Lichaamstaal, de taal die iedereen spreekt
    >> PRAKTIJK
    >> BASIS

    BODY LANGUAGE

 Home  Communication  Body language  Intonation  Posture  Touch  Distance  Meeting  Job interview  Love  Quiz  Emotion show  English links  Reactions

 


bol.com Partner


The language everybody speaks

Nederlands.

Test your knowledge of body language

Answer the following questions...

1. If someone shows the same posture as the person he is talking to...

the other person usually finds that copycat behaviour very irritating
this often means that they are in agreement
he is showing unease and embarrassment
it looks a bit unnatural


2. When your colleague crosses his or her arms during a meeting...

he or she is cold
he or she is disagreeing with what is being said
he or she is listening attentively
all the answers above are possible


3. When a boy and a girl walk hand in hand...

her hand is usually in front
his hand is usually in front
it differs from time to time who's hand is in front
there is no front or back while holding hands


4. Someone who glances sideways when thinking...

remembers a certain feeling.
has a particular picture in mind
remembers a smell or taste from the past
is thinking about what is being said


5. A baby's first smile...

is reflexive behaviour
is a sign of happiness
is a sign of copying the parents
is a sign of recognition


6. Most conversations take place in...

the intimate zone
the personal zone
the social zone
the public zone


7. An equal handshake means...

your hand is on top of the other person's hand
your hand is below the other person's hand
your hand is in vertical position
you greet using both your hands


8.Raising an eyebrow can convey:

recognition or surprise
sadness
anger
disgust


9. During a conversation, body language especially says something about...

the intelligence of the speakers
the content of the message
the relationship of the people talking
the health of the people


10. During a personal conversation (face-to-face)

body language is more important than the words spoken
the words are more important than body language
it's possible to communicate without using body language
body language and spoken language complement each other


More on body language.
Terug naar index.


bodylanguage


Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk