigd zijn om terug te vallen op de oude werkwijze. Zorg daarom voor training, voor veel gelegenheid om te oefenen en voor vooral positieve feedback.

2. Medewerkers moeten beseffen dat een eenmalig terugvallen op de oude methode, niet betekent dat ze dan ook geheel gefaald hebben. Vertel hen dat u best begrijpt dat het deze keer sneller of makkelijker ging, maar adviseer hen om het de volgende keer weer wel volgens de nieuwe methode te doen.

3. Laat uw waardering blijken als medewerkers daadwerkelijk aan de slag gaan met het nieuwe systeem. Prijs hun volharding en laat u positief uit over elke ontwikkeling in de goede richting. Versterk ook de sociale steun onder collega’s. Geef hen het gevoel dat ze elkaar hard nodig hebben in het nieuwe project en dat ze er gezamenlijk een succes van kunnen maken. Meer hierover kunt u lezen in Het groot complimentenboek.

4. Heb geduld! In het begin zal het misschien nog niet zo snel gaan en zullen er wellicht meer fouten worden gemaakt dan gebruikelijk. Moedig uw medewerkers aan om toch door te zetten. Met het vertrouwen dat u hen geeft, zal het beter lukken.

5. Voorkom hoge risico situaties. Ex-verslaafden (ex-rokers, ex-drinkers en ex-veel-eters) kunnen het langer volhouden als ze niet in situaties of plaatsen komen die verbonden zijn met hun oude gedrag. Een verandering slaagt om dezelfde reden vaak beter als deze gekoppeld wordt aan andere veranderingen. Bij een organisatieverandering waarbij medewerkers totaal anders moeten gaan werken, kan het bijvoorbeeld helpen om ook de kamers te wisselen.

6. Zorg na een basistraining in de nieuwe werkwijze ook voor boostersessies, die als een reminder werken en de nieuwe vaardigheden weer opfrissen.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Omgaan met vaste patronen
Zo komt u van uw nare gewoontes af
Gewoontegedrag veranderen in drie stappen
Weg met de sleur! Zo maakt u uw werk weer opwindend
Zo gaat u om met de geruchtenstroom

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Afspraak is afspraak, of toch niet?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk