Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Feiten en Fabels over lichaamstaal

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Gebruik stijgende lijnen in uw communicatie
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Gebruik stijgende lijnen in uw communicatie

Stijgende lijnen betekenen voorspoed. Als uw statistieken een stijgende lijn laten zien, weet u dat het goed gaat met uw bedrijf. Maar het zien van opgaande lijnen alleen al zorgt voor een betere stemming en aangepast gedrag. Zelfs files blijken korter te worden als de pijlen op de verkeersborden omhoog wijzen. De richting waarin lijnen wijzen, bepalen of de waarnemer een situatie als vrolijk of juist somber beoordeelt. Van deze kennis kunt u ook nuttig gebruik maken in uw werk. Door stijgende lijnen te tonen, legt u het accent op succes en optimisme.

Verkeersborden met pijlen omhoog
Vrijdag 30 mei 2008 verscheen er een opmerkelijk bericht in de media over de blauwe verkeersborden boven en langs de snelweg. Tot op heden zijn we gewend dat de pijlen bij de plaatsnamen naar beneden wijzen. Nu is gebleken, uit een proef bij Arnhem, dat de files verminderen als de pijlen op deze borden niet meer naar beneden, maar omhoog wijzen. Het rijgedrag van automobilisten verbetert er aanzienlijk door. Er wordt veiliger gereden en er is een betere doorstroming. Om deze reden zullen bij onderhoudswerkzaamheden alle verkeersborden gedurende een tijdsbestek van 12 tot 15 jaar worden vervangen.

Een geweldige vinding! Maar het kan toch niet waar zijn dat het uiterlijk van verkeersborden direct uitwerking heeft op de lengte van de files? Toch is dat wel zo. Het waarnemen van opgaande lijnen zorgt namelijk voor een positief effect op ons denken. Neergaande lijnen worden geassocieerd met vertraging, stagnatie en verlies. Lijnen die omhoog wijzen, zorgen voor dynamiek en verbeteren onze stemming. Ook interpreteren we taferelen waarin opgaande lijnen voorkomen als vrolijker. Laten we de proef eens op de som nemen. Kijkt u eens naar de volgende tekeningetjes en beantwoord dan de onderstaande vragen:

  • Welk gezicht is vrolijk en welk gezicht is verdrietig?
  • Welk mannetje is vrolijk en welk mannetje is verdrietig?
  • Welke boom is vrolijk en welke boom is verdrietig?
  • Welke bloem is vrolijk en welke bloem is verdrietig?
Waarschijnlijk beoordeelde u telkens het linker plaatje als vrolijk en het rechter als verdrietig. Bij de eerste twee vragen is dat nog wel begrijpelijk. Een gezicht oogt immers blij als de mondhoeken omhoog wijzen. En iemand die een lichaamshouding aanneemt met een opgericht hoofd, rechter schouders en armen omhoog komt zeker optimistisch over. Maar er bestaat in werkelijkheid natuurlijk niet zoiets als een verdrietige boom of een vrolijke bloem. Toch is het niet voor niets dat we een boom met hangende takken een treurwilg noemen. Het gaat daarbij om het gevoel dat de neerwaartse lijnen bij ons oproepen. Er is dus niets treurigs aan een treurwilg, maar we projecteren er onze eigen gevoelens op.

Het effect van opgaande of neerwaartse lijnen
In diverse kunstvormen worden opgaande of neerwaartse lijnen bewust toegepast om een bepaald gevoelseffect bij de waarnemer op te roepen. Een schilderij waarin veel opgaande lijnen zijn gebruikt, komt vrolijk en dynamisch over. Ook in de beeldende kunst en de bloemsierkunst wordt de kennis over het effect van opgaande of neerwaartse lijnen gebruikt. Strakke opgaande lijnen en vormen geven het idee van kracht, doorzettingsvermogen, hoogmoed of trots. Met neerwaartse lijnen worden een gevoel van stagnatie en melancholie opgeroepen. De universeele levensinhoud, voor zoover, die door den mensch gekend wordt en te kennen is, laat zich door drie lijnen (of begrippen van lijnen), uitdrukken.

a. de opgaande lijn (het stijgende)
b. de nedergaande lijn (het zinkende of stortende)
c. de horizontale lijn (het roerlooze en ít zwevende)

In alle kunstwerken zal een dezer lijnen als geestes-beweging voorhanden zijn.

De schilder De Winter en zijn werk Uw bedrijf in opgaande lijn
Toepassing van de kennis over opgaande en neerwaartse lijnen hoeft niet alleen beperkt te blijven tot de kunst. Zoals genoemd blijken verkeersproblemen alleen al te kunnen worden verminderd doordat de pijlen op de borden in opgaande richting wijzen. Maar van deze kennis kunt u in uw werk ook nuttig gebruik maken. Allereerst kunt u eens kijken naar het logo van uw bedrijf en de lay-out van uw website. Als u daar opgaande lijnen in toont, zal dat een positief en opwekkend effect hebben op degene die er naar kijkt. Ook bij de inrichting van uw kantoor kunt u daar gebruik van maken. Zorg voor meubilair en wanddecoratie die een stijgend effect laten zien. Heeft u stijgende resultaten? Hang daarvan dan een grafiek boven uw bureau. Heeft u die niet, laat dan iets anders zien dat omhooggaat. Bijvoorbeeld een opstijgend vliegtuig.

Opgaande lijnen in uw presentatie
Zoals u bij de bovenstaande plaatjes al heeft gezien, hebben de opgaande of neerwaartse lijnen van uw mimiek en lichaamshouding ook effect op degene die naar u kijkt. Uw vrolijke gezicht kan er voor zorgen dat uw gesprekspartner zich ook opgewekter voelt. Als u een presentatie houdt voor een groep, zal uw lichaamshouding een soortgelijk effect op het publiek teweeg brengen. Spreek zoveel mogelijk met rechte schouders en een opgericht hoofd. Maak zo nu en dan gebaren waarbij uw handen boven uw schouderlijn uitsteken. Kijk omhoog als u over de toekomst spreekt. Dit komt optimistisch en enthousiast over. Als u gebruik maakt van diaís of PowerPoint, kunt u de suggestie van voorspoed wekken, door afbeeldingen te tonen waarin groei wordt voorgesteld. Toon bijvoorbeeld tussen uw slides door verschillende afbeeldingen van een boom. Eerst een kleine boom, daarna een steeds grotere en ten slotte een kolossale. Zo creŽert u een opgaande lijn bij uw verhaal. U hoeft er niets bij te zeggen om dit bijzondere effect op te wekken.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Meer verbintenis door gelijkenis Feiten en fabels over lichaamstaal

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk