Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Volgende artikel

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk De kunst van het spiegelen op zeven manieren
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


De kunst van het spiegelen op zeven manieren

Mensen die qua gedachten op elkaar zijn afgestemd nemen in veel gevallen automatisch elkaars houding en manier van doen over. Van deze kennis kunt u als manager gebruik maken. Als u de houding, gebaren, spreeksnelheid en woordkeus van uw gesprekspartner spiegelt kunt u daarmee betere afstemming bereiken. Het overnemen van elkaars houding en gedrag is iets dat normaal onwillekeurig en spontaan plaatsvindt als mensen een goede verstandhouding hebben. Uw relaties zullen het daarom meestal ook niet merken wanneer u dit bewust toepast. Wel zullen ze zich hierdoor beter bij u op hun gemak voelen!

Onderlinge afstemming
Het op deze manier aannemen van een gelijke houding bij een gesprek tussen twee mensen is een natuurlijk patroon dat gewoonlijk onbewust verloopt. Hoewel de gesprekspartners niet beseffen dat ze elkaars bewegingen volgen, voelen ze wel aan dat het klikt of dat ze op dezelfde gedachtengolf zitten. Overigens kunt u bij een groepsgesprek, zoals een vergadering, iets soortgelijks waarnemen. De mensen die het met een spreker eens zijn kopiŰren zijn houding; de anderen doen dat niet. Ook dit verloopt onbewust en ook hier wordt wel aangevoeld met wie men onderlinge afstemming heeft en met wie niet.

U kunt de techniek van het spiegelen echter ook bewust toepassen. Als u de houding en bewegingen van uw gesprekspartner imiteert, is de kans groot dat die ander het niet merkt. Tegelijkertijd zal hij zich meer bij u op zijn gemak voelen.

Hoe gaat dit spiegelen in zijn werk?
Tijdens het contact met een medewerker, klant of andere relatie neemt u een gelijke lichaamshouding aan. Ook maakt u gelijksoortige gebaren en gebruikt u dezelfde intonatie en dezelfde soort woorden als de ander. Zelfs zijn of haar manier van ademen neemt u over. Het is echter wel belangrijk te zorgen dat de ander niet bewust in de gaten heeft dat u hem nadoet. Spiegelen op een te overdreven manier veroorzaakt juist een averechts effect doordat de nageaapte gesprekspartner zich dan niet serieus genomen voelt. Simultaan volgen van elke beweging van uw gesprekspartner is daarom niet raadzaam.

Dit is iets waar sommige verkopers zich nog wel eens schuldig aan maken. Ze hebben in hun opleiding geleerd dat spiegelen een goede techniek is om de klant een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid te geven en passen dit gretig toe. Ik heb zelf wel eens het spiegelgedrag van een verkoper uitgetest. Hij aapte werkelijk alles na wat ik deed. Als ik aan mijn neus wreef, deed de verkoper dat ook en als ik aan mijn rug krabde, volgde de verkoper. Toch had deze verkoper er voor kunnen zorgen dat ik zijn kopieergedrag veel minder zou hebben bemerkt. Hiervoor zou hij verschillende manieren van spiegelen kunnen afwisselen.

U kunt op de volgende manieren spiegelen:
  1. Nabootsen
  2. Direct spiegelen
  3. Uitgesteld spiegelen
  4. Overlangs spiegelen
  5. Half spiegelen
  6. Accentueren
  7. Mismatchen
1. Nabootsen
Hierbij doet u precies hetzelfde als de ander: als uw gesprekspartner op zijn rechterarm steunt, steunt u ook op uw rechterarm. Gaat de ander naar achteren zitten, dan doet u dat ook. Neemt uw gesprekspartner een slok van zijn koffie, dan doet u dat ook. Ga daarbij langzaam te werk en verander uw eigen houding beetje bij beetje tot u de houding van de ander benadert. Omdat deze manier van spiegelen niet spiegelbeeldig is, als u recht tegenover uw gesprekspartner zit, is deze vorm weinig opvallend.

2. Direct spiegelen
Hierbij past u uw houding spiegelbeeldig aan: als uw gesprekspartner zijn linkerbeen over zijn rechter slaat, slaat u uw rechterbeen over uw linker. Raakt uw gesprekspartner met zijn rechterhand zijn wang aan, dan doet uw linkerhand hetzelfde. Deze techniek is vooral prettig in de positie waarin u tegenover de ander zit. Het lijkt hierbij of hij of zij letterlijk in de spiegel kijkt. Ook hierbij is het aan te raden om dit rustig op te bouwen. Begin er niet meteen mee aan het begin van het contact maar pas als het gesprek al een natuurlijke vertrouwelijkheid heeft gekregen.

3. Uitgesteld spiegelen
U spiegelt een bepaalde houding of beweging, maar op een later tijdstip: een klant waarmee u spreekt slaakt een zucht en iets later doet u dat ook. De klant maakt een handgebaar bij het uitspreken van zijn wensen en bij het antwoorden gebruikt u hetzelfde gebaar. Ook kunt u de woorden die de klant gebruikt op een later moment zelf gebruiken. Is "leuk" bijvoorbeeld het stopwoordje van de klant, vertel hem dan even daarna op dezelfde manier wat u "leuk" vindt.

Uitgesteld spiegelen is een heel natuurlijke manier van doen. Verschillende boeken over lichaamstaal tonen als voorbeeld van spiegelen een foto van twee mensen die met uitgestrekte open handen tegenover elkaar staan. Toch komt dit in de praktijk maar weinig voor: Als u spreekt maakt u gebruik van gebaren, maar als u luistert niet. Gebaren worden dus maar zelden direct gespiegeld. Ze volgen elkaar op in het natuurlijke patroon van het gesprek. Ook dit is uitgesteld spiegelen.

4. Overlangs spiegele
n In plaats van dat u de ander precies nadoet, neemt u hier alleen een bewegingspatroon met gelijke betekenis over. Bijvoorbeeld een medewerker waarmee u in gesprek bent, gaat naar achteren zitten en kruist zijn armen. U gaat dan ook naar achteren zitten en kruist uw benen. De medewerker lacht hartelijk en u glimlacht een beetje. De medewerker wrijft in zijn nek en u brengt uw hand naar uw wang. Doordat u hierbij niet precies de houdingen en bewegingen van de ander nabootst is deze manier van spiegelen minder opvallend. Toch toont u op deze wijze overeenstemming.

5. Half spiegelen
Door te spiegelen bereikt u afstemming met betrekking tot het gevoel van de ander. Soms wilt u dat helemaal niet! Als u bijvoorbeeld te maken heeft met een weerstandige klant die achterover leunt met zijn armen over elkaar, bereikt u weinig als u deze - negatieve- houding van uw klant spiegelt. Spreekt u hem daarentegen enthousiast toe met open armen, dan bereikt u geen afstemming. Wat u hier zou kunnen doen is half spiegelen. Hierbij probeert u door een gelijksoortige houding aan te nemen, een andere gevoelslading over te brengen.

In bovengenoemde situatie zou u uw klant het best kunnen benaderen door zijn houding bijna - maar niet geheel - over te nemen. In plaats van uw armen te kruisen, legt u ze losjes op elkaar. Vanuit deze Ĺgeslotenĺ, maar toch losse houding ondersteunt u uw verhaal met handbewegingen. En wat belangrijk is: U kopieert de houding van de klant weliswaar gedeeltelijk; zijn norse mimiek doet u beslist niet na!

6. Accentuere
n In tegenstelling tot de andere vormen van spiegelen, waarbij het niet de bedoeling is dat de ander merkt dat u hem spiegelt, is dat bij accentueren juist het doel. U kunt bijvoorbeeld de trotse houding van een medewerker versterken door deze - een beetje overdreven - na te doen. U kunt ook uw mimiek in een frons trekken, om een medewerker bewust te maken van zijn ochtendhumeur. Accentueren kan snel verkeerd worden ge´nterpreteerd. Let er daarom op wanneer u er gebruik van maakt en bij wie u dat doet.

7. Mismatchen
Over mismatchen heeft u al kunnen lezen in mijn artikel: Bent u een matcher of een mismatcher? Hier spiegelt u niet, maar doet u juist precies het tegenovergestelde als uw gesprekspartner. U stemt niet op de ander af, maar distantieert zich eerder van hem. U draait uw schouders van hem weg, neemt meer afstand en onderbreekt hem eerder. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om een gesprek op een natuurlijke manier te beŰindigen.

Let op wat en wanneer u spiegelt
Het is belangrijk om steeds in de gaten te houden wat u precies spiegelt en wanneer u dit doet. Een negatieve opstelling kunt u beter niet spiegelen omdat u deze dan versterkt. Als uw gesprekspartner een ongebruikelijke houding aanneemt, bijvoorbeeld het puntje van zijn neus vasthoudt terwijl hij nadenkt, kunt u dit vanwege de opvallendheid beter niet spiegelen.

Als u een meningsverschil of machtsconflict heeft kunt u ook beter niet spiegelen. Spiegelen is een teken van afstemming maar ook van volgzaamheid. Als twee mensen op een natuurlijke manier spiegelen is het vaak zo dat de leider het initiatief neemt tot een verandering van houding en dat de ander steeds volgt. Als u spiegelt tijdens een meningsverschil kan de ander onbewust het gevoel krijgen dat u helemaal niet zo sterk in uw schoenen staat. Het lijkt dan dat u weinig overtuigd bent van uw eigen mening, maar zich eerder onderdanig opstelt. Het is goed om dit in ogenschouw te nemen.

Als u de techniek van het spiegelen nog niet eerder hebt toegepast kunt u zich er misschien wat ongemakkelijk bij voelen en het idee hebben dat de ander het zal merken. Om wat meer zekerheid te krijgen en zelf te ervaren dat anderen zich niet bewust zijn van uw imitaties, kunt u er eerst wat mee oefenen in uw familie of vriendenkring.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Bent u een matcher of een mismatcher? Volgende artikel

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk