Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Problemen? Zo vind u de oplossing

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Vragen stellen bij het sollicitatiegesprek
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Vragen stellen bij het sollicitatiegesprek

Selectievragen voor een oefening
Tijdens mijn workshops doe ik soms een oefening waarbij de non-verbale interacties tijdens een zakelijk gesprek centraal staan. Als werkvorm kies ik dan voor een sollicitatiegesprek waarbij een sollicitant en twee commissieleden aan tafel zitten. Omdat het tijdens deze oefening gaat om lichaamstaal en de gespreksinhoud van ondergeschikt belang is, deel ik de vragen die de recruiters kunnen stellen vooraf uit. Dan hoeven de deelnemers niet na te denken over welke vragen zij zouden willen stellen. Ook de sollicitant mag de vragen zien, want het gaat echt om het non-verbale deel.

Bijzonder genoeg werd mij bij verschillende workshops gevraagd of het bedrijf deze vragen mocht bewaren omdat het zulke goede vragen waren die ze graag tijdens een echt sollicitatiegesprek zouden willen gebruiken. Omdat ik deze vragen slechts geformuleerd had als een tool om in de oefening te vragen, heb ik er niet zo bij stilgestaan of dit wel relevante vragen waren om een goede indruk te krijgen van de geschiktheid van een kandidaat. Maar blijkbaar zijn dit toch het type vragen dat gewoonlijk gesteld wordt in een gemiddeld sollicitatiegesprek. Hieronder volgen deze vragen. Gebruik ze gerust als u wilt, maar lees dan wel verder om er eens bij stil te staan wat u eigenlijk met sollicitatiegesprek wilt bereiken.

Vragen voor het sollicitatiegesprek
 1. Kunt u iets meer vertellen over uzelf?
 2. Wat zijn uw hobby's? Waarin bent u zoal ge´nteresseerd?
 3. Waarom hebt u bij ons gesolliciteerd?
 4. Wat lijkt u interessant aan het werk dat u bij ons wilt komen doen?
 5. Wat trekt u het meest en wat het minst aan in deze baan?
 6. Ziet u ook nadelen aan de functie waarvoor u solliciteert?
 7. Wat zijn uw sterke kanten? Wat zijn naar uw idee uw belangrijkste kwalificaties? (Kunt u voorbeelden geven?)
 8. Kunt u goed plannen en organiseren? Waaruit blijkt dat?
 9. Heeft u ook zwakke kanten? (Hoe gaat u hiermee om?)
 10. Welke vaardigheden beheerst u naar uw idee het best en over welke hebt u twijfels?
 11. Wat vindt u van het werk wat u nu doet of eerder gedaan heeft? Waarom wilt u daar weg?
 12. Waarom heeft u er destijds voor gekozen om daar te werken?
 13. Wat denkt u dat het werken bij ons u meer kan bieden dan u vond in uw oude baan?
 14. Wat was de grootste fout die u gemaakt heeft in uw vorige functie? Wat hebt u ervan geleerd?
 15. Welke belangrijke beslissingen die u hebt genomen, zou u nu anders nemen en waarom?
 16. Wat is verder het belangrijkste dat u hebt geleerd in uw vorige functie?
 17. Welke taken doet u in uw huidige functie het liefst en welke niet, en waarom?
 18. Hebt u in uw organisatie wel eens iets nieuws opgezet? Wat was daarvan het resultaat?
 19. Hebt u wel eens werk opgepakt dat niet direct tot uw takenpakket behoorde? Wat vindt u daarvan?
 20. Wat denkt u te kunnen bijdragen aan ons bedrijf?
 21. Wat zijn uw toekomstplannen? Hoe ziet u zichzelf bijvoorbeeld over vijf jaar?
 22. Wat wilt u bereiken in ons bedrijf? Zou u later een leidinggevende functie wensen?
 23. Wat vond u het leukste in uw opleiding? Wilt u zich nog verder scholen?
 24. Hoe lang denkt u deze functie te gaan vervullen?
 25. Werkt u het liefst alleen of samen met anderen?
 26. Hoe werkt u, in uw visie, het beste samen in een team?
 27. Met wat voor soort medewerker/mensen kunt u goed /moeilijk overweg?
 28. Aan wat voor type manager geeft u de voorkeur?

Welke selectiemethode vertrouwt u het meest?
In een poll op managersonline.nl werd aan managers gevraagd welke selectiemethode ze het meest vertrouwden. De keuze bestond uit:
 • Het 'gewone' sollicitatiegesprek
 • Persoonlijkheids vragenlijst
 • Intelligentietest
 • Assessment Center
 • Anders
De managers bleken met meerderheid de voorkeur te geven aan Het 'gewone' sollicitatiegesprek (zie uitkomst). Maar is dat wel zo'n goede keuze? In mijn volgende arikel ga ik in op de waarde van sollicitatiegesprekken. Daarbij stel ik de vraag welke selectiemethode het meest geschikt is om de kwaliteiten van nieuwe medewerkers te toetsen en ga ik in op de waarde van een selectiegesprek: wat wilt u ermee bereiken?

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Gerelateerde onderwerpen:
Hoe betrouwbaar is een sollicitatiegesprek?
Hoe voert u een selectiegesprek?
De lichaamstaal bij een sollicitatiegesprek

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Hoe betrouwbaar is een sollicitatiegesprek? Problemen? Zo vind u de oplossing

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk