Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Effectief omgaan met meningsverschillen

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Vrouwelijke managers ervaren stress anders
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Vrouwelijke managers ervaren stress anders

Over de verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke managers wordt veel gespeculeerd. Zo zouden mannen nuchterder zijn in hun aanpak en vrouwen emotioneler. Wat is hiervan waar? In de laatste tien jaar heeft onderzoek naar de hersenwerking van mannen en vrouwen aangetoond dat er daadwerkelijk verschillen bestaan in functionaliteit. Vrouwen kijken op een andere manier naar problemen en pakken ze op een verschillende manier aan als mannen. Vrouwen en mannen zijn gelijkwaardig, daar zijn we het steeds vaker over eens. Maar vrouwen en mannen zijn niet gelijk. We kunnen de verschillen leren en waarderen.

Manager m/v (Mars/Venus)?
De relatietherapeut John Gray schreef een aantal boekjes over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Hierbij gebruikte hij de metafoor dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus. Naar het idee van de schrijver verschillen mannen en vrouwen zoveel in hun manier van communiceren, dat het lijkt of ze werkelijk van een verschillende planeet komen. Vrouwen en mannen begrijpen elkaar niet altijd even goed. Ze benaderen elkaar elk vanuit hun eigen denkwijze en referentiekader. Er ligt volgens Gray een taak voor mannen en vrouwen om de verschillen die er bestaan te erkennen en elkaars manier van communiceren te leren begrijpen.

Na de publicaties van John Gray, volgden het echtpaar Allan en Barbara Pease met hun visie op de man-vrouw verhoudingen. Zij stelden onder andere vast dat mannen veelal slecht luisteren en dat vrouwen niet zo goed kunnen kaartlezen. De oorzaak van deze verschillen schreven ze toe aan aanpassingen in de tijd van de holbewoners. In mei 2006 verschijnt het boek Waarom mannen niets onthouden & vrouwen niets vergeten van Marianne Legato. Marianne Legato is arts en professor aan de universiteit van Californië. Ze is gespecialiseerd in genderspecifieke medicatie. In haar boek vertelt zij onder andere over de functionele verschillen in de hersenwerking van mannen en vrouwen, die er de reden voor zijn dat mannen en vrouwen problemen verschillend benaderen.

Verschillen tussen mannen en vrouwen
De verschillen in de manier van communiceren van vrouwen en mannen zijn lange tijd een raadsel geweest. Vaak werd het bestaan van deze verschillen in twijfel getrokken of enkel toegeschreven aan sociale factoren: meisje worden anders opgevoed dan jongens. Hersenonderzoek gaf niet zoveel uitkomst, tot de komst van de fMRI scan in 1994. Met deze scan kan de functionaliteit van bepaalde hersendelen worden gemeten. Het blijkt dat vrouwen bij het uitvoeren van dezelfde taak andere hersenactiviteit tonen dan mannen. Bij mannen is vaak één deel van de hersenen actief terwijl bij vrouwen ook het tegenoverliggende gebied in de andere hersenhelft meedoet.

Bij vrouwen bestaat er veel meer uitwisseling van informatie tussen de twee hersenhelften. Het Corpus Callosum, een dikke bundel zenuwen die de hersenhelften verbindt, is bij vrouwen meer ontwikkeld. Vandaar dat vrouwen over het algemeen meer overzicht hebben en beter in staat zijn om meer dingen tegelijk te doen dan mannen.

Anders reageren op stress
De hersenen van mannen zijn groter dan die van vrouwen, maar bepaalde hersendelen zijn bij vrouwen beter ontwikkeld dan bij mannen. Vrouwen hebben onder andere meer actieve zenuwcellen in de frontale cortex. Dit is het hersengebied dat gebruikt wordt bij besluitvorming en dat ook emotionele reacties reguleert. Van hieruit wordt rechtstreeks informatie gestuurd naar het gebied dat herinneringen vormt (de hippocampus). Op stressmomenten wordt een groot aantal neuronen geactiveerd in de frontale cortex onder invloed van het vrouwelijke hormoon oestrogeen. Dit betekent dat vrouwen de spanning en het ongemak in een bepaalde situatie meer en gedetailleerder ervaren. Dit maakt het verklaarbaar dat vrouwen werkelijk emotioneler reageren bij stress.

In stresssituaties produceren vrouwen meer cortisol (het stresshormoon) dan mannen. Cortisol speelt een rol bij leren en geheugenvorming. De hogere cortisolspiegel zorgt er niet alleen voor dat vrouwen onplezierige situaties intenser ervaren, maar die ook langer en gedetailleerder onthouden. Een vrouw kan zich daarom vaak letterlijk herinneren wat er is uitgesproken tijdens de ruzie met haar man, terwijl hij alleen nog maar weet dat ze ruzie hadden.

Het angstcontrole centrum
Een ander deel van de hersenen dat een belangrijke rol heeft bij stressverwerking is de amygdala, het angstcontrole centrum. Onderzoekers hebben een interessant verschil ontdekt tussen de seksen. Bij het vastleggen van emotioneel geladen herinneringen gebruiken vrouwen alleen het linker deel van de amygdala dat directe verbindingen heeft met basale gebieden zoals de hypothalamus en de hersenstam. Mannen gebruiken alleen het rechter deel van de amygdala dat verbindingen heeft met de meer cognitieve gebieden van de hersenen. Dit zou er de reden voor kunnen zijn dat mannen eerder een rationele, oplossingsgerichte benadering van een probleem hanteren dan vrouwen.

Leren van elkaar
Wat hebben we aan deze ontdekkingen over de neurofysiologie van mannen en vrouwen? Het geeft misschien een plausibele verklaring voor ons gedrag en wellicht een reden om ons te verontschuldigen voor ons gedrag: ‘Ik kan niet alles tegelijk, ik ben een man hoor!’ ‘Ik ben een vrouw dus ik heb tijd nodig om deze gebeurtenis te verwerken’ enzovoorts. Daar schieten we natuurlijk niets mee op. Het brengt ons alleen maar terug naar de tijd waarin we vrouwen en mannen in hokjes plaatsten. Wat de neurofysiologie ons ook leert, is dat we onze hersenen kunnen trainen. Een atleet ontwikkelt bijvoorbeeld meer grijze stof in de hersengebieden die gebruikt worden bij coördinatie en evenwicht. Mannen kunnen bijvoorbeeld leren om meer dingen tegelijk te doen en vrouwen kunnen leren om meer concreet en zakelijk te zijn.

Rekening houden en aanvullen
Kennis over de verschillen tussen mannen en vrouwen helpt ons ook om elkaar beter te begrijpen en rekening te houden met elkaar. Mannen en vrouwen zijn verschillend. Dit betekent niet dat we steeds maar ons best moeten doen om zoveel mogelijk op elkaar te gaan lijken. Mannen en vrouwen hebben hun eigen kwaliteiten en dat is ook goed. Vrouwen en mannen kunnen elkaar goed aanvullen in het werk en veel leren van elkaars aanpak.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal

Gerelateerde onderwerpen:

lichaamstaal man/vrouw I  stress en burnout I  geheime liefdesrelaties I  zakelijk flirten I  Communicatie mannen/vrouwen I 


Boeken over mannen en vrouwen:

John Gray (Mars/Venus):

De relatietherapeut John Gray kreeg grote bekendheid met zijn boek: Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. In dit boek onthult hij een unieke, praktische manier waarop mannen en vrouwen hun relatie kunnen verbeteren. Zo leren mannen en vrouwen elkaar beter te begrijpen en elkaars onderlinge verschillen te respecteren. Na dit eerste boek verscheen een hele serie van zijn hand, waarin hij steeds de metafoor Mars/Venus gebruikt. In de boeken staat telkens een verschillend accent met betrekking tot de verhouding tussen mannen en vrouwen centraal.

Meer boeken van John Gray


Allan & Barbara Pease:

Allan Pease, bekend van zijn eerdere boek over lichaamstaal: Lijfspraak, schreef samen met zijn vrouw Barbara een aantal dikke boeken - met lange titels - waarin de verschillen in de communicatie tussen mannen en vrouwen centraal staat. Het echtpaar beschrijft de verschillen aan de hand van vrolijke voorvallen en metaforen (zoals de verschillen tussen mannen en vrouwen in de tijd van de holbewonders). Ook verwijzen ze naar wetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van de functionalteit van de hersenen. Zo leggen zij in hun eerste boek onder andere uit waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen. Ook de specifieke lichaamstaal van mannen en vrouwen is terug te vinden in een boek. Het eerdergenoemde boek Lijfspraak van Allan Pease heeft namelijk een nieuw jasje gekregen en is geheel terug te vinden in: The ultimate book of body language., dat hij samen schreef met zijn vrouw Barbara.


Meer boeken van Allan Pease

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Dertien manieren om kritiek in ontvangst te nemen Effectief omgaan met meningsverschillen

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk