Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Het vertragend gevecht op het werk

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Maak van uw voornemens bewuste keuzes
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Maak van uw voornemens bewuste keuzes

December is de maand van bezinning, wensen en goede voornemens. Het is de tijd van het jaar om eens stil te staan bij de keuzes die u maakt in uw leven en in uw werk. Wat vindt u belangrijk? Welke paden bewandelt u om te bereiken wat u werkelijk wilt? Waar leidt het toe? In een eerder artikel presenteerde ik u acht manieren waarop u keuzes kunt maken. In dit artikel kijk ik met u op welke manier u uw keuzes bepaalt. Hoe en wat u kiest hangt voor een belangrijk deel af van wat u belangrijk vindt in uw bestaan. Fundamentele keuzes vormen de basis van elke ander keuze die u maakt.

Links of rechts?
De hele dag door maakt u keuzes. Soms lijken die keuzes niet zo belangrijk en op andere momenten hangt daar veel van af. In feite maakt u voor alles wat u doet of niet doet een bepaalde keuze. Niets doen is dus ook een keuze. Wat Paul Watzlawick ooit schreef over communicatie, geldt ook voor keuzes: Het is onmogelijk om geen keuzes te maken. Toch hoeft u over de meeste keuzes niet zo lang na te denken. De besluiten die u neemt hebben namelijk voor een belangrijk deel te maken met eerdere keuzes die u gemaakt heeft.

Er wordt wel eens gezegd dat u bij elk kruispunt (in uw leven) moet kiezen of u links of rechts gaat. Maar als u uw route door willekeur zou laten bepalen, zou u uw doel, bijvoorbeeld uw werk, nooit bereiken. Als u weet waar u naar toe wilt, hoeft u niet herhaaldelijk te blijven kiezen tussen links en rechts. Veel keuzes worden dus bepaald door het eindresultaat dat u zich tot doel heeft gesteld. De keuze die u maakt voor het behalen van dit eindresultaat is de primaire keuze. Alle (sub)keuzes die bijdragen aan het behalen daarvan zijn secundaire keuzes. Mijn primaire keuze is vandaag het schrijven van dit artikel. De keuze om op dit moment achter de computer te gaan zitten is een secundaire keuze die mijn primaire keuze ondersteunt.

Een hoger doel
Maar ook de primaire keuzes in uw leven en op uw werk zijn niet willekeurig. Al uw keuzes hangen in meer of mindere mate samen met een hoger doel of missie die u uzelf gesteld heeft. Als u zich daar bewust van bent, is het ook makkelijker om keuzes te maken. Veel bedrijven hebben een mission statement waarin de belangrijkste doelstelling van de organisatie en de kerntaken worden verwoord. Alle besluiten die binnen de organisatie genomen worden, dienen aan te sluiten op en/of bij te dragen aan de overkoepelende missie.

Op dezelfde manier dienen de keuzes die u maakt in uw leven in lijn te zijn met uw eigen hogere doelen en verwachtingen. Als dat niet zo is, krijgt u te maken met interne conflicten. Wat u doet, is dan niet in overeenstemming met wat u nastreeft en/of belangrijk vindt. Dit houdt u dan niet lang vol. Om te begrijpen waarom u bepaalde keuzes neemt, dient u zich eerst af te vragen welke hogere doelen u nastreeft. Ga eens na waarom u eigenlijk doet wat u doet. Zo kunt u uitvinden wat uw waarden en hogere doelen zijn. U ontdekt de fundamentele keuzes die de basis zijn voor alle andere keuzes die u maakt.

Werkt u voor de organisatie of werkt de organisatie voor u?
Veel managers zetten zich maximaal in om de doelen van de organisatie te behalen. Ze dragen actief bij aan een grotere productie en omzet. Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat de kosten zo laag mogelijk blijven. Ze werken hard voor de organisatie in plaats van dat de organisatie per se voor hen werkt. De organisatie moet gezond zijn en groeien, vinden ze, terwijl ze daar zelf niet altijd zoveel wijzer van worden. Maar wat groeit er nu eigenlijk? Het is zoals ik eerder in een weblog op Managersonline.nl beschreef: de organisatie bestaat niet! De organisatie zou dan ook slechts een instrument moeten zijn om de persoonlijke doelen van de medewerkers en klanten te verwezenlijken. Het kan zijn dat dit laatste een fundamentele keuze is waarom u manager bent geworden. Bij het werk van managers staan mensen centraal. U vindt het bijvoorbeeld belangrijk om medewerkers de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen. Of u werkt bijvoorbeeld aan de service en klanttevredenheid. Dat u op die manier iets kunt betekenen voor mensen, kan u voldoening geven. Uw inzet is dan daarop gericht.

Het kan ook zijn dat u manager bent geworden omdat dit werk u een bepaald aanzien en een goed salaris biedt. Dit laatste hangt dan samen met de verwachtingen en wensen die u heeft ten aanzien van uw privéleven. Uw werk maakt het bijvoorbeeld mogelijk om in een bepaalde luxe te leven. Het werk biedt de basis van waaruit u voor uw gezin kunt zorgen, enzovoorts. Als u uw privéleven centraal stelt in uw leven is het voor u helemaal niet zo vanzelfsprekend dat u bijvoorbeeld extra werkt. Managementgoeroe Jack Welch, voormalig topman van GE zei ook al dat de term 'Balans tussen leven en werk' misschien beter vervangen kan worden worden door: 'Keuzes die met leven en werk samenhangen'.

Fundamentele keuzes
Uw fundamentele keuzes vormen de drijfveren voor alles wat u kiest en doet. Het gaat er hier om wat u ècht wilt en doet. Het gaat er ook om waarin u gelooft. Fundamentele keuzes sluiten aan bij wie u bent en waar u persoonlijk voor staat. Ditzelfde geldt ook voor anderen. Het is interessant om ook te ontdekken vanuit welke fundamentele keuzes uw medewerkers hun werk verrichten. U heeft dan een directe ingang om hen te motiveren. Ditzelfde geldt voor uw contact met klanten. Als u weet wat de fundamentele keuzes zijn van uw klanten, kunt u bepaalde voordelen van uw product die daarop aansluiten benadrukken. Als wat u te bieden heeft niet aansluit bij de fundamentele keuzes van de ander, weet u ook dat u geen moeite hoeft te doen.

Wensen en goede voornemens
Zoals gezegd is dit een periode waarin we wensen en goede voornemens uitspreken. Wensen betreffen de dingen die we willen voor onszelf en anderen. Goede voornemens gaan vaak over zaken die eerder niet gelukt zijn, maar waarvan we vinden dat we ons er extra voor moeten inzetten om het echt te laten slagen. Wensen en goede voornemens gaan altijd over keuzes. Om onze wensen te laten uitkomen en de goede voornemens te doen slagen, moeten we weten wat we écht willen. Wat vindt u het meest belangrijk? Als het uw goede voornemen is om te stoppen met roken, zult u daar slecht in slagen als u voortdurend heen en weer getrokken wordt door uw verlangen naar goede gezondheid en uw trek in een sigaret. Het laten staan van de sigaretten is een secundaire keuze. Het stoppen met roken wellicht uw primaire keuze. Maar om uw actie te laten slagen, dient u het doel dat u nastreeft belangrijker voor uzelf te maken. Ergens mee stoppen kan nooit een doel op zich zijn. U dient in dit geval van het niet-roken een fundamentele keuze te maken. U zult slagen als u uzelf kunt zien als een niet-roker in plaats van als een roker die probeert te stoppen. Dit geldt ook voor uw overige wensen en voornemens: integreer de keuze in uw persoonlijkheid. Maak het een doel waar u helemaal voor gaat in plaats van slechts een onduidelijke wens of voornemen.

Enkele tips bij het maken van keuzes
Goede keuzes maken is een kunst apart. Wat een goede keuze is, verschilt per persoon en per situatie. Fundamentele keuzes zijn voorwaardelijk voor elke keuze die u maakt. Hier volgen nog enkele tips die u kunnen helpen bij het maken van keuzes in uw leven en werk.
  1. Kies wat u werkelijk wilt en probeer met uw keuzes niet slechts te vermijden wat u niet wilt.
  2. Kies niet alleen uit de beschikbare alternatieven, maar sta ook open voor creatieve opties
  3. Door uw keuzes te beperken, vergroot u soms uw mogelijkheden
  4. Besef dat vaak meer mogelijk is dan u op het eerste gezicht zou denken
  5. Maak bewuste keuzes en laat het resultaat niet van toeval afhangen
  6. Zorg dat uw keuzes gevolg hebben en leiden tot een concreet doel
  7. Maak uw keuzes bij voorkeur onafhankelijk van de omstandigheden
  8. Bepaal uw eigen keuzes voordat u die vergelijkt met andere opties
  9. Laat u inspireren door anderen bij het maken van uw keuzes
  10. Ontdek de manier waarop u persoonlijk keuzes maakt

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


De manager en zijn context Het vertragend gevecht op het werk

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk