Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Volgende artikel

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk De rol van verwachtingen bij prestaties en beslissingen
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


De rol van verwachtingen bij prestaties en beslissingen

Hoe u tegen dingen aankijkt, wat uw voorkeuren zijn en hoe u anderen beoordeelt, hangt voor een groot deel af van de verwachtingen die u koestert. Mensen treden het leven in veel gevallen vooringenomen tegemoet, overigens zonder daar erg in te hebben. Wat u in uw werk tegenkomt beoordeelt u soms in termen van goed of slecht. Ook dat wordt veelal bepaald door wat u er vooraf van verwacht. Verwachtingen kleuren uw waarneming en oordeelsvermogen. U neemt ook dagelijks besluiten op basis van ervaring en verwachtingen. Daar kan veel van afhangen. Het is daarom zeker zinvol om uw eigen verwachtingspatronen eens te bestuderen.

Klopt het met uw beeldvorming?
Misschien hebt u wel eens een boek gelezen, dat later werd verfilmd. U las zeer positieve recensies over de film en hoorde ook van vrienden dat deze film erg goed was. Toen u zelf naar de film keek, vond u deze enorm tegenvallen. Er ontbraken bepaalde scŔnes en de personages zagen er anders uit dan u zich tijdens het lezen van het boek had voorgesteld. Uw beeldvorming klopte niet meer. U waardeerde de film negatief omdat deze niet voldeed aan de verwachting die u door het lezen van het boek had gekregen. Uw vrienden die het boek niet hadden gelezen, waardeerden de film wel. Voor hen was het verhaal nieuw en ook hadden zij geen beeldvorming bij de personages.

Ervaring en vergelijking
Een verwachting ontstaat door ervaring, vergelijking en gewenning. We nemen datgene wat we al meegemaakt hebben als uitgangspunt om in te spelen op de dingen die nog moet gaan gebeuren. Dit maakt het leven hanteerbaar en controleerbaar zodat we niet steeds voor verassingen staan. Meestal kunnen we wel bouwen op onze ervaringen en vergelijkingen die we maken. Maar door fouten in de waarneming en onjuiste veronderstellingen, kan dit wel eens verkeerd uitpakken.

Doet u eens de volgende test: Neem drie emmers. De linker emmer vult u met koud water en ijsblokjes. De rechter emmer vult u met warm water en de middelste met lauw water. Steek nu uw handen in de twee buitenste emmers en houd ze daar een poosje in. Plaats daarna uw beide handen in de middelste emmer. U zult nu bemerken dat het water voor uw linker hand warm aanvoelt terwijl uw rechter hand hetzelfde water als koud ervaart. Gewenning en referentiekader bepalen hier of u het warm of koud vindt. Als u al zo moeilijk onderscheid kunt maken tussen warm of koud, hoe moet het dan zijn bij de vergelijking tussen goed en slecht?

Verwachtingen kunnen verschillen
Als u de uitslag van een willekeurige enquŕte over het succes van een project bekijkt, kunt u vaak met het blote oog zien wat de modus is: het antwoord dat het meeste gegeven is. Daarnaast zijn er uitschieters. Er zijn zowel mensen die zeer positieve als zeer negatieve mening uiten. U kunt zich dan afvragen hoe de meningen over ÚÚn onderwerp zover uiteen kunnen liggen. Vaak heeft dit er mee te maken of de verwachtingen van ieder zijn uitgekomen. Deze verwachtingen kunnen zijn ontstaan vanuit verschillende ervaringen en referentiekaders van betrokkenen. Zo kan binnen een team de ÚÚn erg positief zijn over een bepaald resultaat, terwijl een ander vindt dat het tegen valt.

Sfeer en wederzijdse be´nvloeding
Ik ben eens uitgenodigd op een bedrijfsfeest. De avond werd doorgebracht met een gezamenlijke maaltijd. Tussen de gangen door trad een komiek op. De directeur van het bedrijf had hem hiervoor persoonlijk ge´nviteerd. Hij had hem zien optreden tijdens een andere avond en daar was het een daverend succes. De man deed een mimespel en playbackte op een bandje met een compilatie van muziek en stemmen. Dit was vergelijkbaar met de eerste performance van AndrÚ van Duin. Hoe dan ook, de uitvoering sloeg bij deze groep totaal niet aan. De negatieve stemming was zodanig, dat verzocht werd of hij na de volgende gang alsjeblieft kon wegblijven. De sfeer en de wederzijdse be´nvloeding van de aanwezigen zorgden er hier voor dat de komiek niet voldeed aan de verwachtingen. We stellen onze verwachtingen bij aan de gangbare norm en de reactie van anderen. Het is maar de vraag of de persoon in kwestie werkelijk zo'n slechte performance heeft gegeven of dat het meer te maken had met de gezamenlijke meningsvorming van de aanwezigen op dat moment.

Als u zelf een presentatie geeft, bent u ook afhankelijk van de verwachtingen van anderen. Een negatief oordeel zou u erg onzeker kunnen maken. Het is daarom belangrijk om uw eigen verwachtingen steeds te toetsen aan die van anderen.

Voldoet een medewerker aan uw verwachtingen?
Als u een medewerker beoordeelt, weet dan dat uw verwachtingen, ervaringen en vergelijkingen hierbij ook altijd een rol meespelen. U vergelijkt de werkzaamheden van de medewerkers voortdurend met die van anderen en stelt uw verwachtingen daarop af. Verder wordt u be´nvloedt door wat uw medewerkers van elkaar vinden, hetgeen zich uit in de manier waarop zij met elkaar omgaan. Uw waarneming en oordeelsvermogen kunnen verder worden gekleurd door uw stemming op dat moment, het tijdstip van de dag, de drukte op de afdeling, enzovoorts. Het is goed om te beseffen dat de opstelling van mensen minder neutraal is dan we zelf graag willen veronderstellen.

Valse verwachtingen
Onze verwachtingen zijn ook niet altijd zo reŰel als we wellicht denken. Ik sprak eens een manager die mij vertelde dat zijn secretaresse elke ochtend koffie voor hem haalde. Hij was dit zo gewend, dat hij dit ging beschouwen als haar taak. De secretaresse vertrok na enige tijd en hij kreeg een andere secretaresse. Van haar werd gezegd dat ze erg goed was in haar werk. De manager kon er echter maar moeilijk aan wennen dat zij geen koffie haalde of andere extraatjes voor hem deed. In zijn ogen was zij als secretaresse een stuk minder 'goed'.

Wat verwacht u van elkaar?
U beoordeelt uw personeel, maar u wordt ook voortdurend beoordeeld door hen! Zij hebben namelijk ook bepaalde verwachtingen van u! Om goed samen te werken is het belangrijk om de wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Functioneringsgesprekken zijn daar geschikt voor, maar ook tijdens de dagelijkse werksituatie is het belangrijk om verwachtingen op elkaar af te stemmen. Werkt u in hecht teamverband; denk dan ook eens aan intervisie!

Wat vond u van dit artikel? Tja, wat was eigenlijk uw verwachting?

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Geheime liefdesrelaties op het werk Volgende artikel

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk